misyon, vizyon, organisazyon yapısı ve görevler

BİRİMİN MİSYONU

Misyon bir kuruluşun varlık sebebidir; kuruluşun ne yaptığını, nasıl yaptığını ve kimin için yaptığını açıkça ifade eder.

Bilişim alanını yakından takip edip, mevcut sistemimizi geliştirerek işletmek, bunun yanında akademik personelimizin araştırma, proje vb. çalışmalarına katkı sağlamak, öğrencilerimizin daha kaliteli eğitim alabilmeleri ve ihtiyaç duydukları bilgilere daha hızlı ulaşabilmeleri için bilgi teknolojilerine ulaşımlarını kolaylaştırmak, idari personelimizin işlerini hızlandırıp, uygulama programlarıyla destekleyip yapılan işlemlerin daha hızlı, etkin  ve sağlıklı yürütülebilmesi, doğruluğunun kontrol edilebilmesi mümkün bir yapıya kavuşmasını sağlamak ve üniversitemizin ihtiyaç duyacağı diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getirmektir.

07.10.1983 tarih ve 124 sayılı Yükseköğretim üst kuruluşlar ile Yükseköğretim kurumlarının idari teşkilatı hakkında kanun hükmünde kararnamenin 34.maddesi:

  “Bilgi İşlem Daire Başkanlığı:

   a)Üniversitedeki Bilgi İşlem Sistemini işletmek; eğitim, öğretim ve araştırmalara destek olmak,

   b)Üniversitenin ihtiyaç duyacağı diğer Bilgi İşlem hizmetlerini yerine getirmek. “

 

BİRİMİN VİZYONU

Vizyon kuruluşun ideal geleceğini sembolize eder. Kuruluşun uzun vadede neleri yapmak istediğinin güçlü bir anlatımıdır. Vizyon bir kuruluşun farklı birimleri arasında birleştirici bir unsurdur.

 • Üniversitemiz bilişim altyapısının teknolojik gelişmeler çerçevesinde sürekli olarak geliştirmek ve paydaşlara sunulan bilişim hizmetlerini dünya standardında tutmak,
 • Üniversitemiz akademik ve idari süreçlerinde, yerleşke içi ve dışı fakülte ve yüksek okullarda işlemleri hızlandırmak, bilgiye erişimi kolaylaştırmak, güvenliği arttırmak ve işgücünden tasarruf sağlanması amacıyla idari bürolarda yürütülen işlerin tümünü ve bilgi erişimini web ortamına taşımak ve bütünleşik veri tabanı altyapısını oluşturmaktır.

 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI YAPILANDIRMA

 • Yazılım Grubu
 • Personel Projesi
 • Öğrenci İşleri Projesi
 • Proje Tasarım
 • Sistem Grubu
 • Ağ Grubu
 • Yazılım Destek Birimi
 • Teknik Destek Servis
 • EBYS Birimi
 • Destek Personeli

 

Yazılım Grubu Görev ve Sorumlulukları

Üniversitenin İdari ve Akademik bürolarında yapılan işlerin bilişim ortamına taşınması için yazılım planlamaları ve üretimi yapmak: Bilişim ortamında taşınması hedeflenen iş için planlama aşamasında işi talep eden birim ile iş akışı algoritmasının analizini birlikte yapıp konuya ilişkin yazılımı ihtiyaca uygun olarak geliştirmek.

Bilişim ortamına taşınan iş yazılımına;

 • Raporlama desteği,
 • Yazılımlar arası entegrasyon,
 • Kaynak, yapı, yazılım optimizasyonu,
 • Kullanıcı eğitimi,
 • Değişen teknoloji, mevzuat ve idari talepler doğrultusunda uygulanmakta olan yazılımları güncelleme,
 • Hata veya sorun çözümlemeleri,

 

