duyurular

09

Mayıs

Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Çalışması Tez Teslim ve Sunum Tarihleri

Bilgisayar Mühendisliği

Mühendislik Tasarımı dersi için takip ediniz-> https://www.ktu.edu.tr/bilgisayar/lisansmuhendisliktasarimi

  • 2022-2023 Bahar Dönemi Mühendislik Tasarımı Tezleri aşağıdaki Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırlanıp Uygulama Yönergesinde ve Akademik Takvimde belirtildiği üzere 9 Haziran 2023 gününe kadar Tez Teslim Koşulları Formu ile birlikte elektronik ortamda Danışmana teslim edilmelidir. Sunumdan başarılı geçen öğrenci ise Tezin son halini Tez Teslim Koşulları Formu ile birlikte tasarım@ceng.ktu.edu.tr adresine göndermelidir. Tez Sunumları, Dönem Sonu Sınavlarının son 2 günü (22-23 Haziran 2023) içinde Online ortamda Jüriye yapılmalıdır. Öğrenciler, son slaytında en fazla 5 dakikalık en düşük 720p çözünürlükte çalışmanın (varsa) demo videosunun Drive linkini de içeren sunumlarını .pptx veya .pdf formatında tasarım@ceng.ktu.edu.tr adresine sunum öncesi e-maille iletmelidir. Çalışmasını Bütünlemeye bırakacaklar şimdilik tez veya sunum teslim etmeyecekler. Onlar için daha sonra ayrıca duyuru yayınlanacaktır.

Bitirme Çalışması dersi için takip ediniz -> https://www.ktu.edu.tr/bilgisayar/lisansbitirmecalismasi

  • 2022-2023 Bahar Dönemi Bitirme Çalışması Tezleri aşağıdaki Tez Yazım Kılavuzuna göre hazırlanıp Uygulama Yönergesinde ve Akademik Takvimde belirtildiği üzere 9 Haziran 2023 gününe kadar Tez Teslim Koşulları Formu ile birlikte elektronik ortamda Danışmana teslim edilmelidir. Sunumdan başarılı geçen öğrenci ise Tezin son halini Tez Teslim Koşulları Formu ile birlikte bitirme@ceng.ktu.edu.tr adresine göndermelidir. Tez Sunumları, Dönem Sonu Sınavlarının son 2 günü (22-23 Haziran 2023) içinde Online ortamda Jüriye yapılmalıdır. Öğrenciler, son slaytında en fazla 5 dakikalık en düşük 720p çözünürlükte çalışmanın demo videosunun Drive linkini de içeren sunumlarını .pptx veya .pdf formatında bitirme@ceng.ktu.edu.tr adresine sunum öncesi e-maille iletmelidir. Çalışmasını Bütünlemeye bırakacaklar şimdilik tez veya sunum teslim etmeyecekler. Onlar için daha sonra ayrıca duyuru yayınlanacaktır.