genel bilgiler

 

 

FAKÜLTEMİZ 3 BÖLÜM VE 11 ANABİLİM DALINDAN OLUŞUR:

(28.01.2011 gün ve 4177 sayılı karar ile bu bölümlere bağlı açılması uygun görülen anabilim dalları)

-TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji)

- ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Eczacılık İşletmeciliği, Farmakognozi, Farmakoloji, Klinik Eczacılık, Farmasötik Botanik, Farmasötik Kimya, Farmasötik Toksikoloji)

- ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ (Farmasötik Teknoloji)

·         Eczacılık Eğitim Programı, eczacılık mesleğinin yeni klinik yönü yanında, ilaç teknolojisindeki temel fonksiyonları da kapsayacak şekilde; zorunlu-seçmeli teorik dersler, laboratuvar ve staj uygulamaları olarak düzenlenmiştir. Eğitim- öğretim süresi 5 yıl olup, mezunlarına tüm hak ve yetkileri ile ECZACI diploması verilir.

·         Derecenin Seviyesi: Lisans

·         Çalışma Şekli: Tam zamanlı

·         Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar (staj, seminer, kısa ödev, laboratuvar) ve yarıyıl sonu sınavlarına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavların ve yarıyıl içi çalışmaların katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50’dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirler.

·         Mezuniyet Şartları ve Kazanımları: Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ECZACILIK alanında lisans diploması verilir.

·         Üst Derece Programlarına Geçiş (Lisansüstü Eğitim- Yüksek Lisans ve Doktora): Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü ve doktora programlarında öğrenim görebilirler (detaylı bilgi için web sayfamıza “Eğitim” başlığı altında Lisansüstü kısmına bakınız: /eczacilik/lisansustu).

 

Fakültemizin beş yıllık Lisans programı ders müfredatına ulaşmak için tıklayınız