kazanan öğrencilerden kayıtta istenen belgeler

1. Enstitü Başvuru Sistemi altında yer alan “Bilgi ve Tercih Girişi” ara yüzü kullanılarak oluşturulan “İnteraktif Lisansüstü Başvuru Sonuç Sayfası” çıktısı (ıslak imzalı)

2. Transkriptin onaylı sureti;

a. Yüksek lisans programına başvurular için lisans transkripti,
b. Doktora programına başvurular için lisans ve yüksek lisans transkriptleri,
c. Lisanstan doktora programlarına başvurular için lisans transkripti,

Alan içi olarak kazanan adaylardan bir ve alan dışı olarak kazanan adaylardan iki adet onaylı transkript sureti istenmektedir. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun adayların transkriptlerinin Türkçe çevirisini sunmaları gerekir.

3. Mezuniyet belgesinin onaylı sureti;

a. Yüksek lisans programına başvurular için lisans mezuniyet belgesi,
b. Doktora programına başvurular için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgeleri,
c. Lisanstan doktora programlarına başvurular için lisans mezuniyet belgesi,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun adayların Yükseköğretim Kurulu’ndan alınmış denklik belgesini sunmaları gerekir.

4. Yabancı dil belgesinin onaylı sureti (Alan ayrımı olan dil sınavları için sağlık bilimleri puanı),

5. ALES, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) veya Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) belgesi veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen belgelerin onaylı sureti,

6. Nüfus cüzdanının onaylı sureti,

Lisansüstü programlara kayıt, ilanda belirtilen kayıt süresi içinde ve istenilen belgelerin Sağlık Bilimleri Enstitüsünde kontrol ettirilip onay alındıktan sonra Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda şahsen veya kanuni vekâlet yoluyla yapılır. Başvuru şartlarına uygun olmayan veya eksik belge ile müracaatlarda kayıt işlemi yapılmayacaktır.

Belgelerin onaylı suretlerinin sunulması durumunda asıllarının getirilmesine gerek yoktur. Belgelerin asıllarının getirilmesi durumunda fotokopilerinin “aslı gibidir” onayı Enstitüde yaptırılabilir.