duyurular

11

Aralık

REHVA Öğrenci Proje Yarışması

Bölüm Başkanlığı

Değerli Akademisyenler ve Öğrenciler,
Avrupa Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Federasyonu REHVA iki senede bir, mühendislik ve mimarlık öğrencilerinin lisans ve lisansüstü çalışmalarının değerlendirildiği bir proje yarışması düzenlemektedir. Yarışmaya katılacak öğrenciler veya öğrenci ekipleri öncelikle ulusal derneklerin süzgecinden geçmiş projelerini, söz konusu uluslararası yarışmada sergilemektedir. Bir sonraki yarışma ise Mayıs 2024'te İstanbul'da gerçekleştirilecektir.
Proje konuları REHVA'nın ilgi alanında olan ısıtma, havalandırma, iklimlendirme, soğutma, iç hava kalitesi, enerji verimliliği ve enerji yönetimi, sürdürülebilirlik, bina hizmetleri vb. alanlarda olabilir. Çalışma yöntemleri deneysel, sayısal, analitik, tasarımsal gibi yöntemler arasından seçilebilir. Yarışmaya bireysel olarak katılınabileceği gibi en fazla iki kişilik gruplar halinde de katılım sağlanabilir.
Bu doğrultuda, TTMD (Türk Tesisat Mühendisleri Derneği), Mayıs 2024'te İstanbul'da düzenlenecek REHVA yıllık genel kurulu bünyesinde gerçekleştirilecek uluslararası öğrenci yarışmasında ülkemizi temsil edecek ulusal çalışmayı seçmek üzere bir değerlendirme süreci başlatmıştır. Proje başvuruları, TTMD'nin organize edeceği bilimsel bir kurul tarafından değerlendirilecektir.
Yarışmaya başvurmak isteyenlerin çalışmalarını aşağıdaki maddeleri dikkate alarak hazırlamaları gerekmektedir:
• Çalışmanın başlığı
• Öğrencinin/öğrencilerin isimleri ve ilgili kurumları
• Danışmanın/danışmanların isimleri ve ilgili kurumları
• E-posta adresleri
• Başvuruların temel alındığı akademik çalışmanın ilgili öğrenim kurumu tarafından onaylandığı ibrazlı tarih. (Söz konusu tarih REHVA yarışma tarihi olan Mayıs 2024'ten en fazla 12 ay öncesine kadar gidebilir)
• Rapor pdf formatında, İngilizce olarak hazırlanmalı ve sunulmalıdır.
• Başvurunun son tarihi 01 Şubat 2024'tür. Başvurular ttmd.ankara@ttmd.org.tr eposta adresine yapılmalıdır.
Saygılarımızla,
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği