program eğitim amaçları

 K.T.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Program Eğitim Amaçları

 

1. Ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma kurumlarında çalışabilen, lisansüstü çalışmalar yapabilen, araştırmacı mezunlar yetiştirmek.

2. Bilgisayar yazılımı/donanımı alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluşlarda başarılı kariyer sergileyebilecek, lider pozisyonlarına ulaşabilecek bilgisayar mühendisleri yetiştirmek.

3. Edindikleri bilgi ve becerilerle, mesleki ve bilimsel projeler üretebilen ve bu projelerde aktif rol alabilen mühendisler yetiştirmek.

4. Güncel gelişmeleri takip eden, kritik-analitik düşünme yetisine sahip, etik bilinci benimsemiş, iletişim gücü yüksek mühendisler yetiştirerek alanında nitelikli iş bulabilmelerini sağlamak.