tarihçe

Karadeniz Teknik Üniversitesi Klinik Araştırmalar Merkezi (KTUKAM), Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu’nun 21.07.2017 tarih ve 282 sayılı kararı ile kurulmuştur. Tıp Fakültesi Dekanlığı bünyesindeki merkezimizin kurucu yönetim kurulu, Merkez Müdürü Prof. Dr. İftihar KÖKSAL, Prof. Dr. Gülay Karagüzel, Prof. Dr. Cavit Boz, Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz, Prof. Dr. Zekeriya Alioğlu, Prof. Dr. Murat Livaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Aynur Şahin’den oluşmuştur.

Uluslararası standartlarda fiziksel alt yapının tamamlanmasından sonra 21.11.2018 tarihinde merkezimizin açılışı yapılmıştır. Hastanemizde halen yürütülmekte olan klinik çalışmalar, merkezimiz çatısı altında toplanmış, daha önce her çalışmanın kendi alanında çalışan saha koordinatörleri merkezde kendilerine ayrılan her türlü donanıma sahip odalarda çalışmaya başlamışlardır.

Kuruluş onayı ve fiziksel yapılanmanın tamamlanmasını takiben, Kurucu yönetim kurulu görevi yeni yönetim kuruluna devretmiştir. Prof. Dr. İftihar KÖKSAL merkez müdürü, Prof. Dr. Savaş YAYLI müdür yardımcısı, Prof. Dr. Gülay Karagüzel, Prof. Dr. Cavit Boz, Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz, Doç. Dr. Özlen Bektaş, Dr. Öğr. Üyesi Arif Mansur Coşar yönetim kurulu üyeleri olarak atanmıştır.

Prof. Dr. İftahar KÖKSAL’ın 18.02.2020 tarihinde emekliye ayrılması nedeniyle boşalan Klinik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğüne 16.03.2022 tarihinde Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gürdal YILMAZ atanmıştır.

16.04.2020 tarihinde, Klinik Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığına, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ atanmış olup, Yönetim Kurulumuz Prof. Dr. Gürdal YILMAZ başkanlığında Prof. Dr. Ali Osman KILIÇ, Prof. Dr. Cavit BOZ, Prof. Dr. Özlen BALTA, Dr. Öğr. Üyesi Arif Mansur COŞAR, Dr. Öğr. Üyesi Seher Nazlı KAZAZ'dan oluşmuştur.

Prof. Dr. Gürdal YILMAZ'ın 25.10.2022 tarihinde görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Klinik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğüne 02.12.2022 tarihinde Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Turan SET atanmıştır.

11.01.2023 tarihinde, Klinik Araştırmalar Merkezi Müdür Yardımcılığına, Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ömer GEDİKLİ atanmış olup, Yönetim Kurulumuz Prof. Dr. Turan SET başkanlığında Prof. Dr. Ömer GEDİKLİ, Prof. Dr. Cavit BOZ, Prof. Dr. Özlen BALTA, Dr. Öğr. Üyesi Arif Mansur COŞAR, Dr. Öğr. Üyesi Firdevs AKSOY ve Prof. Dr. Tamer TÜZÜNER'den oluşmuştur.