mevzuat

Mevzuat

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının idari teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararname (07/10/1983 no: 124) ile :

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı:

          Madde 34 – Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

          a) Üniversitedeki bilgi işlem sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,

          b) Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmek ile görevlendirilmiştir.

Bilgi işlem çalışma alanlarıyla ilgili mevzuat;

  • T.C. Anayasası