tarihçe

ü Bakanlar Kurulu’nun 04.09.2003 gün ve 6034 sayılı kararı ile kurulan fakültemizin, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.07.2005 gün ve 15993 sayılı kararı ile bölümleri onaylanmıştır.

ü 2004 Yılında kurucu Dekan olarak atanan Prof. Dr. Rasin ÖZYAVUZ tarafından fakülte binalarının yapımı ve ilgili hedeflerin oluşturularak projelendirilmesi gerçekleşmiştir.

ü  Mimar S. Tuğrul AĞUN’un projesi olan fakülte binamızın yapımına 2006 yılında başlanmış ve 2011 yılında bitirilerek teslim alınmıştır.

                     

 

DEKANLARIMIZ

 

 

 

Prof. Dr. Rasin ÖZYAVUZ (Kurucu Dekan)

(2004 – 2010)

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Nurettin YAYLI (Dekan)

(2010 – 2016)

Dekan Yardımcıları:

Prof. Dr. Rezzan ALİYAZICIOĞLU

Doç. Dr. Sermet YILDIRMIŞ

 

 

 

Prof. Dr. F. Sena SEZEN (Dekan V.)

(2016 – 2018) 

Dekan Yardımcıları:

Doç. Dr. Arzu ÖZEL

Doç. Dr. Sermet YILDIRMIŞ

 

 Prof. Dr. Ufuk ÖZGEN (Dekan)

(2018 - 2021)

Dekan Yardımcıları:

Doç. Dr. Dilek KUL

Doç. Dr. Sermet YILDIRMIŞ

(2021 - )

Dekan Yardımcıları:

Doç. Dr. İnci Selin DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Sevda TÜRK