ihale ilanları

2022 Yılı İhale İlanları

- "KTÜ Trabzon Meslek Yüksekokulu Doğalgaz Dönüşüm " işi 4734 sayılı KİK' in 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. (2022/518045)

- "KTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Onarım " işi 4734 sayılı KİK' in 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. (2022/511574)

"KTÜ Merkez Marangozhanesine Mobilya Donanımı İçin Malzeme Alımı" işi 4734 sayılı KİK' in 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. (2022/399406)

- "KTÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü Onarım" İşi 4734 sayılı KİK' in 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

- "KTÜ Uluslararası Öğrenci Birimi Onarımı" İşi 4734 sayılı KİK' in 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

- "Orman Endüstri Mühendisliği ve Öğrenci Yemekhanesi Onarım" İşi 4734 sayılı KİK' in 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

- "KTÜ Biyoloji Bölümü Onarım" İşi 4734 sayılı KİK' in 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.