duyurular

20

Mart

KTU CENG Demo Day 2024

Bilgisayar Mühendisliği

2023-2024 Bahar yarıyılı'nda teslim edilecek Bitirme Çalışmaları'nın derecelendirilmesi, dereceye girecek çalışmaların ödüllendirilmesi ve ödüllendirilecek çalışmaların bölüm web sayfasında yayınlanması planlanmaktadır. Projelerin değerlendirilmesi için özel sektör temsilcilerinin katılımı ile bir değerlendirme jürisi seçilecektir. Dereceye giren çalışmalar için bir ödül töreni düzenlenecektir. Dereceye girecek çalışmaların belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır:

  • Yenilikçilik (Innovation)
  • Teknik içeriğin sağlamlığı
  • Akademik/Ticari etki
  • Sunuş performansı

Değerlendirmelerin, Final haftasının son 2 günü (13 - 14 Haziran) içerisinde yapılması planlanmaktadır. Yarışmaya katılacak bitirme projeleri bireysel ya da grup şeklinde gerçekleştirilebilir. Yarışmaya katılım başvuru esaslıdır; zamanında başvuruda bulunmayanlar yarışmaya katılamazlar. 

Başvuru takvimi ve yarışmaya dair diğer detaylar ilerleyen zamanlarda duyurulacaktır.