sayısal tasarım laboratuarı

Dersin Adı : BIL 2012 Sayısal Tasarım Laboratuarı

Dersin Sorumlusu : Öğr.Gör.Dr. Zafer YAVUZ

Dönem / Kredi : 2. Sınıf - Bahar Yarıyılı / Haftada 2 saat (uygulama) 


 Dersle İlgili Duyurular   

 

 • Deney Raporları Hakkında
  Deney raporları üç ana kısımdan oluşacaktır.

  • Föylerde istenen hazırlıklar ve soruların cevapları (bu kısım deneye gelmeden önce hazırlanacak ve deney sorumlusuna teslim edilecek)

  • Deneyde yapılanlardan düşülen notlar (bu kısım deney esnasında yazılacak olup kağıt kalem getirilmesi gerekmektedir)

  • Eğer deney sorumlusu isterse deney ile ilgili ödevler (bu kısım bir sonraki hafta teslim edilebilir).

   • Deney raporları tamamen el yazısı olmalıdır (bilgisayar çıktısı kabul edilmeyecektir)

   • Deney föylerinde tükenmez kalem ile isim ve numara yazılmalıdır.

   • Deneye gelirken föyünü getirmeyen öğrenciden 25 puan kırılacaktır.

  • Deney raporları takım halinde hazırlanacaktır. Yani her takım bir deney raporu hazırlayacaktır.


 Deneyler ve Deney Föyleri  

 

 

Deney Adı / Deney Sorumlusu

Kaynaklar

 


  1

 

Boole Fonksiyonlarının Gerçeklenmesi

 Sorumlu : Arş.Gör. Ercüment ÖZTÜRK

 Deney Raporu Şablonu 


  2

 

 Darbe Modlu Ardışıl Devreler

 Sorumlu : Arş.Gör. Ahmet ULU

 Deney Raporu Şablonu  Teorik Video  Pratik Video


  3

 

 Kenar Tetiklemeli D Flip-Flop

 Sorumlu : Arş.Gör. Burak AYDIN 

 Deney Raporu Şablonu    Video


  4

 

 Seviye Modlu Ardışıl Devreler

 Sorumlu : Arş.Gör. Sefa KEKLİK

 Deney Raporu Şablonu  Deney Videosu


  5

 

 ROM ve PLD'lerle Ardışıl Devre Tasarımı

 Sorumlu : Arş.Gör.Dr. Bahar HATİPOĞLU YILMAZ

  VHDL ile ROM Tasarlama  Eski Kayıt


  6

 

 VHDL ile Kombinasyonel Devre Tasarımı (Kodlama ve Hata Bulma Teknikleri)

 Sorumlu : Öğr.Gör.Dr. Zafer YAVUZ 

 Github


  7

 

 VHDL ile Ardışıl Devre Tasarımı (Durum Makineleri) 

 Sorumlu : Öğr.Gör.Dr. Zafer YAVUZ

 Github

 


  8

 

 VHDL ile Sayıcılar ve Kaydırmalı Kaydediciler

 Sorumlu : Arş.Gör. Orhan SİVAZ 

 Deney Videosu   Video_1    Video_2   


  9

 

 Lojik Devrelerde Sorunlar ve Giderilmesi

 Sorumlu : Arş.Gör.Dr. Gül TAHAOĞLU

 Deney Raporu Şablonu   Video  Arşiv (Geçmiş Yıllara Ait Dokümanlar)