kontrol faaliyetleri

KONTROL FAALİYETLERİ

7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
9. Görevler Ayrılığı
10. Hiyerarşik Kontroller
11. Faaliyetleri Sürekliliği
  • Faaliyetlerin Sürekliliği ve Vekil Personel Listesi
12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
  • Bilgi sistemleri
  • Web Sayfası Kontrol Formu