tamamlanan yüksek lisans ve doktora tezleri

Son Güncelleme Tarihi: 31.12.2022
Tez İçeriklerine YÖK Başkanlığı Ulusal Tez Merkezinden Ulaşılabilir.

Afet Tıbbı Anabilim Dalı
Doktora Programında Tamamlanan Tezler
Program  Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı  Yıl
         

Adli Tıp Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program  Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı  Yıl

Yüksek Lisans

Kürşat Mustafa Şimşek Yrd. Doç. Dr. İsmail Birincioğlu Trabzon İlinde Halkın Otopsiye Bakışı: Trabzon Halkından Bir Kesit 2007

Yüksek Lisans

Gökhan Özdemir Yrd. Doç. Dr. İsmail Birincioğlu 2004?2005 Yıllarında Adli Tıp Kurumu Trabzon Grup Başkanlığı'nda Otopsileri Yapılan Ateşli Silah Yaralanmasına Bağlı Ölüm Olgularının İncelenmesi 2007

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
Doktora Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Doktora  Sadi Memiş Doç. Dr. Celal Çandırlı Gallium-Aluminium-Arsenide (Gaalas) Diode Lazerin Temporomandibuler Eklemde Oluşturulan Deneysel Osteoartrit Üzerine Erken Dönemdeki Biyostimülasyon Etkisinin Histopatolojik Olarak Değerlendirilmesi 2016
Doktora  Zeynep Gümrükçü Yrd. Doç. Dr. Yavuz Tolga Korkmaz Atrofik Maksillanin Rehabilitasyonunda Farklı İmplant Konfigürasyonlarının Ve Farklı Kemik Yoğunluklarının Etkilerinin Sonlu Elemanlar Analizi İle İncelenmesi 2016
Doktora  Ümmügülsüm Coşkun Doç. Dr. Celal Çandırlı Trombositten Zengin Plazmanın Temporomandibular Eklem Kartilajı Üzerindeki Yara İyileşmesine Etkisi 2016
Doktora  Kerem Turgut Atasoy Doç. Dr. Yavuz Tolga Korkmaz Farklı Enerji Yoğunluklarında Düşük Enerji Seviyeli Lazer (DESL) Biyostimülasyonunun Kemik İyileşmesine Etkisinin Hayvan Modeli Üzerinde İncelenmesi 2015
Doktora  Burak Cezairli Doç. Dr. Yavuz Tolga Korkmaz Temporomandibular Eklem Raharsızlığı Bulunan Bayan Hastalardaki Östrojen Değerleri ve Sinovial Sıvı İçerisindeki Tnf-A, Il-1Ss, Il-6, Il-8, Il-10 ve Il-12 Seviyelerinin Değerlendirilmesi. 2015
Doktora Fatih Taşkesen Prof. Dr. Figen Çizmeci Şenel Proloterapinin Temporomandibular Eklemde Meydana Getirdiği Değişikliklerin Deneysel Hayvan Modelinde Değerlendirilmesi 2014
Doktora Nuray Yılmaz Altıntaş Doç. Dr. Figen Çizmeci Şenel Farklı Sinüs Membranı Elevasyon Tekniklerinin Yeni Kemik Oluşumuna Etkisinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi 2012
Doktora Ezher Hamza Dayısoylu Doç. Dr. Figen Çizmeci Şenel Bifosfonatların İndüklediği Çene Osteonekrozlarında Paratiroid Hormon Etkinliğinin Deneysel Hayvan Modeliyle Değerlendirilmesi  2012
Doktora Mustafa Çankaya Doç. Dr. Figen Çizmeci Şenel Kronik Zoledronat Kullanımının Çene Kemikleri Ve Uzun Kemikler Üzerinde Tnf-Alfa, İl-6,İl-8,Rankl Ve Osteoprotegerin Oranları Yönünden Hayvan Modeli İle İncelenmesi 2011

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
Ortak Doktora Programında Tamamlanan Tezler (Program Kapandı)
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Doktora Seval Bayrak Doç. Dr. Ömer Said Sezgin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Yapılan Hacimsel Hesaplamalarda Kesit Kalınlığının Etkisi 2014
Doktora Senem Tuğra Dönmez Yrd. Doç. Dr. Saadettin Kayıpmaz Çekim Kavite Hacimlerinin Hesaplanmasında Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Cihazlarının Karşılaştırılması 2012

Anatomi Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Yüksek Lisans Kübra Yılmaz Doç. Dr. Arzu  Erden Vardiya Sisteminin Sağlık Profesyonellerinde İnteroseptif Ve Eksteroseptif Etkilerinin İncelenmesi 2024
Yüksek Lisans Özlem Akbağ Dr. Öğr. Üyesi Ali Faruk Özyaşar Trabzon Fatih Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi Hemşirelerinin Antropometrik Özelliklerinin Kas İskelet Sistemi Rahatsızlıkları İle İlişkisi 2023
Yüksek Lisans Hande Nur Özakyüz Dr. Öğr. Üyesi Ali Faruk Özyaşar

Dirsek Taşıma Açısının Kavrama Kuvvetine Etkisi

2023
Yüksek Lisans Aylin Tanman

Doç. Dr. Arzu  Erden

Pediatrik Rehabilitasyon Alanında Çalışan Fizyoterapistlerin Vücut Farkındalık Düzeylerinin Vücut Yapı Ve Fonksiyonları İle İlişkisi 2023
Yüksek Lisans Mustafa Umut Çağlar Dr. Öğr. Üyesi Ali Faruk Özyaşar Anensefalik Ve Normal Fetüslerde Basis Cranii İnterna Morfolojisinin İncelenmesi 2023
Yüksek Lisans Banu Çiçek Doğan Dr. Öğr. Üyesi Ali Faruk Özyaşar İnmeli Hastalarda Kinezyofobinin Yaşam Kalitesi, Ağrı ve Anksiyete Üzerine Etkisinin Beyin Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları Eşliğinde İncelenmesi 2022
Yüksek Lisans Tayfun Aygün Dr. Öğr. Üyesi Ali Faruk Özyaşar Paramedik Olmak İçin Gerekli Antropometrik Şartların, Mesleğin Gerektirdiği Fiziksel Yeterliliği Belirlemedeki Etkisi 2021
Yüksek Lisans Osman Topçu Dr. Öğr. Üyesi Ali Faruk Özyaşar Hemipleji Hastalarında Q Açısının Denge ve Alt Ekstremite Fonksiyonelliği Üzerine Etkisi 2021
Yüksek Lisans Mehtap Kondak Prof. Dr. Mehmet Haluk Uluutku Fetus Kadavralarında Canalis Carpi'nin Anatomik Yapısının İncelenmesi 2020
Yüksek Lisans Tuğba Keleş Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Çan Obstetrik Brakial Pleksuslu Çocukların Ayak Yapısının Sağlıklı Çocuklarla Karşılaştırılması 2020
Yüksek Lisans Kübra Özkan Doç. Dr. Gülay Yeginoğlu 7-12 Yaş Down Sendromlu ve Normal Gelişim Gösteren Çocukların Antropometrik Vücut Çevre, Boy, Vücut Ağırlığı ve Üst Ekstremite Uzunluklarının Karşılaştırılması                                           2019
Yüksek Lisans Melike Gültekin Doç. Dr. Gülay Yeginoğlu Koroner Arter Hastalığı Olan Bireylerde Somatotip, Vücut Kompozisyonu ve Quadriceps Femoris Kas Kuvveti ile Egzersiz Kapasitesi Arasındaki İlişki  2019
Yüksek Lisans Aysun Nur Yılmaz Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Çan Apendiks Vermiformis Enflamasyonu Bulunan ve Bulunmayan Bireylerin Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleri Üzerinde Apendiks Vermiformis Yerleşiminin Karşılaştırılması  2019
Yüksek Lisans Fatma Aydın Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Çan Konstipasyon Problemi Olan Çocuklarda Anterior Anüs Görülme Sıklığı 2019
Yüksek Lisans Elif Yavruoğlu Köse Prof. Dr. Mehmet Haluk Uluutku El Tercihi Belirlenmiş Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Columna Vertebralis Oluşumları Arasındaki Ölçümlerin Değerlendirilmesi 2019
Yüksek Lisans Şeyda Küllaç Dr. Öğr. Üyesi Ali Faruk Özyaşar Hemiplejik Serebral Palsili Çocuklarda Üst Ekstremite Antropometrik Ölçümlerinin Motor Beceriyle İlişkisinin İncelenmesi 2019
Yüksek Lisans Özge Kalaycı Dr. Öğr. Üyesi Ali Faruk Özyaşar Serebral Palsili Çocuklarda Ayak Bileği İnversiyon ve Eversiyon Eklem Hareket Açıklıklarının Yürüme ve Denge Performansına Etkisi 2019
Yüksek Lisans Zeynep Taşkın Prof. Dr. Mehmet Haluk Uluutku 0 ? 12 Aylık Bebeklerin El ? Ayak Ve Alt - Üst Ekstremitelerinden Elde Edilen Bazı Ölçüm Değerlerinin Gelişimi Değerlendirmede Kullanılan Diğer Antropometrik Parametrelerle İlişkisi     2019
Yüksek Lisans Dursun Işık Prof. Dr. Ahmet Kalaycıoğlu Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Yapılan Sporcularda Denge Duyusunun Değerlendirilmesi 2019
Yüksek Lisans Hüseyin Kürşat Mete Prof. Dr. Gülay Yeginoğlu Profesyonel Güreşçiler ve Futbolcularda ve Güreşçilerde Podoskop Cihazı ile Ayak Tabanlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi 2018
Yüksek Lisans Özgür Palancı Prof. Dr. Ahmet Kalaycıoğlu Migren Hastalarında Diffeomap Yazılımı Kullanılarak Beyin Yapılarının Hacminin Hesaplanması 2016
Yüksek Lisans Yılmaz Bayrak Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Çan Fatih Devlet Hastanesi Laboratuvar Çalışanlarının Anatomik Yapılarının İş Ortamına Uygunluğunun, İşe Bağlı Kas-İskelet Şikayetlerinin Oluşumu Üzerine Etkisinin Araştırılması. 2016
Yüksek Lisans Funda Cirit Özçelik Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Çan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Vücut Şekli, El Tercihi, Oturma Süresi ve Dersliklerin Kas- İskelet Sistemi Şikayetlerinin Oluşması Üzerine Etkileri. 2016
Yüksek Lisans Zeynep Özdem Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Çan Aorta Descenden'İn Lümen Çevresi Ölçüm Değeri Değişiklikleri ile Büyük Dallarının Lümen Çevresi Ölçüm Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi   2016
Yüksek Lisans Hasan Tavşanoğlu Prof. Dr. Ahmet Kalaycıoğlu Ayak Deformitelerinin Değerlendirilmesinde Podoskop Cihazının Güvenilirliği  2015
Yüksek Lisans Canan Sarı Prof. Dr. Ahmet Kalaycıoğlu 0-2 Yaş Doğumsal Anatomik Anomalisi Olan Bebeklerin Annelerinin Risk Faktörleri Açısından Değerlendirilmesi 2015
Yüksek Lisans Yusuf Serdar Gürlek Prof. Dr. Ahmet Kalaycıoğlu Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerindeki Etkisi 2015
Yüksek Lisans Zeynep Çolak Prof. Dr. Mehmet Haluk Uluutku Fetüs Kadavralarında Karın Ön Duvarı Yapılarının İncelenmesi 2014
Yüksek Lisans Hakan Ocak Prof. Dr. Ahmet Kalaycıoğlu Sıçanlarda Pikrotoksin İle Oluşturulmuş Epileptiform Aktivite Üzerine Elektroakupunkturun Etkisi 2014
Yüksek Lisans Meltem Emir Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Çan Lumbal Disk Hernisi Tanısı Alan Kişilerde Herni Bulunan İntervertebral Aralıktaki Morfometrik Özelliklerin Diğer Aralıktakilerle Karşılaştırılması 2012
Yüksek Lisans Yasin Çakmakçı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Çan Türkiye Güreş Milli Takım Hazırlık Kampına Katılan Serbest Ve Grekoromen Stil Güreşçilerin Bazı Antropometrik Ölçümlerinin Karşılaştırılması 2012
Yüksek Lisans Murşit Aksoy Doç. Dr. Gülay Yeginoğlu Trabzon İl Merkezi Kırsal Ve Kentsel Bölge 4. Kademe İlköğretim Öğrencilerinin Gelişiminin Bazı Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Karşılaştırılması Ve Somatotiplerinin Sınıflandırılması  2012
Yüksek Lisans Ceyhun Alemdağ Doç. Dr. Mehmet Haluk Uluutku Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu, Başlangıç Ve Son Sınıf Öğrencilerinin, Birtakım Anatomik Ölçümlerinin Ve Kuvvet Değerlerinin, Birbirleri İle Ve Kontrol Grubuyla Karşılaştırılması 2011
Yüksek Lisans Şahinur Kalkışım Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Çan Fetus Dorsum Manuslarında Extensor Kas Tendonları Arasındaki Connexus İntertendinei'lerin Anatomik İncelenmesi 2010
Yüksek Lisans Nevnihal Akbaytürk Doç. Dr. Mehmet Haluk Uluutku Fetus Kadavralarında Yüzeyel Venlerin Fossa Cubitalis İçerisinde Yerleşimleri Ve Birbirleri İle İlişkileri 2009
Yüksek Lisans Serdar Alemdağ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Çan Trabzon İlinde Yaz Dönemi Boyunca Yüzme Ve Basketbol Kursuna Katılan 8-15 Yaş Arası Çocukların Vücut Ölçülerinin, Herhangi Bir Kursa Katılmayan Yaşıtlarıyla Karşılaştırılması 2009
Yüksek Lisans Arzu Erden Doç. Dr. Mehmet Haluk Uluutku Hemisfer Lateralizasyonu Belirlenmiş Ktu Tıp Fakültesi 1. Ve 2. Sınıf Öğrencilerinde Arcus Longitudinalis Medialis Yükseklikleri İle Art.Talocruralis Ve Art.Metatarsophalangealis I'İn Transvers Eksendeki Hareketlerinin Karşılaştırılması 2009
Yüksek Lisans Fatma Küçüksümbül Doç. Dr. Gülay Yeginoğlu 0-4 Yaş Arası Çocuklarda Cerebellum Boyutlarının Mrg İle Değerlendirilmesi 2009
Yüksek Lisans Canan Ertemoğlu Öksüz Doç. Dr. Ahmet Kalaycıoğlu Fetus?ta Nervus Facialis?in Morfolojik Anatomisi 2005
Yüksek Lisans Özlem Kanber Yrd. Doç. Dr. Gülay Yeğinoğlu Pa Ve Lateral Gögüs Radyografilerinde Akciger Volümü,Diaphragma Yüksekligi Ve Diaphragma Uzunlugu Ölçümlerinin Astımlı Ve Astımlı Olmayan 7-10 Yas Arası Çocuklarda Karsılastırılması 2005
Yüksek Lisans Belgin Garip Yrd. Doç. Dr. Gülay Yeğinoğlu KTÜ Ögrencileri Arasında Dogu Karadeniz Bölgesi Kökenli Olanların Burun Analizi 2005
Yüksek Lisans Şule Bıyık Doç. Dr. Ahmet Kalaycıoğlu Normal Ve Anensefalik Fetuslarda Arteria Facialis Ve Dallarının Karşılaştırılması 2005
Yüksek Lisans Hacer Erdöl Yrd. Doç. Dr. Gülay Yeginoğlu Yaşa Göre Oküler Biyometrik Ölçümlerdeki Değişimler Ve Klinik Yansımaları 2001
Yüksek Lisans Ayşe Sağlam Çolak Doç. Dr. Bikem Süzen Antebrachium Ve Manusda Periferik Sinir Anomalilerinin Elektrodiyagnostik 1994
Yüksek Lisans Taylan Dikmenoglu Doç. Dr. Bikem Süzen Sporcu Olan Ve Olmayan Bireylerde M. Triceps Surae H-Refleks Yanıtlarının Karşılaştırılması 1994
Yüksek Lisans Ilgın Arıkan Yrd. Doç. Dr. Bikem Süzen 102 Normal Craniumda Sella Turcicanın Anatomik Yönden Değerlendirilmesi 1992
Yüksek Lisans Süreyya Ceylan Prof. Dr. Yavuz Özoran Karsinoembriyojenik Antijen (CEA)'ın İnsan Mide Mukozasında Fötus, Çeşitli Yaş Gruplarında Ve Patolojik Olaylarda Birbirleriyle Kıyaslı Yorumu 1991
Yüksek Lisans Gürcan Üremek Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Bikem Süzen Trabzon İlindeki 7-9 Yaş Grubu Çocuklarda Postür Analizi 1988
Yüksek Lisans Gülay Yeginoğlu Doç. Dr. Afet Özoran Trabzon İli Ve Çevresi Pes Planus Görülme Sıklığı 1988
Doktora Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Doktora 

