duyurular

19

Nisan

Bugün 13.00te yapılacak olan sınavlar 13.15e ertelenmiştir.

Bilgisayar Mühendisliği

Lisans ve Lisansüstü bugün 13.00 te başlayacak sınavlar 13.15e ertelenmiştir.