seminer

Seminer dersi kuralları

Bölümüzün yüksek lisans ve doktora öğrencileri için kodlu zorunlu Seminer dersi bulunmaktadır. ENDL5010 kodlu Seminer dersi kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Öğrenci danışman atanmasını izleyen ilk dönemden itibaren Seminer dersine yazılabilir. Öğrencinin ders dönemi için verilen azami süreler içerisinde (4 dönem) Seminer dersini başarıyla tamamlaması gerekir.  Bu süre içerisinde Seminer dersini başarı ile tamamlayamayan veya iki kez başarısız olan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir.

Seminer dersine yazılan tüm öğrenciler, ilgili ABD?de sunulacak bütün seminerlerin %80´ne katılmak zorundadır. Seminer dersine yazılmış olsa bile Seminer programında adı bulunmayan öğrenciler seminer sunamaz ve başarısız sayılırlar.

Detaylı bilgi için Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği incelenmelidir.

 

Seminer programı

Lisansüstü seminer programına ulaşmak için tıklayınız.

(Açılan sayfada Seminer Programı sekmesini açınız.)