Özgür Palancı

Prof. Dr. Zekeriya Alioğlu

Esansiyel Tremor Ve Parkinson Hastalarının Beyaz Cevher Ve Serebellum Yapılarının Difüzyon Tensor Görüntüleme Ve Volbrain Yöntemi İle Değerlendirilmesi

2023
Doktora  Rahşan Karaçal Prof. Dr. Mehmet Haluk Uluutku Genç Yetişkinlerde; El, Ayak Ve Göz Baskınlığının Yüz Asimetrisi İle İlişkisi 2022
Doktora  Ayşegül Akgül Prof. Dr. Zekeriya Alioğlu İnmeli Hastalarda Kinezyolojik Bantlamanın İkili Göreve Ve Dengeye Anlık Etkisi 2022
Doktora  Şahi Nur Kalkışım Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Çan Vücut Yapısı ile Beden Farkındalığı Arasındaki İlişkinin Kas-İskelet Şikayet Varlığı, Emosyonel Durum Ve Fiziksel Aktivite Düzeyi Açısından İncelenmesi 2020
Doktora  Canan Ertemoğlu Öksüz Prof. Dr. Ahmet Kalaycıoğlu Bell Paralizili Hastalarda Akupunktur Tedavisi Öncesi Ve Sonrası Elektrofizyolojik ve Morfometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi 2018
Doktora  Nevnihal Akbaytürk Prof. Dr. Mehmet Haluk Uluutku El Palmar Çizgilerinin ve Parmak İzi Tiplerinin El Tercihleri İle İlişkisi 2018
Doktora  Özlem Uzun Doç. Dr. Gülay Yeğinoğlu Üst Ekstremite Antropometrik Ölçümlerinin Boy ve Cinsiyet Tahmini Açısından Değerlendirilmesi 2017
Doktora Mehmet Ali Can Yrd. Doç. Dr. Gülay Yeginoğlu Fetus Discus İntervertebralis'Lerinde Anulus Fibrosus Morfolojisinin Disk Hernisi Etyolojisi Yönünden İncelenmesi 2001
Doktora İslam Kaklıkkaya Yrd. Doç. Dr. Gülay Yeğinoğlu Doğu Karadeniz Bölgesi İnsanı Kalplerinde Anulus Fibrosus Sinister - Aa Coronaria Cordis Ve Dallarının Anatomik İlişkisi 2001
Doktora Ayşe Sağlam Çolak Yrd. Doç. Dr. Gülay Yeğinoğlu Fötal Midenin Değişik Kısımlarında Elastik Liflerin Morfolojisi Ve Dağılım Özellikleri 1999
Doktora Mehmet Emirzeoğlu Yrd. Doç. Dr. Gülay Yeginoğlu Genç Erişkinlerde Canalis Carpi Morfolojisinin Manyetik Rezonans Görüntüleme Metodu İle Değerlendirilmesi 1998
Doktora Teoman İsmailoğlu Doç. Dr. Aydın Özbek Yetişkin Ve Fetus Medulla Spinalislerinin Morfolojik Olarak Karşılaştırılması 1998
Doktora Mehmet Haluk Uluutku Doç. Dr. Aydın Özbek İntrakranial Anevrizmaların Fötal Damar Duvar Yapısıyla İlişkisi  1996
Doktora Ahmet Kalaycıoğlu Doç. Dr. Mithat Kerim Arslan İnsan Midesinin Çeşitli Kısımlarında Ve Pilor Sfinkterinde Elastik Liflerin Morfolojisi Ve Dağılım Özellikleri 1995
Doktora Gülay Yeginoğlu Doç. Dr. Lütfiye Bikem Süzen Tavşan Gastrointestinal Kanalında İntramural Gangliyonların Gösterilmesi 1992
Doktora Gürcan Üremek Prof. Dr. Haluk Arvasi Koyun Kalbinde Purkinje Sistemi Ve Myokard Dokusu Desmin İçeriklerinin Karşılaştırılması 1992

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler (Program Kapandı)
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Yüksek Lisans İlkay Yılmaz Doç. Dr. Ali Ahmet Doğan Fon Müziğinin Esneklik Çalışmalarının Verimliliği Üzerindeki Etkileri 1998
Yüksek Lisans Mustafa Baş Doç. Dr. Ali Ahmet Doğan Germe Egzersizlerinde Farklı Dış Isı Ortamlarının Esneklik Gelişimi Üzerindeki Etkileri 1998
Yüksek Lisans Coşkun Karadeniz Doç. Dr. Ali Ahmet Doğan Yarışmacı Erkek Voleybolcularda Polimetrik Çalışma Programının Dikey Sıçrama Ve Belirlenmiş Model Çalışma Süresine Etkisinin Araştırılması 1998
Yüksek Lisans Mulla Uyanık Doç. Dr. Ali Ahmet Doğan Germe Egzersizlerinde Farklı Bekleme Sürelerinin Esneklik Gelişimi Üzerindeki Etkileri 1998
Yüksek Lisans Murat Türkan Yrd. Doç. Dr. Ali Ahmet Doğan Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Seçilmiş Fizyolojik Kapasite Ve Özelliklerinin Belirlenmesi Ve Analizi 1994

Biyoenformatik Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program  Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı  Yıl
Yüksek Lisans Özlen Balta Doç. Dr. Gizem Tatar Yılmaz Kronik Miyeloid Lösemi Tedavisine Yönelik Yeni İnhibitörlerin Bilgisayar Destekli İlaç Tasarım Yöntemleri İle Geliştirilmesi 2023

Biyofizik Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program  Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı  Yıl
         

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Yüksek Lisans Mehmet Yiğit

Prof. Dr. Kemal Turhan

Covıd-19 Servislerinde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Ses Sinyallerinden Olası Anksiyetelerinin Makine Öğrenmesi Yöntemi İle Belirlenmesi

2023
Yüksek Lisans Süleyman Kaya

Doç. Dr. Gizem Tatar Yılmaz

Diyabet Tedavisine Yönelik Yeni Antidiyabetik Ajanların Moleküler Modelleme Yöntemleri İle Geliştirilmesi
 
2023
Yüksek Lisans Merve Yürüyen Doç. Dr. Mustafa Emre Ercin Akut Apandisit ve Over Torsiyonun Ayırıcı Tanısında Lojistik Regresyon Analizi 2022
Yüksek Lisans Mehmet Erşan Kalaycı Prof. Dr. Kemal Turhan Derin Öğrenme Yaklaşımı ile Sigara Bırakma Tedavisinin Belirlenmesi İçin Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi 2021
Yüksek Lisans Hilal Tiryaki Dr. Öğr. Üyesi Burçin Kurt Derin Öğrenme Yaklaşımı İle Pulmoner Nodül Karar Destek Sistemi 2020
Yüksek Lisans Yusuf Baykal Doç. Dr. Mehmet İtik Derin Öğrenme ile Manyetik Rezonans Görüntülerde Temporomandibular Eklem Disk Deplasmanlarının Diagnozu 2019
Yüksek Lisans Nurhan Değirmenci Bingöl Prof. Dr. Kemal Turhan Sözel İlaç İstemi Uygulamalarının Neden Olduğu Sorunlar, Hemşirelik Bilişimi Sistemlerinin Bu Sorunları Önlemedeki Rolü ve Yenilikçi Fikirler. 2019
Yüksek Lisans Özlem Karadeniz Dr. Öğr. Üyesi Burçin Kurt Pulmoner Emboli Klinik Tanı Sistemi 2018
Yüksek Lisans İlknur Buçan Kırkbir Dr. Öğr. Üyesi Burçin Kurt Kalp Krizi Karar Destek Sistemi 2017
Yüksek Lisans Işık Çakmak Prof. Dr. Kemal Turhan Makine Öğrenmeleri Yöntemleriyle Tümör Kontrol Olasılığının Hesaplanması 2017
Yüksek Lisans Tuğba Kurt Prof. Dr. Kemal Turhan Akut Apandisit Hibrid Karar Destek Sistemi 2017
Yüksek Lisans Neslihan Baki Prof. Dr. Kemal Turhan Koroner Bypass Yapılan Olgularda Postoperatif Dönemde Gelişen Atrial Fibrilasyon Gelişme Riski İçin Bir Tahmin Modeli Önerisi 2017
Yüksek Lisans Esra Özkan Prof. Dr. Kemal Turhan Pozisyon Süresinin Yatağa Bağımlı Hastalarda Basınç Yarası Oluşumu Üzerine Etkisi ve Akıllı Yatak Önerisi 2016
Yüksek Lisans Uğur Toprak Prof. Dr. Kemal Turhan Karsinogenezde Mutasyonlar Arasındaki İlişkilerin Veri Madenciliği Metotları ile Tespiti 2015
Yüksek Lisans Yasemin Zeynep Engin Doç. Dr. Kemal Turhan Karadeniz Teknik Üniversitesi  Farabi Hastanesi Biyokimya Laboratuvarı Test Sonuçlarından Veri Madenciliği Yolu İle Örüntü Çıkarma 2014
Yüksek Lisans Nihat Burak Zihni Doç. Dr. Kemal Turhan Tıp Eğitiminde Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Uygulaması: Anatomi Dersi Örneği  2012
Yüksek Lisans Aslı Köse Doç. Dr. Kemal Turhan Hemşirelerin Bilgisayar Kullanım Durumları Ve Hemşirelik Bilişimi Hakkındaki Düşünceleri - Trabzon İline Ait Bir Çalışma 2011
Doktora Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Doktora Ali Güner Dr. Öğr. Üyesi Burçin Kurt Mide Kanserinde Yapay Zeka Yaklaşımı İle Sağkalım Analizi 2023
Doktora  Zeliha Aydın Kasap

