iç kontrol

 
KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
 
ETİK DEĞERLER VE DÜRÜSTLÜK
MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI VE GÖREVLER
PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI
YETKİ DEVRİ
 
RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI
 
PLANLAMA VE PROGRAMLAMA
RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
 
HİYERARŞİK KONTROLLER
FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ
 
BİLGİ İLETİŞİM STANDARTLARI
 
BİLGİ VE İLETİŞİM
RAPORLAMA
HATA USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ
 
İZLEME STANDARTLARI
 
İZLEME
SÜREKLİ İZLEME
ÖZEL DEĞERLENDİRMELER
  • İzleme
İÇ KONTROL DEĞERLENDİRİLMESİ
  • 2021 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirmesi (dijital ortamda yapılmıştır.)
İÇ DENETİM
  • 2021 Yılı İç Denetim Raporu
 
İÇ KONTROL KURUL VE KOMİSYONLARI
 
 

 ÖRGÜT YAPISI

 
GÖREV TANIMLARI
 
İŞ SÜREÇLERİ
 
BİRİM FAALİYET RAPORLARI