duyurular

17

Aralık

Engelli Öğrencilere Yönelik Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Üniversitemizin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında kayıtlı olan dezavantajlı öğrencilerimizin sınav uygulamaları ve erişebilirlikleriyle ilgili engel durumları nedeniyle karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak eğitim ve mekanda erişilebilirlik hususunda fırsat eşitliği sağlamak üzere yapılacak işlemlere ilişkin Engelli Öğrenci Birimi tarafından Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi ve Engelli Öğrencilere Yönelik Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar hazırlamıştır. Bu konuda daha fazla desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimiz birim akademik danışmanları ile iletişime geçebilirler.