Dr. Öğr. Üyesi Burçin Kurt

Önemi Belirsiz Atipi/Önemi Belirsiz Foliküler Lezyon Tanısı Alan Tiroid Nodüllerinin Malignite Öngörüsü İçin Yapısal Eşitlik Modeli İle Karar Destek Sistemi

2023
Doktora  Ülkü Ünsal

Prof. Dr. Kemal Turhan

İşlemsel İlaç Yeniden Konumlandırma Yaklaşımının Geliştirilmesi

2023
Doktora  Nihat Burak Zihni

Prof. Dr. Kemal Turhan

Riboşalterlerin İnsan Genomunda Aranması Ve Bilgisayar Ortamında Vaka Çalışmaları İle Potansiyel Bir İlaç Hedefi Olarak Tahmin Edilmesi

2023
Doktora  İlknur Buçan Kırkbir Dr. Öğr. Üyesi Burçin Kurt Derin Öğrenme Yaklaşımı İle Multiple Skleroz Hastaları İçin Prognoz Tahmin Modeli 2022
Doktora  Muammer Albayrak Prof. Dr. Kemal Turhan Sigara Bağımlılığında Genetik-Çevre Etkileşiminin Araştırılması 2021

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Yüksek Lisans Melek Demir

Dr. Öğr. Üyesi Bahar Candaş Altınbaş

Cerrahi Hastalarında Karşılanamayan Hemşirelik Bakımı Algısı İle Hasta Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

2023
Yüksek Lisans Bahtışen Çakmak Prof. Dr. Dilek Çilingir Cerrahi Hemşirelerinde Merhamet Düzeyi Ve Merhamet Yorgunluğunun İncelenmesi 2022
Yüksek Lisans Zeynep Gül Prof. Dr. Dilek Çilingir Günübirlik Cerrahide Yatan Hastaların Hemşirelik Bakımından Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi 2020
Yüksek Lisans Sevda Bayraktar Prof. Dr. Dilek Çilingir Açık Kalp Cerrahisi Olan Hastaların Anksiyete Ve Konfor Düzeylerinin Değerlendirilmesi 2020
Yüksek Lisans Ebru Güner Prof. Dr. Dilek Çilingir Açık Kalp Ameliyatı Olan Hastaların Öz-Etkililik Ve Sosyal Destek Düzeylerinin Değerlendirilmesi 2020
Yüksek Lisans Tuğba Özcan Prof. Dr. Dilek Çilingir Cerrahi Hemşirelerinin Maneviyat Ve Manevi Bakıma İlişkin Bilgi, Algı Ve Uygulamaları 2020
Yüksek Lisans Özlem Ergene Doç. Dr. Dilek Çilingir Göğüs Cerrahisi Hastalarında Müzik Terapinin Ameliyat Öncesi Anksiyete Ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi 2019
Yüksek Lisans Sibel Arslan Prof. Dr. Ayla Gürsoy Cerrahi Hastalarının Hemşirelik Bakım Memnuniyetlerinin Belirlenmesi 2019
Yüksek Lisans Demet Karaismailoğlu Doç. Dr. Dilek Çilingir Açık Kalp Ameliyatı Olan Hastalarda Kinezyofobi ve Yorgunluk Düzeylerinin Değerlendirilmesi 2019
Yüksek Lisans Özge Turna Prof. Dr. Ayla Gürsoy Cerrahi Yoğun Bakım Ünitelerindeki Fiziksel Tespit Uygulamalarının Değerlendirilmesi 2018
Yüksek Lisans Cemile Aktuğ Prof. Dr. Ayla Gürsoy Meme Kanseri Olan Kadınlarda Kemoterapiye Bağlı Alopesinin Algılanışı   2018
Yüksek Lisans Zehra Başar Doç. Dr. Dilek Çilingir Cerrahi Yoğun Bakım Hemşirelerinde Etik Duyarlılığın Değerlendirilmesi  2017
Yüksek Lisans Yasemin Güner Doç. Dr. Dilek Çilingir Beyin Ameliyatı Geçiren Hastaların Hastanedeki Bakımına Destek Veren Aile Üyelerinin Bakım Yükünün Değerlendirilmesi  2017
Yüksek Lisans Ayşe Gönül Doç. Dr. Ayla Gürsoy Derin ven Trombozunun Önlenmesi İçin Hemşire Tarafından Verilen Eğitimin Hastaların Bilgi Büzeyleri ve Öz Bakım Uygulamalarına Etkisi 2016
Yüksek Lisans Gül Çakır Özmen Doç. Dr. Ayla Gürsoy Ameliyat Olacak Hastalarda Distres Termometre Ölçeği'nin Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi. 2016
Yüksek Lisans Mine Alacadağ Doç. Dr. Dilek Çilingir Günübirlik Cerrahi Hastalarının Ameliyat Öncesi Kaygı Düzeyleri ve Bilgi Gereksinimleri 2016
Yüksek Lisans Perihan Şimşek Doç. Dr. Ayla Gürsoy Acil Servis Sağlık Çalışanlarının Acil Servisin Uygunsuz Kullanımına İlişkin Görüşleri. 2015
Yüksek Lisans Aydanur Aydın Doç. Dr. Ayla Gürsoy Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Olan Bireylerin Taburcu Olduktan Sonra Evde Bakım Bağımlılığı Ve Bakım Gereksinimleri 2015
Yüksek Lisans Enes Bulut Doç. Dr. Dilek Çilingir Cerrahi Hemşirelerinin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları 2015
Yüksek Lisans Sema Koçan Prof. Dr. Ayla Gürsoy Mastektominin Kadınların Beden İmajına Etkisi   2014
Yüksek Lisans Bahar Candaş Altınbaş Prof. Dr. Ayla Gürsoy Ameliyathanede Hasta Güvenliği: Cerrahi Ekibin Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Uygulanışına İlişkin Tutumları 2014
Yüksek Lisans Melek Ertürk Prof. Dr. Ayla Gürsoy Parsiyel Larenjektomi Olan Hastaların İletişim Rehberi'ne İlişkin Değerlendirmeleri 2013

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Yüksek Lisans Zeynep GÜLOĞLU Doç. Dr. İlknur Kahriman Pediatri Hemşirelerinin Uyku Kalitesi Ve Yorgunluk Düzeyleri İle Tıbbi Hataya Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2024
Yüksek Lisans Kübra Arslantürk Doç. Dr. İlknur Kahriman Çocuk Acil Servisine Febril Konvülziyon Tanısıyla Başvuran Çocukların Ebeveynlerinin Febril Konvülziyona İlişkin Bilgi Tutum Ve Uygulamalarının Belirlenmesi  2023
Yüksek Lisans Betül Örseloğlu Doç. Dr. İlknur Kahriman Babaların E-sağlık Okuryazarlık Düzeylerinin Emzirmeye Etkisi 2023
Yüksek Lisans Tuğba İnci Doç. Dr. Hacer Kobya Bulut Epilepsi Hastası Çocuklarda Nöbet Öz-Yeterliliğinin Belirlenmesi 2022
Yüksek Lisans Ayşegül Gençtürk Doç. Dr. Hacer Kobya Bulut Covıd-19 Pandemisinde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde Preterm Bebeği Yatan Annelerin Kaygı Düzeyleri 2022
Yüksek Lisans Feride Yavuz Doç. Dr. Hacer Kobya Bulut Erkek Çocuklarda Sünnet Yaşının Çocukların Benlik Algısı Ve Anksiyetesi Üzerine Etkisi 2022
Yüksek Lisans Meltem Sönmez Gezgin Doç. Dr. İlknur Kahriman Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebekleri Bakım Alan Annelerin Memnuniyetleri Ve Hemşirelik İmaj Algıları  2022
Yüksek Lisans Büşra Bayram Doç. Dr. Hacer Kobya Bulut Annelerin Sosyal Medya Kullanımının Emzirme Öz-Yeterliliğine Ve İlk 6 Ayda Sadece Anne Sütü İle Beslenmeye Etkisi 2022
Yüksek Lisans Berrin Göğer Doç. Dr. İlknur Kahriman Akıllı Telefon Bağımlılığının Adölesanların Uyku Kalitesi Ve Yaşam Biçimi Davranışları Üzerine Etkisi 2021
Yüksek Lisans Merve Yetimoğlu Doç. Dr. Hacer Kobya Bulut Evde Karmaşık Sağlık Bakım İhtiyacı Olan Çocuklara Bakım Verenlerin Bakımda Yaşadıkları Güçlükler Ve Bakım Yüklerinin Değerlendirilmesi 2021
Yüksek Lisans Aleyna Akpınar Doç. Dr. İlknur Kahriman 6-24 Aylık Bebeği Olan Annelerin Tamamlayıcı Beslenme Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları 2021
Yüksek Lisans Tuba Özdemir Şentepe Doç. Dr. İlknur Kahriman Acil Servise Başvuran Ve 1-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 2021
Yüksek Lisans Gökçe Ateş Özcelep Doç. Dr. İlknur Kahriman Ekstübasyon Sonrası Preterm Bebeklere Verilen Pozisyonların Solunum Fonksiyonları Üzerine Olan Etkisi 2021
Yüksek Lisans Bahar Aksoy Dr. Öğr. Üyesi Hacer Kobya Bulut Özel Gereksinimi Olan Ve Olmayan Çocukların Ebeveynlerinin Çocuk İlişkileri, Evlilik Uyumları Ve Bağlanma Stilleri 2020
Yüksek Lisans Zahide İyi Doç. Dr. İlknur Kahriman Korunmaya İhtiyacı Olan 12-18 Yaş Grubu Çocukların Riskli Sağlık Davranışlarının Ve Akran Baskısının Değerlendirilmesi 2020
Yüksek Lisans Elif Bulut Dr. Öğr. Üyesi Hacer Kobya Bulut Bebeğin Mizacının Ve Annenin Psikopatolojik Özelliklerinin İlk Altı Ayda Sadece Anne Sütü İle Beslenmeye Etkisi 2020
Yüksek Lisans Serpil Boran Doç. Dr. İlknur Kahriman Kronik Hastalığı Olan Çocukların Annelerinin Ateş Konusundaki Bilgi, Tutum Ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi 2020
Yüksek Lisans Uğur Gül Dr. Öğr. Üyesi Hacer Kobya Bulut Preterm Doğmuş Bebeklerin Baba-Bebek Bağlanmasının İncelenmesi 2020
Yüksek Lisans Tuğba Yıldız Dr. Öğr. Üyesi Hacer Kobya Bulut Ebeveyn-Adölesan Bağlanmasının Adölesanın Riskli Davranışlarına Etkisi 2020
Yüksek Lisans Bahar Çolak Doç. Dr. İlknur Kahriman Engelli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Aile Yükü Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi 2019
Yüksek Lisans Buket Meral Dr. Öğr. Üyesi Hacer Kobya Bulut Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastalarının Ebeveynlerinin Umut, Sosyal Destek Ve Maneviyatlarının Travma Sonrası Gelişimlerine Etkilerinin Belirlenmesi. 2019
Yüksek Lisans Meral Bektaş Dr. Öğr. Üyesi Hacer Kobya Bulut Kemoterapi Alan Çocuklara Yapılan Planlı Temel Ağız Bakımı Eğitiminin Oral Mukozitin Önlenmesine Etkisi 2019
Yüksek Lisans Beyhan Turkan Doç Dr. İlknur Kahriman Çocuklarda Kan Alımı Sırasında Kullanılan Kaleydeskop ile Dikkatin Başka Yöne Çekilmesinin İşlem Sırasında Hissedecekleri Ağrı Algısına Etkisi. 2019

Doğal ve Bitkisel Ürünler, Kozmetik Ürünler Anabilim Dalı
Doktora Programında Tamamlanan Tezler
Program  Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı  Yıl
         

