bilgi güvenliği

             Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ISO 27001:2017 Belgesi       

 

            Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda uluslararası ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı kapsamında sertifikasyon almaya hak kazanmıştır. Hali hazırda koordinasyon anlaşmamızın bulunduğu Türk Standartları Enstitüsü, 2022 Ekim ayında gerçekleştirdiği denetimler sonucunda 09.11.2022 tarihi itibarı ile 3 yıllığına birimizi sertifikalandırmıştır. Sertifikasyon sürecinde TSE tarafından birim çalışanlarımıza yönelik bilgi güvenliği, iç tetkik, belge ve dokümantasyon eğitimleri verilmiştir. Takip eden süreçte yıllık denetimler ile mevcut bilgi güvenliğine yönelik iyileştirmeler sürdürülerek devam ettirilecektir. Güncel teknolojiler ile bilgi güvenliği riskini azaltarak kalite olgusunun birim ve kurum adına korunması ve artırılması hedeflenmektedir.

 

            ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Hakkında

 

            Bilgi varlıklarının korunması için kurumsal bir yapı oluşturmak amacıyla alınan ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; prosedürler, politikalar, risk değerlendirme ve iş akış süreçlerinin sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını, risk analizlerinin ve düzenli denetimlerin yapılması suretiyle iş sürekliliğini ve personelin bilgi güvenliği konusunda farkındalığını artırmayı hedefleyen uluslararası bir standarttır.


            ISO 27001:2017 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası, Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı kurumsal hafızasının oluşması için kazanılan bilgi ve tecrübelerin yazılı hale getirilmesi, takibinin ve güncellemelerin yapılması ile üniversitemizin sürekli gelişim içinde olmasına katkı sağlayacaktır.

 

ISO 27001 BGYS Dokümanlar Listesi