duyurular

12

Temmuz

Avrupa'da İş İmkanları

Bilgisayar Mühendisliği

Öğrencilerimize Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilme fırsatı yaratabilmek amacıyla Ekspats Türkiye şirketi ile gerçekleştirdiğimiz anlaşma ile 13 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de 3. sınıf- 4. sınıf ve mezun öğrencilerimiz ile bir buluşma gerçekleştireceğiz. Bu toplantıda KTÜ öğrencilerinin sisteme entegrasyonu ve sistemin kullanılması konusunda eğitim verilecektir. Toplantı linki için tıklayınız.

(https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDY4MDYzYzItNGUxNC00YmNkLWEyMTEtNzUxNDgxZWY3ZWY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%22607be921-bb2c-4ce5-b8a6-9db797465cdd%22%7d)