staj

Bölüm staj faaliyetleri Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi'ne uygun olarak yürütülmektedir. Öğrencilerin staj yeri ve staj tarihi seçiminde, staj başvuru ve staj sonlandırma adımlarında bu yönergelere uygun hareket etmesi gerekmektedir.

Tüm staj faaliyetleri (staj başvurusu, staj tarihi değişikliği, staj sonlandırma vb.) KTÜ Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) Staj Yönetim Modülü üzerinden yürütülmektedir. Staj sürecinde ihtiyaç duyulan tüm dosyalar (başvuru belgeleri, staj zorunluluğu belgesi, defter içeriği vb.) bu sistem üzerinde dosyalar sekmesi altında sunulmaktadır. BYS Staj Yönetim Modülü Kullanım Kılavuzu için tıklayınız.

Staj Modülü üzerinden staj başvuru ve takibinin nasıl yapıldığı ile ilgili bilgilendirme toplantısı videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Staj başvurucu sürecinin adımlarını gösteren süreç akış şeması için tıklayınız.

İş yerinde yapılan staj tamamlandıktan sonra stajın sonlandırılması ve stajın değerlendirilmesi sürecinin adımlarını gösteren süreç akış şeması için tıklayınız.

 

 

Staj sürecine dair Sık Sorulan Sorular ve Cevapları


Staj başvurusunda bizim istediğimiz 3 belge var:

  •  E-devletten temin edeceğiniz Sağlık Provizyon Belgesi
  •  İş Yeri Tanıtım ve Staj Kabul Formu
  •  Staj Başvuru Formu

Bu belgelerden iş yeri tanıtım formunu, staj yapacağınız firmanın Endüstri Mühendisliği Bölümü Staj Yönergesi’nde belirtilen şartlara sahip olup olmadığını görmek için istiyoruz. Eğer staj yapacağınız firma bu şartları fazlasıyla sağlayan kurumsal/bilindik bir firma ise bu belgeyi doldurmadan da başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru aşamasında eğer firma sizden stajınızın zorunlu olduğuna dair belge ya da staj sözleşmesi istiyorsa, bu belgeleri KTÜ BYS staj modülünde dosyalar kısmından indirebilirsiniz. Staj sözleşmesini firmaya doldurttuktan sonra bölüm sekreterliğimize getirirseniz belgenin dekanlık tarafından imzalanması konusunda size yardımcı olurlar.

Sigorta işlemlerinizin yapılabilmesi için staja başlama tarihinizden en geç 20 gün önce sistem üzerinden staj başvurunuzu tamamlamış olmanız gerekmektedir. Bununla birlikte staj başvurusu için belirli bir tarih aralığı yoktur. Ancak dönem içerisinde staj yapamayacağınız için staj tarihlerinizi yeni akademik yılda ders dönemi ile çakışmayacak şekilde planlamalı ve bu tarihten 3 hafta önce başvurunuzu tamamlamış olmalısınız.

Ders devam zorunluluğu olan öğrencilerin dönem içerisinde staj yapmasına izin verilmiyor. Sadece ara tatilde ve yaz dönemi staj yapabilirler.  Derslerini tamamlamış (mezun durumunda) olan öğrenciler ya da hafta içi en az 3 gün boş vakti olan öğrenciler dönem içerisinde staj yapabilirler.

Stajınızı tek seferde 30 iş günü yapabileceğiniz gibi iki seferde 15 gün - 15 gün ya da 20 gün - 10 gün olacak şekilde de yapabilirsiniz. Ancak stajınızı bölecekseniz bu iki stajı farklı firmalarda yapmanız ve her iki staj için de ayrı ayrı staj defteri doldurmanız gerekmektedir.

Hayır, ilk stajınız olan Atölye-İmalat stajını başarıyla tamamlamadan ikinci stajınızı yapamazsınız.

Hayır, belgeleri bilgisayar ortamında ya da elle doldurabilirsiniz, daha sonra pdf formatında sisteme yükleyeceksiniz.

Yüklemeye çalıştığınız belge ya çok büyük boyutludur ya da dosya adında Türkçe karakter bulunduğu için sistem hata veriyordur. Düzeltip tekrar deneyebilirsiniz.

Sisteme eklediğiniz staj yetkiliniz değiştiyse ya da yetkilinizin mail adresini güncellemek istiyorsanız sistemden Kurum/Yetkili Değişiklik Talebinde bulunarak yeni yetkili bilgilerini girebilirsiniz.

Sistem üzerinden staj uzatma talebinde bulunarak eksik günleriniz kadar bir süre için uzatma isteyebilirsiniz. Bu talebi stajınız bitmeden en az bir hafta önce oluşturmayı unutmayın.

Evet, stajınızı başarıyla tamamlamış olmak için 30 iş günü staj yapmış olmanız gerekmektedir. Eğer rapor ya da izin kullandıysanız ya da arada resmi tatile denk geldiyseniz bu kalan eksik günleriniz için sistem üzerinden staj uzatma talebinde bulunmalısınız.

Evet, sistem üzerinden staj durdurma ya da iptal talebi oluşturabilirsiniz.

Yaz dönemi stajları, bir sonraki akademik yılın ilk bir ayı içerisinde toplanır, kesin bir tarih Staj Komisyonu tarafından sizlere ilan edilir. Her akademik dönemin başlama tarihi farklılık göstermekle birlikte defter teslimleri için son teslim genellikle Ekim ayı içerisinde olur.

Hayır, pandemi dönemi gibi özel şartlar dışında zorunlu stajların iş yerinde gerçekleştirilmesini istiyoruz.

Hayır, sizlere sadece 60 iş günü zorunlu staj için sigorta yapılmaktadır. Eğer staj yapacağınız firma sigortanızı karşılıyorsa gönüllü staj ya da uzun dönemli staj yapabilirsiniz.

Staja başlamadan önce yapacağınız staja ait defter içeriğini ve istenilen uygulamaları dikkatle incelemenizi ve buna uygun bir iş yerinde staj yapmanızı tavsiye ediyoruz. Staj defterini istenilen formata göre hazırlamak öğrencinin sorumluluğundadır.

Hayır, bir sorun olmaz. Stajınızı tamamladıktan sonra Staj ücretlerine işsizlik fonu katkısı - öğrenci ve işveren bilgi formu’nu firmaya doldurtarak belge ekinde ücret aldığınızı gösterir dekontlarla beraber sisteme yükleyebilir ya da bize mail yoluyla iletebilirsiniz.

Ücret ödemesini aldıktan sonra ilgili belge ve dekontları staj komisyonu üyelerimize mail yoluyla iletebilirsiniz.

Staj defterleriniz toplandıktan sonra staj komisyonundaki hocalar tarafından incelenmektedir. Defteriniz; formata uygunluk, içerik ve yapılan uygulamalar açısından değerlendirilmekte ve yeterli görüldüğü taktirde “30 gün başarılı” olarak sisteme girilmektedir.

Defter içeriğiniz yeterli görülmediği taktirde staj komisyonu sizi mülakata çağırıp sorular sorabilir ve defterinize düzeltme verebilir. İstenilen düzeltmeler sonrası defteriniz yeniden değerlendirilir.

Stajınızın tamamı başarısız olarak değerlendirildi ise aynı stajı tekrardan yapmalı ve bu sefer staj defterinizi istenilen içeriğe uygun olarak doldurmalısınız. Eğer stajınız yarı-başarılı ise kalan 15 gün için yeni bir staj yapmanız gerekmektedir.