duyurular

06

Nisan

Staj Bilgilendirme Toplantı Kaydı

Bilgisayar Mühendisliği

06 Nisan 2023 Perşembe Saat 11:00'da gerçekleşen Staj Bilgilendirme Toplantı Kaydı:

https://ogrktuedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/417258_ogr_ktu_edu_tr/EYK2Px1nwnJIqA5nYAB0UaIBwy_4dHv5R3nMrdWV0MXzEA?e=XKb7sx

Staj Faaliyetleri Bölüm Web Sayfasına Erişim için: Öğrenci -> Lisans Eğitimi -> Staj Faaliyetleri