duyurular

10

Mart

2020-2021 Bahar Dönemi Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Tasarım Projesi Uzaktan Uygulama Esasları

Endüstri Mühendisliği Bölümü

2020-2021 BAHAR DÖNEMİ

END 4001 MÜHENDİSLİK TASARIMI VE END 4000 BİTİRME TASARIM PROJESİ

UZAKTAN UYGULAMA ESASLARI

 

1.     •  Mühendislik Tasarımı alan öğrencilerin ekip başkanı aşağıdaki (1) Numaralı formun sadece Form TP (1/3) formunu indirerek gerekli yerleri doldurur, imzalar ve ekip üyelerine imzalatır.

          (1) Mühendislik Tasarımı Formlarını indirmek için tıklayınız.

      •  Bitirme Tasarım Projesi alan öğrencilerin araştırma ekip başkanı aşağıdaki (2) Numaralı formu indirerek gerekli yerleri doldurur, imzalar ve ekip üyelerine imzalatır.

          (2) Bitirme Tasarım Projesi Formunu indirmek için tıklayınız.

İmzalama işlemleri, araştırma ekipleri arasında formlar taranarak sağlanmalıdır.

2.  Araştırma ekip başkanları doldurulmuş ve imzalanmış formları danışman öğretim üyesine E-mail aracılığı ile gönderir.

3.  Danışman öğretim üyesi bu formları inceleyip onayladıktan sonra bölüm başkanlığına teslim etmesi sonucunda öğrencilerin konuları onaylanmış olacak ve bu formlara göre öğrenci ekipleri öğretim üyesi üzerine atanacaktır.

4.  Çalışma ekipleri danışmanlarıyla belli periyotlarda E-mail, Zoom, WhatsApp, Google Meet, ... gibi yöntemlerle görüşürler ve bu görüşmeleri danışmanları kayıt altına alır.

5.  Araştırmalar tamamlandıktan sonra danışman tarafından kontrol edilir ve danışman onayladıktan sonra tez yazım kurallarına göre araştırma elektronik kitap şeklinde hazırlanır.

6.  Araştırmanın elektronik baskısı PDF şeklinde danışman öğretim üyesine Bahar döneminin son gününe kadar teslim edilir.

7.  Final sınavının son gününde her araştırma ekibi yaptıkları çalışmayı, maksimum 10 dakika içinde uzaktan (çevrimiçi) 3 kişilik jüri önünde sunum yaparlar.

8.  Bitirme Tasarım Projesi için araştırma ekipleri hazırladıkları çalışmanın A4 büyüklüğünde posterini oluşturur ve çalışmayı özetleyen 5 dakikalık video konuşmasını posterle birlikte bölüm başkanlığına gönderir (Mühendislik Tasarımı Projeleri hariç).

9.  Danışman Öğretim üyeleri proje görüşmelerini, yapılan çalışmaların niteliğini, tez yazım kurallarını (düzenini), sunumu ve poster sunumunu göz önüne alarak notlandırma yaparlar.