eczacılık fakültesi bölümleri

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ  

- Analitik Kimya

- Biyokimya 

- Farmasötik Mikrobiyoloji

ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

- Farmasötik Teknoloji

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
- Eczacılık İşletmeciliği

- Farmakognozi

- Farmakoloji

- Farmasötik Botanik

- Farmasötik Kimya

- Farmasötik Toksikoloji

- Klinik Eczacılık