aday öğrenci

Genel Bilgi

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü, YÖK kararıyla 1995 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 2005 yılı itibariyle Mühendislik Fakültesi bünyesine geçmiştir. Eğitim-öğretim için yeterli fiziksel mekân ve personel ihtiyacının karşılanmasının ardından 2010-2011 eğitim-öğretim yılı itibariyle yüksek lisans eğitimi; 2011-2012 eğitim-öğretim yılı itibariyle lisans eğitimi faaliyetlerine başlanmıştır.

1995 yılında kurulan bölümümüzde üniversitemizin sahip olduğu güçlü öğretim alt yapısından yararlanarak; insan, teknoloji, bilgi, zaman, para, hammadde, enerji gibi kaynakların verimli kullanımını sağlayan, yapılan işlerin kalitesini attırmaya yönelik çalışmalarda bulunan çok yönlü mühendisler yetiştirilmektedir. Bu bağlamda verilen eğitim Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması olmak üzere iki anabilim dalı altında yürütülmektedir. Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Üretim Sistemleri Tasarımı, Üretim, Bakım-Onarım, Planlama ve Kontrol, Mühendislik Ekonomisi, Kalite Mühendisliği, İşbilim ve İş Etüdü, Ergonomi, Tedarik Zinciri Yönetimi; Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı’nda ise Olasılık- İstatistik, Sistem Analizi, Benzetim, Optimizasyon, Karar Verme ve Akıllı Sistemler gibi alanlarda araştırmalar yapılmaktadır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü, %100 Türkçe Lisans ve %30 İngilizce Lisansüstü programlarında eğitim vermektedir.

Bölümümüz öğrencileri Erasmus değişim programı ile Avrupa üniversitelerinde staj ve öğrenim faaliyetlerine katılabildiği gibi, Farabi değişim programı ile de yurt içindeki üniversitelerde en az bir dönem öğrenim görebilmektedir.

Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmanın kalitesinin yükseltilmesine ve sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak başlatılan akreditasyon çalışmaları sonucunda Bölüm Lisans Programımız, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 30.09.2026 tarihine kadar akredite edilmiş ve EURO-ACE diploma eki vermekle yetkilendirilmiştir.

Bölümümüzde 2010-2011 eğitim yılından itibaren yüksek lisans programı da yürütülmektedir. Doktora eğitiminin başlatılması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. Lisansüstü eğitim hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Fen Bilimleri Enstitüsü sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız

KTÜ Endüstri Mühendisliği programının temel eğitim amaçları, öğrencilere endüstriyel süreçleri anlama, iyileştirme ve yönetme becerilerini kazandırmak, operasyonel verimliliği artırmak, maliyet azaltma stratejileri geliştirmek, takım çalışması ve iletişim yeteneklerini güçlendirmek şeklinde özetlenebilir.

Bu amaçlar, endüstri mühendisliği öğrencilerini geniş bir endüstriyel uygulama yelpazesi için hazırlayarak, iş dünyasında başarılı bir kariyer yapmalarına olanak sağlamayı hedefler.

Öğrencilerimiz

Bölümümüz öğrencileri KTÜ EMK kulübü ile, özellikle ulusal çapta yetkili isimler ve markalarla iletişimde olarak yıl boyu etkinlikler düzenlemektedirler.

Akademisyenlerimiz

Öğretim elemanlarımız çalıştıkları bilimsel araştırmalar kapsamında; KTÜ BAP ve TÜBİTAK ile projelerini yürütmektedirler.

Anabilim Dallarımız

• Endüstri Mühendisliği

• Yöneylem Araştırması

Staj Programı

Bölüm staj faaliyetleri Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi'ne uygun olarak yürütülmektedir. Öğrencilerin lisans eğitimlerini tamamlayabilmeleri için ilki atölye-imalat stajı (30 iş günü), ikincisi hizmet veya üretim stajı (30 iş günü) olmak üzere toplam 60 iş günü staj yapmaları zorunludur. Staj süreci bölüm web sayfamızdaki staj işlemleri sekmesinden incelenebilir.

