duyurular

23

Ağustos

Yaz dönemi stajları defter teslim son tarihi hakkında!

Bilgisayar Mühendisliği

Yaz stajları için defter teslimi ve staj sonlandırma işlemlerinin tamamlanması için son tarih 15 Ekim 2023'tür. Bu tarihe kadar staj sonlandırma işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. Geçerli bir mazereti olmadan bu tarihe kadar sonlandırma işlemi yapılmayan stajlar geçersiz sayılacaktır. Staj süreçleri ile ilgili bilgiler https://www.ktu.edu.tr/bilgisayar/lisansstajfaaliyetleri adresinde yer almaktadır.