duyurular

28

Şubat

Lisansüstü öğrencileri ders ekleme ve çıkarma taleplerini 1 Mart 2023 17.00'a kadar dilekçe ile yapılabilecektir.

Fen Bilimleri Enstitüsü

Geçerli mazereti nedeniyle ders yazılımı yapamayan, ekleme ve/veya çıkarma yapma talepleri bulunan lisansüstü öğrencileri danışman onaylı dilekçeleri ile başvurmaları halinde 1 Mart 2023 17:00’a kadar Anabilim Dalı Başkanlıkları üzerinden ders ekleme veya çıkarma talebinde bulunabilecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.