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Yüksek Lisans Emine Çelebi Çuvalcı Doç. Dr. Songül Aktaş Düşük ve Yüksek Riskli Gebelerin Prenatal Bağlanma Düzeylerinin Karşılaştırılması  2022
Yüksek Lisans Nazan Tayar Doç. Dr. Kıymet Yeşilçiçek Çalık Gebelikte İlaç Kullanım Nedenleri Ve Etkileyen Faktörler 2022
Yüksek Lisans Büşra Demirci Yavuz Doç. Dr. Kıymet Yeşilçiçek Çalık Doğum Eyleminde Doğum Haneye Geliş Zamanının Maternal Ve Neonatal Sonuçları  2022
Yüksek Lisans Elif Ertemoğlu Doç. Dr. Songül Aktaş Annelerin Ebeveynlik Öz Yeterliğine Doğum Sonrası Desteğin Etkisi 2022
Yüksek Lisans Hasret Nur Durum Doç. Dr. Kıymet Yeşilçiçek Çalık Doğumdan Sonraki İlk 1 Yılda Kadınlar Doğum Deneyimlerini Nasıl Hatırlıyor? 2022
Yüksek Lisans Halime Saraç Doç. Dr. Songül Aktaş Gebelerin Doğum Öz-Yeterliği Algısı Üzerine Psikolojik İyi Oluşluğun Etkisinin İncelenmesi  2022
Yüksek Lisans Seyhan Alpay Doç. Dr. Songül Aktaş Gebelerin Normal Doğum İnancı Üzerine Psikolojik Sağlamlığın, Sosyal Destek Algısının Ve Doğum Hikayelerinin Etkisinin İncelenmesi 2022
Yüksek Lisans Selma Nur Eskihellaç Doç. Dr. Songül Aktaş Prenatal Tarama Test Sonucuna Göre Riski Düşük Ve Yüksek Düzeyde Olan Gebelerin Psikososyal Sağlık Durumunun Karşılaştırılması 2022
Yüksek Lisans Güleser Ada Doç. Dr. Songül Aktaş Gebelerin Annelik Rolü Algısı İle Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  2021
Yüksek Lisans Sinem Bahar Doç. Dr. Kıymet Yeşilçiçek Çalık Anne Dostu Olan Ve Olmayan Hastane Uygulamalarının Obstetrik Sonuçları 2021
Yüksek Lisans Ebru Küçük Doç. Dr. Kıymet Yeşilçiçek Çalık Doğum Eyleminde Uygulanan Vajinal Muayene Sıklığının Maternal Ve Neonatal Sonuçları   2020
Yüksek Lisans Arzu Çakır Doç. Dr. Kıymet Yeşilçiçek Çalık  Gebelerin Oral Glukoz Tolerans Testi Yaptırma Durumlarına Medyanın Etkisi 2020
Yüksek Lisans Özge Palancı Doç. Dr. Songül Aktaş Annelerin Emzirme Öz Yeterliliğine Annelik Fonksiyonel Ve Postpartum Depresyon Durumunun Etkisi 2019
Yüksek Lisans Tuğba Yazıcı Topçu Doç. Dr. Songül Aktaş Gebelerin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi ile Travmatik Doğum Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2019
Yüksek Lisans Büşra Halimoğlu Dr. Öğr. Üyesi Kıymet Yeşilçiçek Çalık Sezaryen Doğum Oranlarında Kıymetli Bebek Etkisi 2019

Eczacılıkta Analitik Kimya Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Yüksek Lisans Hasan Işık Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ağın Guaifenesinin Poli(Akridin Turuncusu) Modifiye Camsı Karbon Elektrot İle Elektrokimyasal Analizi Ve Farmasötik Dozaj Formundan Tayini 2019
Yüksek Lisans Sena Atal Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ağın Antienflamatuvar Ve Antiromatizmal İlaç Tenoksikamın Elektroanalitik İncelenmesi ve Farmasötik Dozaj Formundan Analizi 2019
Yüksek Lisans Gökçe Öztürk Doç. Dr. Dilek Kul Antibakteriyel İlaç Sefepimin Karbon Esaslı Elektrotlar İle Elektrokimyasal Oksidasyonu Ve Farmasötiklerden Ve Serumdan Kantitatif Tayini  2016
Yüksek Lisans Vildan Serdaroğlu Dr. Öğr. Üyesi Fatma Ağın Antiinflamatuar İlaç Nimesulidin Çok Duvarlı Karbon Nanotüp İle Modifiye Edilmiş Karbon Pasta Elektrot Kullanılarak Elektroanalitik Analizi 2016
Yüksek Lisans Zeynep Şahinbaş Doç. Dr. Ahmet Yaşar Ant Bromür Bileşiğinin İndikatör Olarak Kullanımının İncelenmesi Ve Ph Kağıdı Üretimi 2015
Yüksek Lisans Büşra Kaya Yrd. Doç. Dr. Dilek Kul Antipsikotik İlaç Ketiapin Fumaratın Karbon Nanotüp Modifiyeli Camsı Karbon Elektrot İle Elektrokimyasal Analizi  2014
Yüksek Lisans Nevin Ulaş Doç. Dr. Ahmet Yaşar Salvia Staminea Bitkisinin Uçucu Bileşenlerinin Gc-Ms, Headspace Yöntemleri Yoluyla Analizi Ve Karşılaştırması 2014
Yüksek Lisans İrem Kurt Doç. Dr. Ahmet Yaşar Lathyrus Laxiflorus Subsp. Laxiflrous Uçucu Yağ Bileşenlerinin Spme-Gc-Ms-Fıd Yöntemiyle Aydınlatılması Ve Antimikrobiyal Aktiviteleri 2014
Doktora Programlarında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Doktora  Nevin Ulaş Çolak Doç. Dr. Ahmet Yaşar Yeni Derin Ötektik Çözücülerin Sentezi İle Bazı Origanum Türlerinin Ekstraksiyonu, Gc-Ms Analizi ve Biyolojik Aktivite Uygulamaları  2023
Doktora  Büşra Kaynar Prof. Dr. Dilek Kul Yeni Nesil Elektrokimyasal Sensörlerin Hazırlanması Ve Bazı Sefalosporin Grubu Antibiyotiklerin Elektroanalitik Analizlerinde Kullanımı 2021
Doktora  Sercan Yıldırım Prof. Dr. Ahmet Yaşar Yeni Nesil Kolonlar Kullanılarak Bazı Florokinolon Grubu Antibiyotiklerin Biyolojik Sıvılarda Eş Zamanlı Tayini İçin Sıvı Kromatografik Yöntem Geliştirilmesi Ve Validasyonu 2020

Eczacılıkta Biyokimya Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Yüksek Lisans Didem Akkaya Prof. Dr. Arzu Özel Yeni Ftalosiyanin Bileşiklerinin Alzheimer Hastalığı Üzerinde Etkinliklerinin İncelenmesi 2024
Yüksek Lisans Ovijet Chandra Kuri Prof. Dr. Murat Küçük Substrat Kullanarak Yeni Bir Antioksidan Yöntem Geliştirilmesi ve Uygulanması 2023
Yüksek Lisans Gökçe Seyhan Doç. Dr. Burak Barut Epimedium Pubigerum (DC.) C. Moren & Decne Bitkisinin Biyolojik Etkinliklerinin İncelenmesi 2023
Yüksek Lisans Merve Yıkılmaz Prof. Dr. Rezzan Aliyazıcıoğlu 2-Amino Sübstitüe Halokalkan N-Glikozit Türevi Bileşiklerin Lipaz İnhibitör Aktivitelerinin İncelenmesi  2022
Yüksek Lisans Hassan Ragab Abouelhassan Mohamed Prof. Dr. Rezzan Aliyazıcıoğlu Aminokalkonlarda 3,4-Dihidroprimidin-2-Tiyon Türevlerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Biyolojik Aktivitesi 2022
Yüksek Lisans Ceren Birinci Prof. Dr. Sevgi Kolaylı Karadeniz Bölgesi Propolisinin Karakterizasyonu, Antioksidan Ve Sitotoksik Aktivitelerinin Belirlenmesi 2021
Yüksek Lisans İlknur Şirin Doç. Dr. Arzu Özel 3-(Trimetoksisilil) Propil Dimetil Oktadesil Amonyum Klorür (Antımıc) Ürününün Olası Antibakteriyel Etki Mekanizmasının Araştırılması 2021
Yüksek Lisans Gülizar Atik Prof. Dr. Rezzan Aliyazıcıoğlu Eryngium Billardieri Bitki Ekstrelerinin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi 2020
Yüksek Lisans Osman Şahin Prof. Dr. Atila Taner Kalaycıoğlu Echinophora Chrysantha Bitkisinin Antioksidan, Enzim Ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılarak Farmasötik Alanda Kullanılabilirliğinin İrdelenmesi 2020
Yüksek Lisans Esra Birinci Prof. Dr. Sevgi Kolaylı Arı Zehrinin Kanser Hücreleri Üzerine Sitotoksik Etkisinin Araştırılması 2020
Yüksek Lisans Ömer Özten Dr. Öğr. Üyesi Sermet Yıldırmış Myosotis Alpestris Bitkisinin Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi 2018
Yüksek Lisans Meltem Lermi Prof. Dr. Rezzan Aliyazıcıoğlu Isatis Cappadocica'nın Antioksidan, Antimikrobiyal, Tirozinaz İnhibitör Ve Sitotoksik Etkilerinin İncelenmesi 2018
Yüksek Lisans Murat Berber Doç. Dr. Rezzan Aliyazıcıoğlu Primula Vulgaris L.'nin Sıçanlarda Metotreksat Kaynaklı Testis Hasarına Karşı Antioksidan Ve Antiapoptotik Etkisi 2017
Yüksek Lisans Mefküre Durmuş Dr. Öğr. Üyesi İ.Selin Doğan 1-(2,4-Diklorofenil)-2-(1H-Triazol-1-İl)Etil Alkol Ve Bu Alkol Bileşiğinin Ester Türevlerinin Sentezlenmesi Ve Biyolojik Aktivite Çalışmalarının Yapılması 2017
Yüksek Lisans Şeyda Akkaya Dr. Öğr. Üyesi Arzu Özel Ferrosen Birimi İçeren Benzimidazol Türevli Bileşiklerin Dna Bağlanma, Dna Kesim Ve Antioksidan Aktivitelerinin Tayini 2016
Yüksek Lisans Burak Barut Dr. Öğr. Üyesi Arzu Özel Suda Çözünür Ti(Iv) Ftalosiyanin Bileşiklerinin Dna Bağlanma, Dna Kesim, Antioksidan, Antimikrobiyal Aktivitelerinin Ve Topoizomeraz I İnhibisyonunun İncelenmesi 2016
Yüksek Lisans Derya Cansız Prof. Dr. Murat Küçük Farklı Çözücülerle Hazırlanmış Bitki Özütlerindeki Karbonik Anhidraz(Ca) İnhibisyon Seviyelerinin Belirlenmesi; Ca Araştırmalarında Yeni Yaklaşımlar 2016
Yüksek Lisans Mehtap Tuğçe Özkan Doç. Dr. Rezzan Aliyazıcıoğlu Primula Vulgaris (Çuha Çiçeği) Ekstraktlarının Hplc İle Karakterizasyonu, Biyolojik Aktivitesinin İncelenmesi  2015
Yüksek Lisans Nihan Gürcan Yrd. Doç. Dr. Arzu Özel Ferrosen Aktif Birimi İçeren Yeni Azin Türevlerinin Dna Bağlanma, Dna Kesim Ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi 2014
Doktora Programında Tamamlanan Tezler
Program

Öğrencinin

Adı Soyadı

Danışmanın

Unvanı, Adı Soyadı

Tezin Adı Yıl
Doktora  Şeyda Kanbolat Prof. Dr. Rezzan Aliyazıcıoğlu Lysimachia Verticillaris Ve Lysimachia Vulgaris Bitkilerinin Yara İyileştirme Potansiyellerinin Ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi 2023
Doktora  Nuray Baltürk Prof. Dr. Rezzan Aliyazıcıoğlu Hedysarum Nitidum Ekstrelerinin Farmasötik Alanda Kullanılabilirliğinin Araştırılması 2023
Doktora  Burak Barut Doç. Dr. Arzu Özel Yeni BODIPY Bileşiklerinin Fotodinamik Terapi Amaçlı İn Vitro Etkinliklerinin İncelenmesi 2020
Doktora  Nuriye Korkmaz Prof. Dr. Rezzan Aliyazıcıoğlu Sıçanlarda Oluşturulan Yara Modelinde Pilosella Hoppeana Subsp. Testimonialis Bitki Ekstresinin Biyolojik Aktivitesi 2020
Doktora  Merve Badem Doç. Dr. Sermet Yıldırmış Barbarea Auriculata Var. Paludosa, B. İntegrifolia Ve B. Plantaginea (Brassıcaceae)?nın Biyokimyasal, Fitokimyasal Ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması 2019

Endodonti Anabilim Dalı
Doktora Programında Tamamlanan Tezler
Program

Öğrencinin

Adı Soyadı

Danışmanın

Unvanı, Adı Soyadı

Tezin Adı Yıl
Doktora  Ahter Şanal Çıkman Yrd. Doç. Dr. Kadir Tolga Ceyhanlı Dört Farklı Güncel Kök Kanal Şekillendirme Sisteminin Döngüsel Yorgunluk Ve Kesme Etkinliği Yönünden Karşılaştırılması 2016
Doktora  Saime Aslı Kahraman Prof. Dr. Tamer Taşdemir Er,Cr: Ysgg Lazer, Fotoaktif Dezenfeksiyon, Konvansiyonel İrrigasyon Ve Pasif  Ultrasonik İrrigasyonun Enterococcus Faecalis Üzerine Antimikrobiyal Etkisi 2015
Doktora Buket Tuğ Kılkış Doç. Dr. Tamer Taşdemir Değişik İçerikli Kök Kanal Patlarının Rat Siyatik Siniri Üzerine Nörotoksik Etkileri 2013
Doktora Sabri Cora Doç. Dr. Tamer Taşdemir Gümüş İyon Yüzey Kaplaması İle Kaplanmış Döner Kök Kanal Eğelerinin Antimikrobiyal Ve Kesme Etkinliklerinin İncelenmesi  2013
Doktora Erhan Tahan Doç. Dr. Tamer Taşdemir Farklı Endodontik İrrigasyon Yöntemlerinin Ve Er,Cr:Ysgg Lazer Sisteminin Temizleme Etkinliğinin Karşılaştırılması 2012
Doktora Davut Çelik Doç. Dr. Tamer Taşdemir Son Yıllarda Üretilen Farklı Döner Alet Sistemlerinin Etkinliklerinin Değişik Parametreler Kullanılarak İncelenmesi  2011

