vizyon ve amaçlar

Vizyon

- Sürekli öğrenmeye bağlılığımız ve mükemmele ulaşmak hedefi ile insan konulu bilimsel araştırmaları en üst düzeyde gerçekleştiren ortamı ve kaynakları sağlamak

-Klinik araştırmalar konusunda mevcut bilgi birikimini temel alıp, deneyimlerimiz ve yaratıcı düşüncemiz ışığında, hastalar ve sağlık hizmetinden faydalanan bireylerin yaşamlarını iyileştirecek, bakım standartlarını en üst düzeye taşıyacak bilgi ve donanımın elde edilmesini sağlamak

Amaçlar

- Klinik araştırmalar alanında dünya çapında marka değeri yüksek, bilinir ve tercih edilir bir merkez oluşturmak

- Yeni ilaç veya ürün geliştirme konusunda AR-GE işbirliklerini hayata geçirmek

- Temel ve klinik bilimlerdeki araştırmacılar arasında işbirliğini teşvik etmek ve arttırmak 

- Ülkemizin ve üniversitemizin klinik araştırmalar konusundaki gelişen potansiyelinin uluslararası platformlarda tanıtımında etkin rol üstlenmek

- Ülkemizin ve üniversitemizin global klinik araştırmalar pazar payını arttırmak, lisans öğrencilerine, tıp ve diğer biyomedikal disiplinlerdeki lisansüstü öğrencilerine, doktora sonrası araştırmacılara programlar ve fırsatlar sunma

- Evrensel standartlar ölçüsünde rekabetçi araştırmacı bilim insanları yetiştirmek

- Klinik araştırma profesyonellerinin sürekli eğitimini uluslararası standartlarda gerçekleştirmek