eczacılık çalışma alanları

Eczacılık Mesleği

ü  Hastalıkların teşhisi, tedavisi ve profilaksisi amacıyla kullanılan doğal ve sentetik kaynaklı etken maddelerin keşfi, bunların farklı farmasötik tipte ilaçlar şeklinde hazırlanması ve hastaya sunulması;

ü  İlacın analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisi, emniyeti, güvenirliği ve maliyeti bakımından gözetimi;

ü  İlaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık meslek mensubudur.