Değişim Programları

Üniversitemiz Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

• Erasmus+ Değişim Programı Birimi

• Farabi Değişim Programı Birimi

• Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır. Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders Bilgileri

Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

Laboratuvar ve Uygulama

Bilgisayar Uygulamaları Laboratuvarları

Endüstri Mühendisliği Bölümü olarak, öğrencilerimize çağın gereksinimlerine uygun bir eğitim sunmak amacıyla donanımlı bir öğrenme ortamı sağlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda, bilgisayar ve araştırma laboratuvarlarımız, öğrencilerimize teorik bilgilerini pratik becerilerle birleştirebilecekleri bir platform sunmaktadır.

 

Bilgisayar Laboratuvarı:

99 bilgisayar içeren bilgisayar laboratuvarlarımız, Endüstri Mühendisliği alanındaki yazılım ve simülasyon çalışmaları için ideal bir ortam sunmaktadır.

Öğrencilerimiz, bu laboratuvarda temel programları öğrenmeyle başlayarak devamında ileri düzey yazılımlarla tanışmaktadırlar. Üretim süreçlerini optimize etme, stok yönetimi ve iş süreçleri analizi gibi konularda gerçek dünya problemlerini çözebilecekleri bir eğitimi ilgili programlarda uygulamalı olarak da alırlar.

Ayrıca, bilgisayar laboratuvarlarımız, öğrencilerin proje geliştirme ve takım çalışması becerilerini artırmak için tasarlanmıştır.

 

Bilgisayar laboratuvarı uygulamalarımız:

 • Bilgi İşlem Sistemine Giriş laboratuvar uygulamaları
 • Bilgisayar Programlama uygulamaları
 • Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimi laboratuvar uygulamaları
 • Yapay Sinir Ağları laboratuvar uygulamaları
 • Mühendislik İstatistiği laboratuvar uygulamaları
 • Yöneylem Araştırması laboratuvar uygulamaları
 • İleri Excel ile Programlama uygulamaları
 • Benzetim laboratuvar uygulamaları
 • Kurumsal Kaynak Planlama uygulamaları
 • Veri Madenciliği laboratuvar uygulamaları
 • Modelleme ve Optimizasyon uygulamaları
 • Yönetim Bilişim Sistemleri laboratuvar uygulamaları

 

Öğrencilerimiz bilgisayar laboratuvarını açıklanan programa göre serbest çalışma zamanlarında kullanabilirler. Laboratuvar kullanım programına ulaşmak için tıklayınız.

Araştırma Laboratuvarı:

Araştırma laboratuvarlarımız, öğrencilerimize Endüstri Mühendisliği disiplininde öncü araştırmalara katılma fırsatı sunmaktadır. Öğrenciler, danışmanları eşliğinde ileri seviyelerdeki büyük problemler üzerinde çalışarak, teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürürler.

Araştırma laboratuvarında kullanımda olan iş istasyonlarının özellikleri ise şöyledir:

İş İstasyonu 1 İş İstasyonu 2 İş İstasyonu 3
İşlemci hızı 3.7GHz Turbo İşlemci hızı 4.6GHz Turbo İşlemci hızı 5.8 GHz Turbo
Sistem belleği 64GB Sistem belleği 32GB Sistem belleği 32 GB
Sabit Disk Kapasitesi 256 GB (SSD) Sabit Disk Kapasitesi 250 GB (SSD) Sabit Disk Kapasitesi 1 TB (SSD)
Toplam Görüntü Belleği 40601 MB (8009 VRAM) Toplam Görüntü Belleği 22229 MB (6004 VRAM) Toplam Görüntü Belleği 32354 MB (16064 VRAM)

 

 

  

 

 

 

Bilgisayar ve araştırma laboratuvarlarımız, endüstri mühendisliği öğrencilerimize sadece bir sınıf ortamında değil, aynı zamanda gerçek dünya uygulamalarında da başarılı olabilmeleri için gerekli olanakları sağlamaktadır. Bu laboratuvarlar, öğrencilerimizin öğrenim süreçlerini zenginleştirerek, mezuniyet sonrası kariyerlerinde başarılı olmalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

Temel Mühendislik Dersleri Laboratuvarları

Bu laboratuvarlardaki eğitimler; tüm öğrencilere, belirli dönemlerde, ilgili ders kapsamında zorunlu olarak okutulmaktadır.

