tarihçe ve faaliyetler

Üniversitemiz İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) Koordinatörlüğü Aralık 2016 yılında kurulmuştur.

Kurulumun hemen ardından İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Üst Kurulu ve  Kısım İşveren Kurulları oluşturulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

07.12.2018 tarih ve 292 sayılı Senato Kararıyla Üniversitemiz İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönergesi ve Organizasyon Şeması oluşturulmuştur.

2017 itibariyle Üniversitemiz idari ve akademik personeline Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilmiştir. Şu ana kadar 1500 personelimiz eğitim sonrası sertifika almıştır. 

Zorunlu staj yapacak Üniversitemiz öğrencilerine Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri, Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) aracılığıyla verilmektedir. Üniversitemiz öğrencileri Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri almadan zorunlu stajlarına başlayamamaktadır.

Koordinatörlüğümüz desteği ile birimlerimiz;

-çalışan temsilcisi seçilmesi, risk değerlendirme ekiblerinin oluşturulması, risk analiz ve değerlendirme,

-Acil Durum Eylem Planı hazırlama, destek elamanı ve acil durum ekiblerinin oluşturulması,

-Kontrol listelerinin hazırlanması

süreçlerine devam etmektedir.

Üniversitemizde 01.08.2019 tarihli itibari ile İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi Yazılımı (İBYS) Bilgi İşlem Merkezimize kurularak kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Ayrıca birimlerimizin faydalanması için İSG ile ilgili mevzuatlarla rehber, kontrol listeleri ve afişlerden oluşan dökümanlar  kullanıma sunulmuştur.