duyurular

10

Temmuz

Tasarım ve Bitirme Sunumu Bilgilendirmesi (Bütünleme)

Bilgisayar Mühendisliği

Prof.Dr. Cemal KÖSE - Öğr.Gör.Dr. Zafer YAVUZ - Arş.Gör.Dr. Bahar HATİPOĞLU YILMAZ Jurisi Tasarım ve Bitirme Sunumu (Bütünleme)

14 Temmuz 2023 Cuma 14:00 da ilgili linkte juride bulunan hocalarımızın danışmanlığındaki öğrenciler hazır bulunmalıdır. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmZjMmFhNzUtOGI5NS00NTkyLWJkY2MtNjBiZjJlNGRmMTg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%2206821b6b-9fbb-4d8a-b34b-7fb490c845f8%22%7d


Prof. Dr. Mustafa ULUTAŞ - Prof.Dr. Vasif NABİYEV - Doç. Dr. Hüseyin PEHLİVAN  Jurisi Tasarım ve Bitirme Sunumu (Bütünleme)

14 Temmuz 2023 Cuma 09:00 da ilgili linkte juride bulunan hocalarımızın danışmanlığındaki öğrenciler hazır bulunmalıdır. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTEzODMwOTAtYTE3Zi00MzA1LTk1YzUtYzQyMTM5MzM1N2Jl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%2206821b6b-9fbb-4d8a-b34b-7fb490c845f8%22%7d


Talep halinde diğer hocalarımızında sunum tarih ve linki eklenecektir. Sunum zamanı ile ilgili bilginiz yoksa, danışman hocanızla iletişime geçiniz.