program eğitim amaçlarımız

KTÜ Makina Mühendisliği Bölümü, üniversitenin özgörevi ve bölümün program çıktıları ile uyumlu olarak, aşağıdaki program eğitim amaçlarını belirlemiştir. Mezuniyet sonrası birkaç yıl içinde KTÜ Makina Mühendisliği mezunları:

  • Sürekli öğrenme ve kendini yenileme anlayışı ile mesleki ve akademik kariyerlerinde gelişme gösterebilecekler, teknolojik gelişmeleri izleyebileceklerdir.
  • Mesleki konulardaki araştırma, geliştirme faaliyetlerinde, ürün tasarımında ve proje uygulamalarında ulusal ve uluslararası düzeyde etkin görev alabilecek, etkili iletişim kurabilecek ve disiplinler arası takımlarda çalışabileceklerdir.
  • Mesleki ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde olabilecek, girişimci yaklaşımla yeni iş sahaları oluşturabilecek ve öncelikli alanlarda çalışmalar yaparak endüstriyel gelişmeye katkı sağlayabileceklerdir.
  • Sosyal, çevresel, ekonomik etkenleri ve etik değerleri, hukuksal sonuçları gözeten çalışma anlayışı ile mesleğin gelişimine ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaklardır.