organizasyon şeması

 
Daire Başkanı
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekreterya
 
 
İç Kontrol ve
Kalite Komisyonu
 
 
 
 
 
 
 
 
İdari ve Mali İşlemler
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Yazı İşleri
Birimi
 
 
 
 
 
Satın Alma
Birimi
 
 
 
 
 
Yatırım, Bütçe ve
Planlama Birimi
 
 
 
 
 
Taşınır
İşlemleri Birimi
 
 
 
 
 
Evrak Dağıtım
Birimi
 
 
 
 
 
Arşivleme
Birimi
 
 
 
 
 
İş Sağlığı ve
Güvenliği Birimi
 
 
İşletmeler
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Telefon Santrali
İşletme Birimi
 
 
 
 
 
Taşıt İşletme
Birimi
 
 
 
 
 
Isı Merkezi
İşletme Birimi
 
 
 
 
 
Su Tesisatı
Onarım Birimi
 
 
 
 
 
Elektrik Tesisatı
Onarım Birimi
 
 
 
 
 
İnşaat Bakım
Onarım Birimi
 
 
 
 
 
Marangozhane
İşletme Birimi
 
 
 
 
 
Çevre Temizlik ve
Düzenleme Birimi
 
 
 
 
Etüd/Proje ve Yapım İşleri
Şube Müdürlüğü
 
 
 
 
 
Zemin-Etüd-Keşif ve Proje
Hazırlama Birimi
 
 
 
 
 
Fiyat Tespit ve Yaklaşık
Maliyet Hazırlama Birimi
 
 
 
 
 
İhale İşleri Hazırlama ve
Sonuçlandırma Birimi
 
 
 
 
 
Yapı Denetim
Birimi
 
 
 
 
 
Hakediş ve Kesin Hesap
İnceleme Birimi