Farmakognozi  Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Yüksek Lisans Eren Koç Prof. Dr. Nurettin Yaylı Vicia Bithynica Ve V. Cracca Subsp. Cracca. Bitkilerinin Uçucu Bileşenleri, Uçucu Yağ Ve Ekstrelerin Antimikrobiyal Aktiviteleri 2020
Yüksek Lisans Sezer Sevgi Doç. Dr. Gülin Renda Quercus Pontica C. Koch Üzerinde Farmakognozik Çalışmalar 2019
Yüksek Lisans Enes Öksüz Prof. Dr. Nurettin Yaylı Endemik Scorzonera Pisidica Ve S. Sandrasica Bitkilerinin Fitokimyasal Analizleri Ve Biyolojik Aktiviteleri 2019
Yüksek Lisans Merve Çiçen Doç. Dr. Gülin Renda Scrophularia Cinerascens Boiss Üzerinde Farmakognozik Çalışmalar 2019
Yüksek Lisans Merve Badem Prof. Dr. Ufuk Özgen Akkuş (Ordu) Ve Köylerinde Bulunan Bitkilerin Etnobotanik Ve Etnomedikal Özelliklerin Belirlenmesi Ve Halk İlacı Olarak Kullanılan Türlerin Biyolojik Aktivitelerinin Değerlendirilmesi 2017
Yüksek Lisans Şeyma Emiroğlu Prof. Dr. Ufuk Özgen Cirsium Dirmilense Üzerinde Fitokimyasal Çalışmalar 2017
Yüksek Lisans Gaye Seçkin Prof. Dr. Ufuk Özgen Cirsium Aytachii Üzerinde Fitokimyasal Çalışmalar 2017
Yüksek Lisans Serhat Sevgi Dr. Öğr. Üyesi Gülin Renda Astragalus Compactus Lam. Üzerinde Farmakognozik Çalışmalar 2016
Yüksek Lisans Büşra Yaylı Dr. Öğr. Üyesi Gülin Renda Scrophularia Kotschyana Benth. Üzerinde Farmakognozik Çalışmalar 2016
Yüksek Lisans Yalçın Kalaycı Dr. Öğr. Üyesi Gülin Renda Bazı Scrophularia L. Türlerinin Uçucu Yağları Üzerinde Araştırmalar 2016
Yüksek Lisans Sıla Özlem Şener Prof. Dr. Ufuk Özgen Lysımachıa Vertıcıllarıs Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar 2014

Farmakoloji Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Yüksek Lisans Turgay Arslan Dr. Öğr. Üyesi İlknur Erköseoğlu Mirabegron?un Pulmoner Hipertansiyon Üzerine Etkisinin Araştırılması 2021
Yüksek Lisans Arslan Say Prof. Dr. Nuri İhsan Kalyoncu Farelerde Oluşturulan Deneysel Depresyon Modelinde Epigallokateşin-Gallat'In Etkilerinin İncelenmesi 2019
Yüksek Lisans Sinem Aydurmuş Doç. Dr. Mine Kadıoğlu Duman Paroksetin Ve Venlafaksinin Morfin Toleransı Üzerine Etkisinin Farelerde Hot Plate Testi İle İncelenmesi 2016
Yüksek Lisans Melis Nazlı Yanık Doç. Dr. Murat Kesim Milnasipran Ve Sertralin' İn Ağrı Ve İnflamasyon Üzerine Olan Etkisinin Farklı İki Model İle Araştırılması. 2011
Yüksek Lisans Jülide Eren Yrd. Doç. Dr. Murat Kesim Selektif Serotonin Re-Uptake İnhibütörü İlaçlardan Sertralin Ve Fluoksetinin İzole Sıçan İleumundaki Spontan Aktivite Ve Kolinerjik Yanıtlar Üzerine Etkileri 2005
Yüksek Lisans Sait Al Doç. Dr. Ersin Yarış Farklı Selektif Serotonin Reuptake İnhibitörlerinin Tavşan Torasik Aortasında Endotele Bağımlı Cevaplar Üzerine Etkileri  2004
Yüksek Lisans Yılmaz Sezgin Doç. Dr. Nuri İhsan Kalyoncu Sıçan Mesanesinde Farklı Mekanizmalarla Kontraktil Etki Oluşturan Ajanlar Üzerine Sertralinin Etkilerinin Değerlendirilmesi 2001
Yüksek Lisans Sevgi Erol Yrd. Doç. Dr. Nuri İhsan Kalyoncu Son Beş Yıldaki Trabzon Şehir Hastanelerindeki Akut Zehirlenme Vakalarının Araştırılması 1996
Yüksek Lisans Nursel Sivrikaya Doç. Dr. Nejat Gacar İnsan Üreteral Düz Kaslarda Teofilin Etkisinin Ve Konsantrasyonunun İncelenmesi 1995
Yüksek Lisans Özlem Uğurbaş Doç. Dr. Nejat Gacar Damar Düz Kasları Ve Dolaşıma Etkili Çeşitli Ajanların Vazodilatör Etkilerine Damar Endotelinin Katkısı 1995
Yüksek Lisans Filiz Öksüz Doç. Dr. Nejat Gacar Trabzon'daki 4 Sağlık Kuruluşuna Başvuran Zehirlenme Olgularının İncelenip Değerlendirilmesi 1992
Yüksek Lisans Zehra Üçüncü Yrd. Doç. Dr. Nejat Gacar Dopamin, Dobutamin Ve Oubain İle Yeni Bir Ca++ Kanal Aktivatörü Olan Bayk 8644 Arasındaki Etkileşimin İzole Perfüze Kobay Kalbinde İncelenmesi 1990
Yüksek Lisans Zerrin Aksoy Yrd. Doç. Dr. Nejat Gacar Çeşitli Agonistler Tarafından Oluşturulan İleal Kontraksiyonlara Bay K 8644'ün Etkisi 1989
Doktora Programlarında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Doktora  Merve Kılıç Prof. Dr. Mine Kadıoğlu Duman Oksitosin Reseptör Desensitizasyonu Oluşturulmuş Gebe Ve Gebe Olmayan Sıçan Uterus Dokusunda TRPV4 Kanallarının Etkisi 2023
Doktora  Serhat Sevgi Prof. Dr. Sabri Murat Kesim Astragaloside Iv? ün Bilateral Kavernöz Sinir Hasarı Sonrasında Gelişen Erektil Disfonksiyon Üzerine Etkileri 2022
Doktora  İrem Çavuşoğlu Nalbantoğlu Prof. Dr. Nuri İhsan Kalyoncu Diyabetik Sıçanlarda Gelişen Erektil Disfonksiyonda Ursodeoksikolik Asidin Etkileri 2022
Doktora  Seçkin Engin Prof. Dr. Feride Sena Sezen Wnt/Beta-Katenin Sinyal Yolağı İnhibitörü Niklozamid'İn Diyabetik Erektil Disfonksiyonda Koruyucu Etkisinin Araştırılması 2020
Doktora  Elif Nur Barut Prof. Dr. Feride Sena Sezen Kavernöz Sinir Hasarıyla İndüklenen Erektil Disfonksiyonda Riluzolün Nöroprotektif Etkisinin İncelenmesi 2019

Farmasötik Bilimler Anabilim Dalı
Doktora Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Doktora  İshak Erik Prof. Dr. Nurettin Yaylı Türkiye?de Yetişen Bazı Scorzonera L. Türleri Üzerine Farmakognozik Araştırmalar 2021

Fizyoloji Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Yüksek Lisans Eliçe Kurt Prof. Dr. Ahmet Ayar Sporda Yarışma Kaygısının Kalp Hızı Değişkenliği Ve Beyana Dayalı Araçlarla İncelenmesi 2024
Yüksek Lisans Fatmanur Öztürk Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Kalkan

İntraserebroventriküler Nesfatin-1 Enjeksiyonun Erkek Sıçanlarda Ghrelin Ve Leptin Düzeylerine Etkisi

2023
Yüksek Lisans

Sema Velioğlu Yurttaş

Prof. Dr. Ahmet Ayar

Kanserde Yorgunluk: Aerobik Kapasite Ölçümü ile Remisyondaki Meme Kanseri Hastalarında Yorgunluk Ve Kökenine Yönelik Bir Araştırma

