mühendislik tasarımı

Mühendislik Tasarımı Dersi Genel Esasları;

  • Mühendislik Tasarımı dersinde bir projeye birden fazla öğrenci yazılmış ise, öğrencilerin her biri ayrı ayrı değerlendirilerek notları verilir.
  • Mühendislik Tasarımı dersi proje yazımı, Mühendislik Tasarımı - Bitirme Projesi Tez Yazım Kılavuzu'na göre yapılmalıdır.
  • Dönem sonunda belirlenen tarihler arasında proje teslimi ve proje sunumu yapılır.
  • Proje içeriği; genel itibarı ile aşağıdaki başlıklar dikkate alınarak hazırlanır.

 

1. GİRİŞ: Konu ile ilgili genel bilgiler, giriş cümleleri.

1.1. Ele Alınan Sistemin Tanıtımı:  Ele alınan üretim ya da hizmet sektörü ile ilgili detaylı bilgiler (Firma tanıtımı, sektörle ilgili bilgiler, kapasite, işgücü, kaynak vb.).

1.2. Problemin Belirlenmesi: Problem tanımı, problem saptanması (Problem belirleme teknikleri kullanılarak yapılacaktır.)

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI: Belirlenen problemin çözümüne yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalardan (tez, makale, bildiri, proje vb.) oluşan literatür araştırması.

3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: Belirlenen problem çözümü ile ilgili çeşitli çözüm önerileri ve gelecek çalışmaları kapsayan bilgiler.

4. TASARIM PROJESİNİN GANT ŞEMASI: Proje bitiminde, projenin dönem içerisinde hangi aşamalardan (faaliyetlerden) geçtiğini gösteren çalışma planı (MS Project ya da Excel kullanılabilir.)

5. KAYNAKÇA

 

Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Uygulama Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.