terim ve kısaltmalar

 

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA SIK KULLANILAN TERİM VE KISALTMALAR

 

CRC: Clinical Research Coordinator (Klinik Araştırma Koordinatörü)

CRA: Clinical Research Associate (Klinik Araştırma Sorumlusu)

CRO: Clinical Research Organization (Sözleşmeli Araştırma Kuruluşu)

SC:    Site Coordinator (Bölgesel Koordinatör)

GCP: Good Clinical Practice (İyi Klinik Uygulamalar =İKU)

GLP: Good Laboratory Practice (İyi Laboratuvar Uygulamaları = İLU)

GMP: Good Manufacturing Practice (İyi Üretim Uygulamaları = İÜU)

AE:    Adverse Event (Ters Olay)

ADR: Adverse Drug Reaction (Ters İlaç Reaksiyonu)

CS:    Clinically Significant (Klinik Açıdan Anlamlı)

CRF:  Case Report Form (Olgu Rapor Formu)

EORTC: European Organization for Treatment and Research of Center (Araştırma ve Tedavi Merkezi Avrupa Organizasyonu)

EMEA:   European Free Trade Association (Avrupa Tıbbi ürünler Birliği)

CIOMS: Counsel of International Organizations of Medical Sciences (Uluslararası Tıp Bilimleri Organizasyonları Birliği)