duyurular

17

Eylül

END4001 Mühendislik Tasarımı Dersi Alacak Öğrencilerimizin Dikkatine

Endüstri Mühendisliği Bölümü

END4001 Mühendislik Tasarımı Dersi Proje Konu Önerileri belirlenmiştir. Dersi alacak öğrenciler aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir.

-  3 veya 4 kişilik Proje Grubu oluşturulmalıdır.

-  Güncel Proje Konu Önerileri veya varsa öğrencilerin kendilerinin belirlediği proje konuları dikkate alınarak Mühendislik Tasarımı Dersi Proje Konusu Tercih Formu doldurulmalıdır.

-  Doldurulan Form, 25 Eylül 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar  Arş. Gör. Fatma Betül Yeni'ye ( fb.yeni@ktu.edu.tr ) mail olarak gönderilmelidir.

 

Mühendislik Tasarım Dersi Projesi ile İlgili Genel Bilgiler:

-  Mühendislik Tasarımı Dersi Proje Yazımı, Bitirme Tez Yazım Kılavuzuna göre yapılmalıdır.

-  Dönem sonunda belirlenen tarihler arasında Proje Teslimi ve Proje Sunumu yapılacaktır.

-  Proje İçeriğinde aşağıdaki başlıklar dikkate alınmalıdır.

 

1.GİRİŞ: Konu ile ilgili genel bilgiler, giriş cümleleri

           1.1. Ele Alınan Sistemin Tanıtımı:  Ele alınan üretim ya da hizmet sektörü ile ilgili detaylı bilgiler (Firma tanıtımı, sektörle ilgili bilgiler, kapasite, işgücü, kaynak vb..)

           1.2. Problemin Belirlenmesi: Problem tanımı, problem saptanması (Problem Belirleme teknikleri kullanılarak yapılacaktır.)

2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI: Belirlenen problemin çözümüne yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalardan (tez, makale, bildiri, proje vb.) oluşan literatür araştırması yapılacaktır.

3. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: Belirlenen problem çözümü ile ilgili çeşitli çözüm önerileri ve gelecek çalışmaları kapsayan bilgiler yer alacaktır.

4.TASARIM PROJESİNİN GANT ŞEMASI: Proje bitiminde, projenin dönem içerisinde hangi aşamalardan (faaliyetlerden) geçtiğini gösteren çalışma planı hazırlanmalıdır. (MS Project ya da Excel kullanılabilir.)

5. KAYNAKÇA

 

Proje Konuları gruplara atandıktan sonra her grup için Proje Danışmanı belirlenecek ve duyurulacaktır. Ayrıntılı bilgiler Proje Danışmanından alınabilir.