 • Fizik Laboratuvarı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
 • Kimya Laboratuvarı hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Mezunlarımız ve İstihdam

 

Endüstri mühendisleri geniş bir yelpazede çalışma fırsatlarına sahiptir. Üretim, lojistik, enerji, otomotiv, sağlık, bilgi teknolojileri, perakende ve danışmanlık gibi birçok alanda istihdam edilebilirler. Üretim tesislerinde süreç iyileştirme, verimlilik artırma ve maliyet azaltma konularında uzmanlık sunabilirler. Lojistik sektöründe tedarik zinciri yönetimi, depo optimizasyonu gibi alanlarda görev alabilirler. Enerji sektöründe ise enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji projelerinde rol alabilirler. Sağlık sektöründe hastane işlemleri, kaynak yönetimi gibi konularda danışmanlık yapabilirler. Endüstri mühendislerinin çok yönlü yetenekleri, analitik düşünce becerileri ve süreç yönetimi kabiliyetleri, farklı sektörlerde geniş iş imkanları sunmaktadır.

Bunların yanında bölüm mezunlarımız akademik anlamda da kariyerlerini devam ettirerek çeşitli üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam etmektedir.

 

...

Kübra ŞAHLANAN
Supply Chain Solutions Specialist
Yıldız Holding

...

Berka YANMIŞ
Girişimci - Genel Müdür
Sarıkaya Makine

...

Esra DEMİRBİLEK
Eğitim ve Gelişim Uzmanı
Beyçelik Holding

...

Serdar OKYAY
Endüstri Mühendisi – Satın Alma Birimi
ASELSAN

...

Sümeyye KARACIK
eLogo - Ürün Uzmanı
LOGO Yazılım

...

Batuhan Özgür SAVAŞÇI
FSD İş Geliştirme Yöneticisi
METRO

...

Tuğçe SONÇAĞ
i4.0 RFID Projesi İç Lojistik Lideri 
Tedarik Zinciri Süreç
İyileştirme Departmanı
B/S/H Group

...

Halil COŞKUN
Veri Mimarı ve Sistem-Süreç
Geliştirme Uzmanı
Cengiz Holding A.Ş.
 

...

Makbule NALKIRAN
Ürün Sahibi ve Alan Lideri
TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası
 

...

Ekin BORAN
İşe Alım Uzmanı – İK
TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

...

İdris Yuşah SANCAKTAR
Planlama Mühendisi
TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

...

Dilan Nur HASANÇEBİ
Tedarik Zinciri Planlama Müdürü
Pepsico

...

Tolga TURAN
İş Zekası Geliştirici
Divan Grup

...

Seda ELMAS
Kalite Kurumsal Süreç Uzmanı
Trabzon Ulaşım A.Ş.

...

Buse İrem PAMUK
Strateji Analist
TRT

...

Büşra YAZICI
İşletme ve Planlama Mühendisi
Trabzon Ulaşım A.Ş.
 

...

Dilay BEKTAŞ
Fiyatlandırma ve Kampanya Uzmanı
English Home
 

...

Büşra DOĞRU PINARBAŞI
Uzman Yardımcısı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürlüğü

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için tıklayınız. 

Endüstri Mühendisliği Bölümü Çift Ana Dal Lisans Ders Planı
Endüstri Mühendisliği Bölümü Yan Dal Eğitim Programı

 

Taban Puanı

Endüstri Mühendisliği Türkçe Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2021

2022

2023

Genel Kontenjan

Yerleşen Son Kişinin Sıralaması

Yerleşen Son Kişinin Puanı

Kontenjan

Yerleşen Son Kişinin Sıralaması

Yerleşen Son Kişinin Puanı

Kontenjan

Yerleşen Son Kişinin Sıralaması

Yerleşen Son Kişinin Puanı

60

116,047 330,289 60 99,539 405,968 60 92,725 415,236

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için tıklayınız.