üst kurul

İSG Üst Kurulu, İSG Üst Kurul Başkanı sorumluluğunda, yasa ve mevzuatça belirlenmiş iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını koordine etmek, değerlendirmek, katkı sunmak, gereken önlemler konusunda karar almak ve Birim Kurullarına aktarmak amacıyla kurulmuş, üniversitemizdeki aşağıda isim ve iletişim bilgileri yazan akademik ve idari personelden oluşur.

Üst İşveren Vekili
Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ

Genel Sekreter V.
Prof. Dr. Bünyamin ER

İSGB Koordinatörü
Öğr. Gör. Dr. Tarık ASLAN

Farabi Hastanesi Başhekim Yardımcısı
Prof. Dr. Yılmaz BÜLBÜL

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Vekili
Doç. Dr. Temel VAROL

Hukuk Müşaviri
Çetinkaya GÜMRÜKÇÜOĞLU

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı
Yasin ÖZTEL

Personel Daire Başkanı
Göksel SALİH

Döner Sermaye İşletme Müdür V.
Öğr. Gör. Abdul Kerim ÖZTÜRK

İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. 
İsmail KÜÇÜK

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan V.
Ömer SALİMOĞLU

Sivil Savunma Uzman V.
Ferhat BEKTAŞ

Sekreterya
Çiğdem ERGÜL