duyurular

29

Eylül

END4001 Mühendislik Tasarımı dersi proje konusu seçimi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

2023-2024 Güz Dönemi END4001 Mühendislik Tasarımı dersi öğretim üyelerinin proje konu önerileri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  • Dersi alan öğrencilerimizin en az 3 en çok 4 kişilik proje grubu oluşturması gerekmektedir.
  • Grupların, önerilen proje konularını veya varsa kendilerinin belirlediği proje konularını dikkate alarak Mühendislik Tasarımı Dersi Proje Konusu Tercih Formu'nu doldurması gerekmektedir.
  • Tercih formu (bir grup için tek bir form) imzalanmış bir şekilde 05 Ekim 2023 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Arş. Gör. Aleyna Şahin'e (aleynasahin@ktu.edu.tr) elden veya e-posta olarak teslim edilmelidir.


Yıl boyunca, aşağıdaki 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı END4001 Mühendislik Tasarımı / END4000 Bitirme Projesi Takvimi'ne uyulacaktır.

 

NOT: Öğrenciler listedeki konular ve kendi önerecekleri konular için ilgili öğretim üyeleri ile iletişime geçebilirler.

Danışman

Çalışma Konuları

Özel Şart

Prof.Dr. Şükrü ÖZŞAHİN

Bir üretim tesisi veya süreçte verimliliği artırmak için operasyonel iyileştirmelerin incelenmesi ve önerilmesi.

 

İşçi performansını ve işyeri güvenliğini artırmak için ergonomik tasarımın önemi üzerine bir çalışma.

 

Doç.Dr. Ömer Faruk YILMAZ

Üretimde optimizasyon problemleri.

Herhangi bir dilde kodlama yapabiliyor olmak.

Yalın üretim uygulamaları.

 

Doç.Dr. H. Avni ES

Afet yönetiminde Bulanık ÇKKV Uygulaması.

 

Makine öğrenmesine dayalı regresyon modelleri ile talep tahmini.

Temel düzeyde Python bilen veya öğrenmeye istekli.

Doç.Dr. Gökhan ÖZÇELİK

Bir fabrikada optimizasyon ve simülasyon uygulamaları.

Grup üyelerinin ders devam zorunluğunun olmadığı en az 1 günün bulunması  gerekmektedir ve GAMS ve ARENA program bilgisi iyi olmalıdır.

Endüstri 5.0 çerçevesinde SCOR modeli entegrasyonu ile tedarik zinciri dayanımı.

GAMS ve Excel program bilgisi iyi olmalıdır.

Doç.Dr. Ertuğrul AYYILDIZ

Üretimde  kalite kontrol uygulamaları.

 

Kritik altyapı bileşenleri için afet risk değerlendirmesi ve risk azaltma stratejilerinin belirlenmesi.

Risk atama ve çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılacaktır.

Dr.Öğr. Üy. Kadir BÜYÜKÖZKAN

Üretim sistemlerinde iş çizelgeleme.

Matematiksel modelleme ve kodlama bilgisi.

Üretim ve Hizmet Sistemlerinde Simülasyon Uygulaması.

Arena veya Simio Simülasyon programlarına hakim olmak.

Dr.Öğr. Üy.Kemal ÇAKAR

Perakende Sektöründe Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Uygulamaları.

 

Metasezgisel Algoritmalar ile Enerji Tüketim Tahmini.

 

Dr.Öğr. Üy. Fatma Betül YENİ

Bir üretim tesisinde uygulama.

 

Kentsel lojistikte son kilometre teslimat operasyonlarının iyileştirilmesi.

 

Öğr. Gör. Dr. Pınar BABAN

Risk Yönetimi.

 

Kalite İyileştirme Araçlarının Üretim/Hizmet Firmasında Uygulanması.

 

Arş.Gör. Dr. İlknur TÜKENMEZ

Rotalama Problemi.

Gams  ve Python bilen veya öğrenmeye istekli.

Enkaz Yönetimi.

Gams  ve Python bilen veya öğrenmeye istekli.

Arş.Gör. Dr. Behice Meltem KAYHAN

PVC profil üreten bir firmada yalın dönüşüm çalışmalarının gerçekleştirilmesi.

Grup üyelerinin ders devam zorunluğunun olmadığı en az 1 günün bulunması  gerekmektedir.

Plastik ambalaj üreten bir firmada üretim süreçlerinin standartlaştırılması ve iyileştirilmesi.

Grup üyelerinin ders devam zorunluğunun olmadığı en az 1 günün bulunması  gerekmektedir.

Arş.Gör. Dr.Yıldız KÖSE

Tersine tedarik zinciri.

Gams/Cplex ve Pyhton kodlama dilini biliyor ya da öğrenmeye istekli olması.

İnsani yardım kuruluşlarında gönüllü atamaları.

Gams/Cplex ve Pyhton kodlama dilini biliyor ya da öğrenmeye istekli olması.