araştırmacılar

TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

Adı Soyadı

E - mail

Özgeçmiş

Acil Tıp -

Doç. Dr. Yunus KARACA

Dr. Öğr. Üyesi Melih İMAMOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Sinan PASLI

Dr. Öğr. Üyesi Vildan ÖZER

yunuskaraca52@hotmail.com

melihimam@gmail.com

drsinanpasli@gmail.com

dr.vilzan@hotmail.com

Aile Hekimliği -

Prof. Dr. Turan SET

Doç. Dr. Elif ATEŞ

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzer USTA

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kaan KURT

turanset@gmail.com

drealtunbas@yahoo.com

oguzerusta@hotmail.com

abdullahkaankurt@gmail.com

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Yoğun Bakım

Prof. Dr. Hülya ULUSOY

Prof. Dr. Ahmet EROĞLU

hulyaulusoy.md@gmail.com

erogluah@hotmail.com

-

Prof. Dr. Engin ERTÜRK

Doç. Dr. Sedat SAYLAN

engin_md@yahoo.com

sedatsaylan@yahoo.com

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Genel Pediatri Dr. Öğr. Üyesi Fevziye BAŞKAN fevziye_baskan@yahoo.com
Çocuk Acil Tıp Doç. Dr. Ahmet Kağan ÖZKAYA akozkaya@ktu.edu.tr
Çocuk Endokrinoloji Prof. Dr. Gülay KARAGÜZEL karaguzelg@gmail.com
Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Dr. Öğr. Üyesi Nalan YAKICI nalanyakici@hotmail.com

Çocuk Nöroloji

Prof. Dr. Ali Cansu

Doç. Dr. Sevim ŞAHİN

Doç. Dr. Tülay KAMAŞAK

Dr. Öğr. Üyesi Beril DİLBER

acansu2011@hotmail.com

sevimsahin1@yahoo.com

tkamasak@hotmail.com

beriltem@gmail.com

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Doç. Dr. Zeynep Gökçe GAYRETLİ AYDIN zggayretli@gmail.com 
Çocuk Hematoloji Prof. Dr. Ayşenur BAHADIR aysenurkbr@yahoo.com
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları - Doç. Dr. Bahadır TURAN bhdrturan@gmail.com
Enfeksiyon Hastalıkları -

Prof. Dr. Gürdal YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Firdevs AKSOY

gurdalyilmaz53@yahoo.com

faslanaksoy@yahoo.com

Genel Cerrahi Cerrahi Onkoloji Muhammed Selim BODUR mselimbodur@gmail.com
Göğüs Hastalıkları - Prof. Dr. Yılmaz BÜLBÜL bulbulyilmaz@yahoo.com
- Dr. Öğr. Üyesi Olcay AYÇİÇEK olcayaycicek@yahoo.com
Alerji  Dr. Öğr. Üyesi Müge ERBAY mugerbay@hotmail.com
Göz Hastalıkları -

Prof. Dr. Hidayet ERDÖL

Prof. Dr. Adem TÜRK

hidayet.erdol@gmail.com

doktorademturk@yahoo.com

İç Hastalıkları Gastroenteroloji

Prof. Dr. Orhan ÖZGÜR

Dr. Öğr. Üyesi Murat ERKUT

ozgur@ktu.edu.tr

drmerkut@gmail.com

Hematoloji

Prof. Dr. Mehmet SÖNMEZ

Prof. Dr. Özlen BALTA

Doç. Dr. Nergiz ERKUT

msonmez@yahoo.com

ozlenbalta@hotmail.com

drnusta@hotmail.com

Onkoloji

Prof. Dr. Evren FİDAN

Doç. Dr. Elanur KARAMAN

evrenkarafidan@yahoo.com

drelanurkaraman@gmail.com

Endokrinoloji

Doç. Dr. İrfan NUHOĞLU

irfannuhoglu@hotmail.com

Romatoloji ve İmmunoloji Prof. Dr. Refik Ali SARI refikalisari@ktu.edu.tr
Kadın Hastalıkları ve Doğum Perinatoloji Prof. Dr. Mehmet Armağan OSMANAĞAOĞLU osmanaga@ktu.edu.tr
Kardiyoloji -

Prof. Dr. Merih KUTLU

Prof. Dr. Ömer GEDİKLİ

merihkutlu2203@gmail.com

dromergedikli@gmail.com

Kulak Burun Boğaz - Doç. Dr. Hatice Bengü YALDIZ ÇOBANOĞLU drbengu@ktu.edu.tr
- Dr. Öğr. Üyesi Erdal Rahman KÖPRÜCÜ erdalrahman9@hotmail.com
Nöroloji - Doç. Dr. Vildan ALTUNAYOĞLU ÇAKMAK valtunayoglu@yahoo.com
Ortopedi ve Travmatoloji - Doç. Dr. Kerim ÖNER dr.kerimoner@hotmail.com
- Doç. Dr. Muhammmet Salih AYAS muhammetsalihayas@yahoo.com.tr
- Dr. Öğr. Üyesi Muhammet KALKIŞIM muhammetkalkisim@gmail.com
Radyasyon Onkolojisi -

Doç. Dr. Mustafa KANDAZ

Dr. Öğr. Üyesi Zümrüt BAHAT

Dr. Öğr. Üyesi Özlem AYNACI

mkandaz61@gmail.com

zbahat@hotmail.com

oaynaci@ktu.edu.tr

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları -

Prof. Dr. Evrim ÖZKORUMAK KARAGÜZEL

Doç. Dr. Demet SAĞLAM AYKUT

evrimozkorumak@yahoo.com

demetsaglam@hotmail.com

Tıbbi Genetik - Doç. Dr. Alper Han ÇEBİ alperhancebi@gmail.com
- Doç. Dr. Ayberk TÜRKYILMAZ ayberkturkyilmaz@gmail.com
Üroloji - Doç. Dr. İlke Onur KAZAZ drilke@gmail.com
Tıbbi Biyokimya - Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin YAMAN huseyinyaman28@gmail.com
Yoğun Bakım - Doç. Dr. Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK mehtap_phlvnlr@hotmail.com
- Dr. Öğr. Üyesi A. Oğuzhan KÜÇÜK a.oguzhankucuk@gmail.com

 

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Adı Soyadı

E - mail

Özgeçmiş

Pedodonti

Prof. Dr. Tamer TÜZÜNER

tamertuzuner@gmail.com