Sistem Grubu Görev ve Sorumlulukları

 • Windows ve linux tabanlı sunucuların kurulum, yönetim ve denetimi
 • Sunucuların performans ölçümü,bakımı ve güncellenmesi
 • Sunucularda ilgili kullanıcılar için yetkilendirme yapılması
 • Sunucuların programlar aracılığıyla izlenerek (monitoring) sürekliliğinin ve güvenliğinin sağlanması
 •  Sunucuların yedekleme işlemleri
 • Veritabanı Cluster ve replikasyon sunucuları işletim sistemi yönetimi
 • Sanallaştırma ortamı yönetimi ve denetimi
 • Güvenlik duvarı yönetimi
 • VPN servisinin kurulumu ve yönetilmesi
 • Yayınlanan internet adreslerinin, alan adı sistemleri (DNS) aracılığıyla yönetimi
 • Vekil sunucu (Proxy) servisinin yönetim ve denetimi
 • 5651 sayılı kanun kapsamında log yönetimi, düzenlenmesi ve kontrolü
 • E-posta hesaplarının açılması ve kapatılması, sorun yaşayan kullanıcılara yardım
 • Kablosuz ağ kullanıcılarının hesaplarının yönetimi
 • Web tabanlı e-posta servisinin yönetimi
 • Diğer birimler ile eşgüdüm
 • Amirlerinin vereceği benzer görevlerin yerine getirilmesi

 

Ağ ( Network ) Grubu

 • Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve bakımının yapılarak, 7/24  faal olmasının sağlanması,
 • Ağ yönetimin sağlıklı çalışabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesi.
 • İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, ULAKBIM ağ trafiğinde dar boğaz olan yerler için hız artırımının planlanması, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak sürekliliğin  sağlanması.
 • Yeni fiziksel ağ bağlantılarının kurulması ve mevcut bağlantılarda oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilerek düzeltilmesi.
 • Ana Kampüs ve uzak kampüs içerisinde kullanılacak olan IOT(nesnelerin interneti) cihazları için IP adreslerinin organizasyonu yapılması.
 • Akademik amaçlı IOT (nesnelerin interneti) cihazlarının yapılandırılması. Son kullanıcılara bu konu hakkından destek verilmesi.
 • Üniversite içerisinde kullanılan bina içi ve çevre güvenlik kameralarının ağ  organizasyonu ve yönetimi.
 • Bina girişleri için kullanılan kapı geçiş ve turnike sistemlerinin ağ organizasyonu ve yönetimi.
 • Ip telefon santral sistemlerinin ağ  organizasyonu ve yönetimi.
 • Sistem Yönetim grubuna destek vermek
 • Yeni bina ,  bina içi onarım ve dış alan alt yapı çalışmaları vb. işlerin keşfinde,  Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığına destek vermek.
 • Üniversite  ağını dünya standartlarında tutmak için gelişen teknolojiyi takıp ederek gereken revize plan ve programları yönetime bildirmek.

 

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Grubu Görev ve Sorumlulukları

EBYS ile gerek kurum içi birimlerimiz arasındaki yazışmalarımızı, gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmalarımızın bilgisayar ortamında yapılmasını sağlamaktadır. EBYS kullanılması ile birlikte;

 • Yazışmalarda standartlaşma,
 • Yazışmaların sevk, paraf ve onay sürelerinin kısalması,
 • Harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerin tasarruf edilmesi,
 • Yazışmaların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi sağlanmaktadır.

Birimimiz EBYS grubu personelleri üniversitemizin akademik ve idari personellerine teknik destek hizmeti vermektedirler.

 

Teknik Desek Grubu Görev ve Sorumlulukları

 • Üniversite akademik ve idari bürolarında bulunan bilgisayarların;
 • Donanım arıza taleplerinde arızanın tanımı ve  gerekiyorsa kullanıcıya yedek parça temin ettirip onarımın yapılması.
 • İşletim sistemlerinde meydana gelen problemlerin giderilmesi, gerekirse işletim sisteminin yeniden kurulması,
 • İnternet bağlantı problemlerinin giderilmesi,
 • İdari işlerde kullanılan programlara işletim sistemi ile uyumlu çalışması için destek vermek,
 • Bilgisayar Ağ (Network) grubuna destek vermek,

 

Yazılım Destek Birimi

 • Dairemiz tüm birimleri ile organize bir şekilde iş akışlarını kontrol etmek,
 • https://roundcube.ktu.edu.tr/hesk/ adresinden gelen desteklere cevap vermek,
 • Tüm birimler için Hata veya sorun çözümlemelerini ilgili kişilere aktarmak,