2023
Yüksek Lisans Muhammet Raşit Marap Prof. Dr. Ahmet Ayar Kronik İnmeli Hastalarda Hemiplejik Olmayan Tarafın Diz Propriyosepsiyonunun Değerlendirilmesi 2022
Yüksek Lisans Fatih Kara Prof. Dr. Ahmet Ayar Elit Görme Engelli Futsalcıların Fizyolojik Kapasitelerinin Kardiyopulmoner Egzersiz Testiyle İncelenmesi  2021
Yüksek Lisans Burak Özgören Prof. Dr. Ahmet Ayar Maksimum Egzersiz Sonrası Kalp Hızı Toparlanma İndeksinin Elit Dağ Kayağı Ve Kano Sporcularında İncelenmesi 2021
Yüksek Lisans İlknur Hayırli Prof. Dr. Ahmet Ayar Elit Karate Sporcularının Uyku Kalitesi Ve Fizyolojik Egzersiz Parametrelerinin İncelenmesi 2021
Yüksek Lisans Meryem Aksarı Prof. Dr. Ahmet Ayar Önde Baş Duruşu Ve Kifotik Postürün Solunum Parametreleri Ve Aerobik Kapasite Üzerine Etkisinin Farklı Spor Branşlarında İncelenmesi 2021
Yüksek Lisans Asiye Malkoç Prof. Dr. Ahmet Ayar Epilepside Nöropatik Ağrı Duyarlılığı Ve Gelişim Mekanizmasının Absans Epileptik Wag/Rij Sıçanlarda Periferal Sinir Hasarıyla Tetiklenen Modelde İncelenmesi 2020
Yüksek Lisans Eda Nur Saral Prof. Dr. Ahmet Ayar Akut İnflamatuar Ağrı Duyarlılığının Wag/Rij Epileptik Sıçanlarda Davranışsal Ve Moleküler Mekanizmalarla İncelenmesi 2020
Yüksek Lisans Vildan Keleş Güler Prof. Dr. Ahmet Ayar Diyabetik Sıçanlarda Mesane Kasılma Bozukluğuna Egzersizin Etkileri Üzerine In Vitro Bir Araştırma 2019
Yüksek Lisans Kübra Düğenci Prof. Dr. Ahmet Ayar Elit Dağ Kayakçılarının Sportif Kapasitelerine Ait Fizyolojik Parametrelerin Kardiyopulmoner Egzersiz Testiyle İncelenmesi  2019
Yüksek Lisans Büşra Perihan Yücel Prof. Dr. Ahmet Ayar Absans Epilepside Duyusal Nöronlarda Kalsiyum Homeostazisi Ve Sinyalleşmesinin Genetik Epileptik Wag/Rij Sıçanlardan İzole Edilen Trigeminal Gangliyon Hücrelerinde İncelenmesi 2019
Yüksek Lisans Emel Zayimoğlu Doç. Dr. Mukadder Okuyan İdiopatik Parkinsonlu Ve Sarkopenili Hastalarda Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi 2019
Yüksek Lisans Esra Zengin Prof. Dr. Ahmet Ayar Hindistan Cevizi Yağı Takviyesinin Bazal Enerji Sarfiyatı ve Egzersiz Esnasında Substrat Oksidasyonu Üzerine Etkisinin Fazla Kilolu Kişilerde İncelenmesi 2019
Yüksek Lisans Yunus Emre Sürmeneli Prof. Dr. Ahmet Ayar Seminal Vezikül Ve Diyabetik Kontraktil Disfonksiyon: Egzersizin Seminal Vezikül Kasılabilirliği Üzerine Etkisinin Tip I Diyabet Sıçan Modelinde İncelenmesi  2018
Yüksek Lisans Gamze Atalı Prof. Dr. Ahmet Ayar Kesintili Pnömatik Kompresyon Masajının Elit Tekvandocularda Maksimal Egzersiz Sonrası Akut Algısal Yorgunluk Ve Fizyolojik Toparlanma Üzerine Etkisi 2018
Yüksek Lisans Esra Şekerci Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Sıçanlarda Ginkgo Bilobanın Epileptiform Aktivite Ve Davranışa Etkileri 2016
Yüksek Lisans Elif Şahin Prof. Dr. Ahmet Ayar Genç Sedanter Bireylerde Tip 1 Lif Oranı Yüksek Kaslara Yönelik Yapılan İlerleyici Dirençli Egzersizin Aerobik Kapasiteye Etkisinin İncelenmesi 2016
Yüksek Lisans Turgay Arslan Doç. Dr. Mukadder Okuyan Büyüme Faktörleri Ve Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinlerin Anjiyogenez Üzerine Kısa-Orta-Uzun Dönem Etkilerinin Civciv Koryoallantoik Membran Yöntemi İle Araştırılması 2016
Yüksek Lisans Hava Yıldırım Prof. Dr. Ahmet Ayar Pentilentetrazol İle Oluşturulan Nöbet Modelinde Ginkgo Bilobanın Ağrı Duyarlılığı Ve Nöbetlere Etkisi  2015
Yüksek Lisans Ayşegül Kurt Prof. Dr. Ahmet Ayar Opiorfinin Analjezik Etkinliği Ve Noradrenerjik Mekanizmalarla Olası Etkileşiminin  Zimosan İle Tetiklenmiş Kronik İnflamatuar Ağrı Modelinde İncelenmesi 2014
Yüksek Lisans Ramazan Şahan Prof. Dr. Ahmet Ayar İzole Sıçan Miyometriyumunda Metabolik İnhibisyona Bağlı Kontraktil Baskılanmada Sodyum-Potasyum Pompasının Rolünün İncelenmesi 2014
Yüksek Lisans Taha Keleştemur Prof. Dr. Ahmet Ayar Sıçanlarda Melatonin Ve Memantine Tedavisinin Travmatik Beyin Hasarı Sonrası Etkilerinin Araştırılması 2013
Yüksek Lisans Siğnem Eyuboğlu Dinç Doç. Dr. Sinan Canpolat Dişi Sıçanlarda Kisspeptin Ve Aromataz İnhibisyonunun Kognitif Fonksiyonlar Ve Davranış Üzerine Etkileri  2013
Yüksek Lisans Öznur Gedikli Prof. Dr. Ahmet Ayar Ağrı Modülasyonunda Noradrenerjik Sistem İle Enkefalinerjik Sistem Arasındaki Olası Etkileşimin Deneysel Akut Ağrı Modelinde İncelenmesi. 2013
Yüksek Lisans Metehan Akça Doç. Dr. Mehmet Yıldırım Sıçanlarda Epileptik Nöbetlerin Neden Olduğu Kognitif Değişimlere Melatoninin Etkisi 2012
Yüksek Lisans Ömer Faruk Kalkan Prof. Dr. Ahmet Ayar Opiorfinin Nosiseptif Kalsiyum Sinyalleri Üzerine Etkisinin İn Vitro Olarak Sıçan Duyusal Sinir Hücrelerinde Araştırılması 2011
Yüksek Lisans Ertan Erdoğmuş Yrd. Doç. Dr. Mukadder Okuyan Dişi Sıçanlarda Simvastatinin Anksiyete Üzerine Etkileri 2009
Yüksek Lisans Mehmet Alkanat Yrd. Doç. Dr. Şükrücan Hasan Baytan İnsanlarda Korpus Kallosum Alanları İle Non-Ver Iq Arasındaki İlişkiler 2004
Yüksek Lisans Denız Akkoyunlu Yrd. Doç. Dr. Ahmet Akgün Normal Çocuk Ve Erişkin Kalplerde Aort Ve Pulmoner Kapak Alanlarının Ekokardiyografik Yöntemle Değerlendirilmesi 1995
Yüksek Lisans Muhkadder Okuyan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Akgün Methimazoleun Piliçlerde Seksüel Olgunluk ve Büyüme Üzerine Olan Etkileri 1989
Doktora Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Doktora  Arif Kamil Salihoğlu Prof. Dr. Ahmet Ayar Hiperglisemik Nöropati Ve Mitokondriyal Fonksiyonun İlintisi: Mitokondri (Dis) Fonksiyonu Ve Mitofaji / Otofaji Modülasyonunun Potansiyel Nöroprotektif Etkisi Üzerine İn Vitro Araştırmalar 2023
Doktora  Ayşegül Kurt Kasap  Prof. Dr. Ahmet Ayar Epilepside Myometriyum Kasılabilirliği Ve Antiepileptiklerin Kasılmaya Etkisinin Wag/Rij Epileptik Sıçanlardan İzole Myometriyumda İncelenmesi 2021
Doktora  Öznur Gedikli Prof. Dr. Mehmet Yıldırım Genetik Absans Epilepsili Sıçanlarda Ginkgo Biloba?nın Diken-Dalga Deşarjlar Üzerindeki Etkilerinin Elektroensefalografik Olarak İncelenmesi 2019
Doktora  Ömer Faruk Kalkan Prof. Dr. Ahmet Ayar Diyabetik Nöropati Ve Egzersiz: Diyabetik Nöropatik Ağrıya İrisinin Etkileri Üzerine Deneysel Bir İnceleme 2017
Doktora  Sibel Velioğlu Prof. Dr. Ahmet Ayar Epilepside Ağrı Duyarlılığının Genetik Absans Epilepsili Sıçanlar Kullanılarak İn-Vivo ve İn-Vitro İncelenmesi  2016
Doktora Etem Alhan Prof. Dr. Ahmet Akgün Ratlarda Deneysel Akut Pankreatite Glutaminin Etkileri 2013
Doktora Sinan Saral Doç. Dr. Sinan Canpolat Apelinin Beslenme Davranışı Üzerine Etkilerinin Deneysel Olarak İncelenmesi. 2013
Doktora Mehmet Alkanat Yrd. Doç. Dr. Şükrücan Hasan Baytan Sıçanlarda Simvastatin Kullanımının Nitrik Oksit Aracılıklı Anksiyojenik Benzeri Davranış Üzerine Etkileri 2010

Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Yüksek Lisans Dilek Kurt Hacıoğlu

Prof. Dr. Murat Topbaş

Elektrik-Elektronik Mühendisleri (Eem) Ve Eem Öğrencilerinin Elektromanyetik Alanlar Ve Sağlık Etkileri Hakkında Düşünce, Davranış Ve Farkındalık Düzeylerinin Değerlendirilmesi

2023
Yüksek Lisans Gözde Tosun Prof. Dr. Nazım Ercüment Beyhun Türkiye?de Toplumun Beklenen Covid-19 Aşısına Yönelik Tutumu 2022
Yüksek Lisans Hediye Baba Prof. Dr. Nazım Ercüment Beyhun Covid-19 Pandemisi Sürecinde Çalışan Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu Düzeyleri Ve İlişkili Faktörlerin İncelenmesi 2022
Yüksek Lisans Arzu Melek Öksüz Prof. Dr. Nazım Ercüment Beyhun Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde Çalışmakta Olan Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ve Psikososyal Risk Faktörleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 2021
Yüksek Lisans Oğuzhan Tiryaki Prof. Dr. Gamze Çan Fındık Tarımı Çalışanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminin Fiziksel Ve Ergonomik Tehlikelerle İlgili Bilgi Düzeylerine Etkisi 2019
Yüksek Lisans Merve Özoğlu Prof. Dr.  Gamze Çan Trabzon İlinde Bir Ortaöğretim Okulundaki 11-13 Yaş Arası Çocukların Beslenme Durumlarının Sağlıklı Yeme İndeksi İle Değerlendirilmesi 2019
Yüksek Lisans Mehtap Saka Demir Prof. Dr. Gamze Çan Hekim Dışı Sağlık Personelinde Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Sıklığı Ve Hızlı Maruziyet Değerlendirme Ölçeği İle Risklerin Değerlendirilmesi 2019
Yüksek Lisans Meryem Saraç Prof. Dr. Murat Topbaş Trabzon İli Ortahisar İlçesi 1. 2. Ve 3. Basamak Sağlık Kuruluşunda Çalışan Hemşirelerin Aşı Yaptırma İle İlgili Bilgi, Tutum Ve Davranışları 2019
Yüksek Lisans Sadiye Aslanyürek Prof. Dr. Murat Topbaş Çay Tarımı Çalışanlarında İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminin Fiziksel ve Ergonomik Tehlikelerle İlgili Bilgi Düzeylerine Etkisi 2019
Yüksek Lisans Zehra Hiçyılmaz Prof. Dr. Gamze Çan Birinci Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinden Taburcu Olan Bebeklerin Annelerine Yönelik Destek Programının Anne Sütü Alma Süresine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma 2019
Yüksek Lisans Esra Bal Prof. Dr. Murat Topbaş Trabzon'da Yaşayan İnsanların Zoonoz Hastalıklarla İlgili Bilgi, Tutum Ve Davranışları 2017
Yüksek Lisans Simge Erdoğan Prof. Dr. Murat Topbaş Trabzon İlinde Çalışmakta Olan Diyetisyen, Gıda Ve Ziraat Mühendislerinin Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Ve Tutumları 2013
Yüksek Lisans Nurdan Geçer Prof. Dr. Gamze Çan Trabzon'da İki Farklı Sosyoekonomik Yerleşim Yerinde 20-44 Yaş Arası Evli Kadınların İstemli Düşük Ve Aile Planlaması Yöntemi Kullanma Durumları 2011
Yüksek Lisans Uçar Köse Doç. Dr. Murat Topbaş Trabzon İl Merkezindeki Doğum Yapmış 6-12 Aylık Bebeği Olan Kadınlarda Gebeliğin Sigara Kullanımına Etkisi 2011
Yüksek Lisans Belkız Orhan Doç. Dr. Murat Topbaş Trabzon İl Merkezindeki İlköğretim Okullarının Standartlara Uygunluk Ve Çevre Sağlığı Durumları 2010
Yüksek Lisans Merve Aydın Prof. Dr. Gamze Çan Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesive Sağlık Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Sağlıkta Dönüşüm Programı Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Ve Düşünceleri 2010
Yüksek Lisans Ayten Saraç Doç. Dr. Murat Topbaş Trabzon İl Merkezinde Birinci Basamakta Çalışan Sağlık Personelinin Hasta Hakları, Hasta Güvenliği Ve Kendi Hakları Hakkındaki Bilgi Ve Tutumları 2009
Yüksek Lisans Nihal Ağbaş Prof. Dr. Gamze Çan KTÜ Farabi Hastanesi Büro Çalışanlarının İş Ortamına Antropometrik Uygunluğunun Ve Mevcut Kas-İskelet Şikayetlerinin Çalışma Ortamıyla İlişkisinin Araştırılması 2008
Yüksek Lisans İlknur Kahriman Doç. Dr. Murat Topbaş Trabzon İl Merkezinde 06-12 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Bebek Bakımına İlişkin Geleneksel Uygulamaları 2007
Yüksek Lisans Ayşe Gümüşler Prof. Dr. Gamze Çan Rize İli Çayeli İlçesindeki Lise Öğrencilerinde Obezite Sıklığı Ve Beslenme Alışkanlıkları 2006
Yüksek Lisans Mehmet Hakan Türk Doç. Dr. Murat Topbaş Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesinde İş Kazası Sıklığı Ve Etkileyen Risk Faktörleri 2006
Yüksek Lisans Barış Özdemir Yrd. Doç. Dr. Murat Topbaş Giresun'da Sosyoekonomik Düzeyi Farklı İki Yerleşim Yerindeki İlköğretim Öğrencilerinin Beslenme Durumları 2005
Yüksek Lisans Emine Küçük Doç. Dr. Gamze Çan Giresun 1 Nolu (Şehit Er Tekin Çınar) Sağlık Ocağı Bölgesinde Kadınları Doğum Öncesi, Doğum Ve Doğum Sonu Dönemde Bakım Alma Sıklığı Ve Bunu Etkileyen Faktörler 2004
Yüksek Lisans Melahat Kızıl Doç. Dr. Gamze Çan Trabzon İl Merkezinde Enürezis Prevalansı Ve Risk Faktörlerinin Belirlenmesi 2002
Yüksek Lisans Birsel Canan Demirbağ Yrd. Doç. Dr. Gamze Çan İdrar Yolu Enfeksiyonu Tanısı Konmuş Kadınlarda Hijyenik Alışkanlıkların İncelenmesi 1998
Yüksek Lisans Havva Karadeniz Doç. Dr. Erdal Beşer Trabzon 5 Nolu Sağlık Ocağı Bölgesindeki Fatih İlkokulu 5. Sınıf Öğrencilerinde Bağırsak Parazitleri Konusunda Katılımlı Eğitim Yöntemi'nin Karşılaştırılması 1994
Yüksek Lisans Ayşe Beşer Doç. Dr. Erdal Beşer Trabzon İli 4 Nolu Sağlık Ocağında 0-1 Yaşındaki Bebek Beslenmesinin İlk 6 Ayında Anne Sütünü Vermeyi Etkileyen Faktörler Ve Anne Sütü Alan Ve Almayan Bebeklerin Büyüme Ve Gelişmelerinin Karşılaştırılması 1993

Hastane Enfeksiyonlarının Kontrolü Anabilim Dalı
Doktora Programında Tamamlanan Tezler
Program  Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı  Yıl
Doktora  Dilek Kocabaş Dr. Öğr. Üyesi Firdevs Aksoy Cerrahi Profilaksi Uygulamalarının Değerlendirilmesi 2023

