haberler

Uzakyol Vardiya Mühendisliği Tamamlama Eğitimi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi; denizcilik sektörüne yönelik denizcilik eğitimi alanında 2010 yılından bu yana yurtiçi/yurtdışı denizcilik sektöründe zabitan sınıfında ihtiyaç duyulan nitelikli gemiadamı açığının kapatılmasına yardımcı olmak maksadıyla, gemiadamlarının mesleki gelişimlerine yönelik ulusal ve uluslararası düzeydeki düzenlemeler çerçevesinde (Gemi Adamlarının Eğitim Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları (STCW) AIII-1 Uzakyol Vardiya Mühendisliği Tamamlama Eğitimi) sertifika bazlı denizcilik eğitimleri vermektedir.

Bu kapsamda 2023 dönemi UZAKYOL VARDİYA MÜHENDİSLİĞİ TAMAMLAMA EĞİTİMİ’ne, KTÜ Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği mezunu 29 öğrenicinin yanısıra, Atatürk Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu 11 öğrenci olmak üzere toplam 40 gemiadamı adayı katılmaktadır.
 

07 Ağustos 2023