duyurular

12

Ocak

Karadeniz Teknik Üniversitesi Memnuniyet Anketi 2022

Bilgi İşlem

https://www.ktu.edu.tr/ktu-universitemizmemnuniyetanketleri

Üniversitemizin 2019-2023 Stratejik Planında yer alan hedeflere ulaşabilmek ve kalite güvence sistemimizi sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin görüş ve memnuniyetleri önem arz etmektedir. Her yıl düzenli olarak yapılan memnuniyet anketlerinin sonuçları ilgili birim, kurul ve komisyonlar tarafından değerlendirilmekte olup anket sonuçları ile yapılan iyileştirmeler de web sitemizden paylaşılmaktadır. Bu kapsamda, anketlere katılımın artırılması için birim içerisinde duyurulmasını ve birim web sayfalarından anketlere link verilmesini rica ederim.

Anket Linki (Akademik-İdari-Öğrenci): https://www.ktu.edu.tr/ktu-universitemizmemnuniyetanketleri

 

 

                                                                                                                          Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI

                                                                                                                                            Rektör