Hemşirelik Anabilim Dalı
Doktora Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Doktora Bahar Aksoy Doç. Dr. İlknur Kahriman Bebeklerde Bez Dermatitinin Bakımında Arı Ürünlerinin Lokal Uygulamasının Etkinliğinin Değerlendirilmesi 2024
Doktora Demet BAL Prof. Dr. Dilek Çilingir Oyunlaştırma Tabanlı Değerlendirme Uygulamasının Hemşirelik Öğrencilerinin Dren Bakımını Öğrenmelerine Etkisi 2024
Doktora Gül Çakır Özmen Prof. Dr. Dilek Çilingir Lavanta Yağı Aromaterapisinin Göğüs Cerrahisi Hastalarında Ameliyat Sonrası Ağrı, Anksiyete Ve Fizyolojik Parametreler Üzerine Etkisi 2024
Doktora Ayşe Serpici Prof. Dr. Ayla Gürsoy Video Destekli Erken Mobilizasyon Eğitiminin Abdominal Cerrahi Sonrası Hastaların Mobilizasyon Durumuna Ve Mobilizasyon İle İlişkili Ölçütlere Etkisi 2024
Doktora Yasemin Güner Prof. Dr. Dilek Çilingir Mikro Öğrenme Tabanlı Yara İyileşme Süreci Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Akıl Yürütme Becerilerine Etkisinin Değerlendirilmesi 2023
Doktora  Emine Apaydın Prof. Dr. Sevilay Hintistan Tip 2 Diyabeti Olan Yaşlılara Uygulanan Geriatrik Masajın Diyabet Semptomları Ve Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi 2023
Doktora  Zahide Akeren Prof. Dr. Sevilay Hintistan Doğa Yürüyüşü Ve Zeka Oyununun Covıd-19 Geçiren 50-70 Yaş Arası Bireylerin Bilişsel Becerileri Üzerine Etkisinin İncelenmesi 2023
Doktora  Ezgi Demirtürk Prof. Dr. Birsel Canan Demirbağ Göçmen Kadınlara (Ahıska Türkleri) Sağlık Sorumluluğu, Aile Planlaması Bilgi Ve Tutumlarına Yönelik Verilen Hemşirelik Girişimlerinin Değerlendirilmesi 2023
Doktora  Leyla Adıgüzel Prof. Dr. Birsel Canan Demirbağ Yatağa Bağımlı Hastaların Bakım Vericileri İçin Öz Yeterlilik Ölçeği Geliştirilmesi 2023
Doktora  Nadire Yıldız Çiltaş Doç. Dr. Kıymet  Yeşilçiçek Çalık Yetersiz Süt Algısı Olan Annelere Telesağlık Uygulaması İle Verilen Emzirme Desteğinin Annelerin Bebeklerine İlk 6 Ay Sadece Anne Sütü Vermesine Etkisi 2023
Doktora  Aynur Cin Prof. Dr. Sevilay Hintistan Doğa Yürüyüşünün Miyokard İnfarktüsü Geçiren Hastaların Antropometrik Ölçümlerine, Kan Lipitlerine, Hastalık Algısına Ve Yaşam  Kalitesine Etkisinin İncelenmesi 2023
Doktora  Elif Kılıç Güner Prof. Dr. Havva Öztürk 360 Derecelik Değerlendirme İle Bir Hemşire Güven Ölçeği Geliştirilmesi  2023
Doktora  Çiğdem Torun Kılıç Prof. Dr. Havva Öztürk Hemşirelik Hizmetlerinde Yalın Yönetim Uygulamaları: Bir Genel Cerrahi Servis Örneği 2023
Doktora  Yağmur Akbal Prof. Dr. Nesrin Nural Prediyaliz Hastalarında Sağlık Okuryazarlığının Hasta Sonuçlarına Etkisi 2022
Doktora  Hatice Demirağ Prof. Dr. Sevilay Hintistan Robotik Kedi Ve Betta Balık Terapilerinin Hemodiyaliz Hastalarında Fizyolojik Ve Psikolojik Etkilerinin İncelenmesi 2022
Doktora  Esra Özkan Prof. Dr. Dilek Çilingir Basınç Yarasının Önlenmesinde El Masajının Etkisinin Değerlendirilmesi 2022
Doktora  Nurşen Kulakaç Prof. Dr. Dilek Çilingir Hemşirelik Öğrencilerinde Ciddi Oyun Tabanlı Web Uygulamasının Stoma Bakım Eğitimine Etkisi 2022
Doktora  Dilek Kaloğlu Binici Doç. Dr. Songül Aktaş Doğumun Birinci Evresinde Gebelere Uygulanan Doğum Dansının Doğum Ağrısı, Anksiyete, Doğum Süresi Ve Doğumda Anne Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma  2022
Doktora  Sevda Öztürk Prof. Dr. Nesrin Nural Hemşire Tarafından Yapılan Ev Ziyaretlerinin Ve Telefon Danışmanlığının Kronik Hastalık Yönetimine Ve Acil Servis Kullanımına Etkisi 2022
Doktora  Aysun Can Akçakaya Prof. Dr. Sevilay Hintistan Akciğer Kanseri Hastalarının Duygu Durumlarının İncelenmesi 2022
Doktora  Buket Daştan Prof. Dr. Sevilay Hintistan Ev Tabanlı Mini Trambolin Egzersiz Programının Diyabetik Ayak Bakım Davranışı Ve Diyabetik Polinöropatiye Etkisinin İncelenmesi 2022
Doktora  Nagihan Köroğlu Prof. Dr. Havva Öztürk Kahkaha Terapisi Ve Bilinçli Farkındalık Uygulamalarının Hemşirelerin Yorgunluk Ve İş Performans Algıları İle Dikkat Düzeyleri Üzerindeki Etkisi 2022
Doktora  Kadriye Özkol Kılınç Prof. Dr. Havva Öztürk Hemşirelikte Kültürel Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi 2022
Doktora  Zila Özlem Kırbaş Doç. Dr. İlknur Kahriman Okul Aşıları Uygulamalarında Sanal Gerçeklik Gözlüğü Kullanımının Çocukların Korku ve Kaygı Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi. 2021
Doktora  Tuğba Balık Prof. Dr. Havva Öztürk Hemşirelerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Değerlendirilmesi: Bir Meta Analiz Çalışması 2021
Doktora  Çiğdem Gamze Özkan Prof. Dr. Birsel Canan Demirbağ Ters Yüz Sınıf Modelinin Hemşirelik Öğrencilerinin Bilgi ve Beceri Düzeyi, Yeterlik Algısı Ve Öğrenme Kalıcılığı Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi 2021
Doktora  Burcu Çuvalcı Prof. Dr. Sevilay Hintistan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Noktürnal Bacak Krampları Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 2021
Doktora  Seher Çakmak Prof. Dr. Nesrin Nural Yüksek Doz Kemoterapi Alan Hastalarda Oral Mukozitin Önlenmesinde Propolis Etkinliği Saptanması 2021
Doktora  Semiha Alkan Prof. Dr. Nesrin Nural Koroner Arter Hastalarında Web Tabanlı Kardiyak Rehabilitasyon Desteğinin İlaç Uyumuna, Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarına Ve Yaşam Kalitesine Etkisi 2021
Doktora  Canan Sarı Prof. Dr. Birsel Canan Demirbağ Temiz Aralıklı Kateterizasyona Yönelik Hemşirelik Girişimlerinin Bakım Vericilerde Bilgi/Beceri, Başetme/Uyum, Anksiyete Ve Çocukta Enfeksiyon Gelişimine Etkisi 2021
Doktora  Elif Okur Prof. Dr. Nesrin Nural Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalarında Şarkı Söyleme Veya Melodika Çalmanın Hastalık Semptomlarına, Öz-Etkililik Düzeyine Ve Egzersiz Kapasitesine Etkisi 2021
Doktora  Burcu Genç Köse Prof. Dr. Havva Öztürk Yönetici Hemşirelerde Ayak Refleksoloji Uygulamasının İş Stresi Ve Anksiyete Düzeyi Üzerine Etkisi 2020
Doktora  Aydanur Aydın Prof. Dr. Ayla Gürsoy Mobil Tabanlı Bakım Desteği Uygulamasının Meme Kanseri Cerrahisi Geçiren Hastaların Semptom Yönetimine Ve Yaşam Kalitesine Etkisi 2020
Doktora  Enes Bulut Prof. Dr. Dilek Çilingir Açık Kalp Ameliyatı Olan Hastalarda Lavanta Yağı Aromaterapisinin Ağrı, Anksiyete Ve İnspiratuar Kapasite Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi 2020
Doktora  Şule Kurt Prof. Dr. Havva Öztürk Hastanedeki Hemşirelik Hizmetlerinin Ücret Değerlerinin Belirlenerek Maliyetinin Saptanması 2020
Doktora  Didem Sarımehmet Prof. Dr. Sevilay Hintistan Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastalarda Sakız Çiğnemenin Susama, Ağız Kuruluğu Ve Bulantıya Etkisinin Değerlendirilmesi 2020
Doktora  Esra Çaylak Altun Prof. Dr. Havva Öztürk Yaratıcı Dramanın Hemşirelerin Örgütsel Sessizlik Düzeyi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi 2019
Doktora  Yeter Kurt Prof. Dr. Havva Öztürk Hemşirelik Öğrencilerinin Enjeksiyon Uygulamaları İçin Mobil Destekli Artırılmış Gerçeklik Eğitim Materyalinin Geliştirilmesi, Uygulanması Ve Değerlendirilmesi 2019
Doktora  Bahar Candaş Altınbaş Prof. Dr. Ayla Gürsoy İnternet Tabanlı Eğitimin Tiroidektomi Olan Hastaların Anksiyete Ve Ameliyat Sonrası Erken Dönem İyileşme Ölçütlerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma 2019
Doktora  Betül Bayrak Doç. Dr. Birsel Canan Demirbağ Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Evde Bakım Vericilerine Verilen Eğitimin Bakım Yüküne Ve Hastaların Yaşam Kalitesine Etkisi 2019
Doktora  Perihan Şimşek Doç. Dr. Dilek Çilingir Lavanta Yağı Aromaterapisinin Acil Servis Sağlık Çalışanlarında Kalabalıklaşmayla İlişkili Stres Düzeyi Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi 2019
Doktora  Vacide Aşık Özdemir Prof. Dr. Nesrin Nural Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Ayak Ülserasyonu İçin Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi 2018
Doktora  Hilal Pekmezci Purut Doç. Dr. Sevilay Hintistan Kemoterapi Alan Akciğer Kanseri Hastalarında Ayak Refleksolojisi Uygulamasının Bulantı-Kusma Ve Uyku Kalitesine Etkisi  2018
Doktora  Seçil Gülhan Güner Prof. Dr. Nesrin Nural Genç Yaşlılarda Hemşire Tarafından Uygulanan İlaç Yönetiminin, Ev İçi Düzenlemelerin Ve Egzersiz Programının Düşme Ve Yaşam Kalitesine Etkisi 2018
Doktora  Sema Koçan Prof. Dr. Ayla Gürsoy Meme Kanseri Cerrahisi Geçiren Hastalara Meme Bakım Hemşiresi Tarafından Verilen Eğitimin Beden İmajı, Anksiyete Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi  2018
Doktora  Melek Ertürk Yavuz Prof. Dr. Ayla Gürsoy Bilgisayar Temelli İletişim Aracının Mekanik Ventilatöre Bağlı Hastaların Sözel Olmayan İletişimlerini Sağlamadaki Etkinliği  2018
Doktora  Ceyda Uzun Şahin Doç. Dr. Dilek Çilingir Açık Kalp Ameliyatı Olan Hastalarda Ayak Refleksolojisinin Ağrı, Anksiyete Ve Hasta Memnuniyeti Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi 2017
Doktora  Ayşegül Sarıoğlu Kemer Prof. Dr. Havva Öztürk Hemşirelikte Yenilikçi Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi 2017

