fault tolerant computing / web page

 Dersin Adı :  Fault Tolerant Computing 

Sorumlusu : Doç. Dr. Mustafa ULUTAŞ


Dersle İlgili Duyurular

Duyuru 1 (16.05.2012) 

Fault Tolerant Computing dersi dönem ödevi konuları, dersi alan öğrencilerin kişisel seçimine bırakılmış ve konularda tekrar/örtüşme olmaması için tarafıma E-posta ile bildirilerek tarafımdan onaylanması gerekmektedir. Seçilerek bildirilen konu başlıkları duyuru kısmında ilan edilecektir. Konuların yalnız kuramsal değil uygulama örnekleri olan alanlardan seçilmesi gerekmektedir. Konu başlıkları olarak Hata Toleransı ve Yüksek Kullanılabilirlik (High Availability) hedeflenen çeşitli bilişim sistemleri seçilebilir.

Belirlenmiş Proje Konuları 


Dersle İlgili Kaynaklar