Hemşirelik Esasları ve Yönetim Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Yüksek Lisans Burçin Gönenç Dr. Öğr. Üyesi Şule Bıyık Bayram Brakial Arterden Kan Basıncı Ölçümü Eğitimi Verilen Hemşirelerin Eğitim Öncesi Ve Sonrası Bilgi Ve Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması 2023
Yüksek Lisans Fatma Aksoy Dr. Öğr. Üyesi Şule Bıyık Bayram Periferik İntravenöz Kateter İle İlişkili Flebit Bakımında Ilık Yaş Uygulamanın Etkisi 2022
Yüksek Lisans Dilanur Kibar Dr. Öğr. Üyesi Aysel Özsaban Yoğun Bakım Hemşirelerine Verilen Monitör Alarm Yönetimi Eğitiminin Alarm Yönetimi Ve Alarm Yorgunluğuna Etkisinin İncelenmesi 2022
Yüksek Lisans Nurdan Seçil Çelik Prof. Dr. Havva Öztürk Hemşirelerin Yorgunluk Düzeyleri İle Bakım Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 2022
Yüksek Lisans Aygül Öztürk Kandemir Prof. Dr. Havva Öztürk Hemşirelerin Ekip Çalışması İle Bireysel İş Performans Algıları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 2022
Yüksek Lisans Merve Öztürk Prof. Dr. Havva Öztürk Yoğun Bakım Ünitelerindeki Çevresel Stresörler İle Hastaların Duyusal Ve Duygulanım Yorgunluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 2022
Yüksek Lisans Elif Baş Prof. Dr. Havva Öztürk Hemşirelerin Değerlendirmesiyle Hastanelerde Örgütsel Güven Düzeyi 2020
Yüksek Lisans Duygu Coşkun Prof. Dr. Havva Öztürk Hemşirelerin Örgütsel Stres Düzeyi Ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 2020
Yüksek Lisans Zeliha Çolak Doç. Dr. Birsel Canan Demirbağ Kadın Doğum Birimlerinde Çalışan Hemşire Ve Ebelerin Hasta Mahremiyetine Yönelik Davranışlarının Değerlendirilmesi; Trabzon İli Örneği 2019
Yüksek Lisans Rukiye Azra Budunoğlu Prof. Dr. Havva Öztürk Hemşirelerin Duygusal Emek Ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 2019
Yüksek Lisans Sümeyra Koçaslan Doç. Dr. Birsel Canan Demirbağ Palyatif Ve Nöroloji Servislerinde Çalışan Hemşirelerin Etik Ahlaki Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi 2019
Yüksek Lisans Berna Güner Prof. Dr. Havva Öztürk Hemşirelere Göre Acil Ve Yoğun Bakım Birimlerinin Afetlere Hazırlık Durumlarının Değerlendirilmesi 2019
Yüksek Lisans Serpil Özcan Prof. Dr. Havva Öztürk Hemşirelerin Örtük Liderlik Algıları İle Öz Liderlik Davranışları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 2019
Yüksek Lisans Çiğdem Torun Kılıç Prof. Dr. Havva Öztürk Hemşirelik Faaliyetlerini Kapsayan Süreçlerin Yalınlaştırılmasına İlişkin Hemşire Görüşlerinin Değerlendirilmesi  2018
Yüksek Lisans Emine Apaydın Prof. Dr. Havva Öztürk Ventrogluteal Ve Dorsogluteal Bölgeye Uygulanan İntramüsküler Enjeksiyonların Kanama, Ağrı Ve Hematom Açısından Karşılaştırılması 2018
Yüksek Lisans Tuğçe Arslan Ateş Doç. Dr. Birsel Canan Demirbağ Hastane Ve Evde Lohusalık Dönemindeki Annelerin Konfor Durumlarının Değerlendirilmesi 2018
Yüksek Lisans Soner Arık Prof. Dr. Havva Öztürk Yönetici Hemşirelerin Hizmetkar Liderlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi 2018
Yüksek Lisans Nagihan Köroğlu Prof. Dr. Havva Öztürk Hemşirelerin Değerlendirmesiyle Hastanelerin Yönetişim İklim Düzeylerinin Belirlenmesi 2018
Yüksek Lisans Ezgi Tamer Prof. Dr. Havva Öztürk Hemşirelerin İş Yaşam Kalitesinin Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 2018
Yüksek Lisans Merve Şahbazoğlu Doç. Dr. Birsel Canan Demirbağ Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin İlaç Uygulamalarına İlişkin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi 2018
Yüksek Lisans Kadriye Özkol Kılınç Doç. Dr. Havva Öztürk Yönetici Hemşirelerin Otantik Liderlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi 2017
Yüksek Lisans Tuğba Balık Doç. Dr. Havva Öztürk Yoğun Bakım Ünitelerinde Çalışan Hemşirelerin Hemşirelik Personelinin Güçlendirilmesine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi 2015
Yüksek Lisans Gül Mersinlioğlu Doç. Dr. Havva Öztürk Acil Birime Başvuran Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyleri  2015
Yüksek Lisans Şule Kurt Doç. Dr. Birsel Canan Demirbağ Kamu Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyum Düzeyleri 2015

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Yüksek Lisans Ayşen Cemre Aydın Prof. Dr. Esin Yuluğ Sıçanlarda Gentamisin Kaynaklı  Ovaryum Hasarına Karşı Kuersetinin Etkileri 2023
Yüksek Lisans Tuğçe Akoğul Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu Sıçanlarda Metotreksat İle Oluşturulan Testis Hasarına Karşı L-Theanin?in Etkileri 2020
Yüksek Lisans Gamze Bilgin Doç. Dr. Gökçen Kerimoğlu Sıçanlarda Metotreksat Kaynaklı Ovaryum Hasarına Karşı Yaban Mersininin (Vaccinium Myrtillus) Etkilerinin İncelenmesi 2020
Yüksek Lisans Ferhat Uzun Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu Sıçanlarda Metotreksat Kaynaklı Testis Hasarına Karşı Ellajik Asitin Etkileri 2019
Yüksek Lisans Canan Güney Doç. Dr. Gökçen Kerimoğlu Erişkin Sıçan Ovaryumunda Metotreksat Hasarına Karşı Karayemişin Etkileri 2019
Yüksek Lisans Birgül Gür Prof. Dr. Engin Yenilmez Cisplatin İle İndüklenen Testis Hasarına Karşı Rosmarinik Asit' İn Koruyucu Etkileri 2019
Yüksek Lisans Cansu Kaya Prof. Dr. Engin Yenilmez Levetirasetama Maruz Kalan Gebe Sıçanların Yenidoğanlarında Teratojenite Ve Gonad Toksisitesi 2018
Yüksek Lisans Ali Kulaber Prof. Dr. Ersan Odacı Postnatal 21-49. Günler Arasında Uygulanan 900 Mhz Elektromanyetik Alanın Farklı Gelişim Dönemlerindeki Erkek Sıçanların Hipokampus Morfolojisine Etkisi 2017
Yüksek Lisans Arzu Kafalı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu Farelerde Metotreksat Kaynaklı Hepatik Toksisiteye Karşı Likopenin Koruyucu Etkisi 2016
Yüksek Lisans Beyza Ayan Prof. Dr. Engin Yenilmez Linoleik Asit'in Sıçanlarda Metotreksat Kaynaklı Testis Hasarına Karşı Antioksidan Ve Antiapoptotik Etkileri 2016
Yüksek Lisans Fidan Koç Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu Sıçanlarda Metotreksat Kaynaklı Testis Hasarına Karşı Beta Glukan'ın Etkisi  2015
Yüksek Lisans Şeyma Kurt Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu Sıçanlarda Methotrexate Kaynaklı Testis Hasarına Karşı E Vitamininin Kısa Süreli Koruyucu Etkileri 2015
Yüksek Lisans Özkan Yıldırım Prof. Dr. Esin Yuluğ Sıçanlarda Sisplatin Kaynaklı Testis Hasarına Karşı Propolisin Koruyucu Etkisinin Araştırılması 2015
Yüksek Lisans Gülsen Yılmaz Prof. Dr. Engin Yenilmez Sıçanlarda Methotrexate Kaynaklı Testis Hasarına Karşı Laurocerasus Officinalis Roem. (Karayemiş)'in  Antiapoptotik Ve Antioksidan Etkileri 2014
Yüksek Lisans Melih Kılıç Prof. Dr. Engin Yenilmez Sıçanlarda Methotrexate Kaynaklı Testis Hasarına Karşı Camellia Sinensis (Yeşil Çay) Kateşinlerinin  Antioksidan Ve Antiapoptotik Etkisi 2014
Yüksek Lisans Cansu Özyılmaz Prof. Dr. Ersan Odacı 900 Megahertz Elektromanyetik Alanın Erişkin Erkek Sıçanların Testis Morfolojisi Üzerine Etkisi 2014
Yüksek Lisans Hatice Hancı Prof. Dr. Ersan Odacı Prenatal Dönemde Uygulanan Elektromanyetik Alanın Yavru Sıçanların Testisi Üzerine Etkisi 2013
Yüksek Lisans Eray Güven Doç. Dr. Yavuz Tekelioğlu Sıçanlarda Methotrexate  Kaynaklı Testis Hasarı Üzerine Shilajitin Histopatolojik Etkisi 2013
Yüksek Lisans Zeynep Aktürk Prof. Dr. Ersan Odacı Ginkgo Bilobanın Arteria Karotis Kan Akımı Kesilen Sıçanların Beyin Hacmi Üzerine Etkisi 2012
Yüksek Lisans Sibel Türedi Doç. Dr. Esin Yuluğ Sıçanlarda Doksorubisin İle Oluşturulmuş Deneysel Testis Hasarı Üzerine Resveratrolün Etkileri 2012
Yüksek Lisans Zehra Topal Prof. Dr. Engin Yenilmez Sıçanlarda Methotrexate Kaynaklı Testis Hasarına Karşı Melatoninin Antiapoptotik Ve Antioksidan Etkileri 2012
Yüksek Lisans Ayşe İkinci Prof. Dr. Ersan Odacı Beyin İskemisi Sonrasında Uygulanan Etil Piruvatın Sıçan Hipokampusunun Nöron Sayısı Üzerine Etkisi 2011
Yüksek Lisans Gültaç Tığdaş Doç. Dr. Engin Yenilmez Etanolün Fare Testisi Üzerine Olan Toksisitesine Karşı Askorbik Asitin Koruyucu Etkisinin Mikroskopik Olarak Değerlendirilmesi 2006
Yüksek Lisans Raşit Gökay Gülay Doç. Dr. Engin Yenilmez Çan Testisleri İle Biyopsinin Oluşturduğu Travmatik Hasarın Onarımınına Kök Hücrelerin Katkısının Mikroskopik Olarak İncelenmesi 2006
Yüksek Lisans Yavuz Tekelioğlu Prof. Dr. Haluk Arvas Yöremizdeki Akut Lösemili Hastaların İmmünofenotipi Ve Hücre Siklusu Özelliklerinin Akım Sitometri Tekniği İle İncelenmesi 1994
Doktora Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Doktora  Hatice Hancı Prof. Dr. Engin Yenilmez Prenatal Dönemde Uygulanan 900 Mhz Elektromanyetik Alanın Sıçan Periferik Sinir Morfolojisi Ve Fonksiyonuna Etkisi 2019
Doktora  Sibel Türedi Prof. Dr. Esin Yuluğ Sıçanlarda Deneysel Siyatik Sinir Hasarı Üzerine Quercetin'İn Etkilerinin Morfolojik Ve Biyokimyasal Olarak Değerlendirilmesi 2017
Doktora  Ayşe İkinci Prof. Dr. Ersan Odacı 900 Megahertz Elektromanyetik Alanın Adolesan Erkek Sıçanların Hipokampus Morfolojisi Ve Öğrenme Davranışı Üzerine Etkisi 2015
Doktora Leyla Arvas Prof. Dr. Haluk Arvasi İnsan Fötüsü İle Yeni Doğan Bebeklerde Dilpapillalarının Histolojik-Histokimyasal Ve Akım Stometrik Metodlarla İncelenmesi 2003
Doktora Esin Yuluğ Prof. Dr. Haluk Arvasi Ligamentum Capitis Femoris'in Makro-Mikro Anatomik Ve Histoşimik İncelenmesi 2000
Doktora Yavuz Tekelioğlu Prof. Dr. Haluk Arvasi İnsan Fetus Timusunun Işık Mikroskobik Ve Akım Sitometrik İncelenmesi 1997
Doktora Ersan Odacı Prof. Dr. Haluk Arvasi 6-9 Aylık İnsan Fetusu Dalak Hltcrelerinin Flow Cytometric Ve İmmunohistokimyasal Yöntemlerle Araştırılması 1997
Doktora Medine Ayşe Arvas Prof. Dr. Haluk Arvasi İnsan Fetusunda Lenfo-Retiküler Sisteme Dahil Apendiks'in Histolojik Ve Embriyolojik Araştırılması 1997

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Yüksek Lisans Büşra Aleyna Bayrak Dr. Öğr. Üyesi Havva Karadeniz Hastanede Çalışan Hemşirelerin Empati Düzeyleriyle Hasta Mahremiyet Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2023
Yüksek Lisans Nurtaç İskender Dr. Öğr. Üyesi Havva Karadeniz Kanıta Dayalı Rehbere Yönelik Verilen Santral Venöz Kateter Bakımı Eğitiminin Hemşirelerin Bilgi Düzeyi Ve Bakım Uygulamalarına Etkisi 2023
Yüksek Lisans Özlem Tüysüz Prof. Dr. Sevilay Hintistan Covid-19 Birimlerinde Çalışan Hekim Ve Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğu Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi 2023
Yüksek Lisans Canan Özen Şahin Prof. Dr. Sevilay Hintistan Hemodiyaliz Tedavisi Alan Hastaların Arteriyovenöz Fistüle İlişkin Öz Bakım Davranışları Ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi 2023
Yüksek Lisans Beyza Kuyumcu Prof. Dr. Nesrin Nural Pandemi Sürecinde Hemodiyaliz Hastalarının Yaşadıkları Covid-19 Korkusu Ve Psikososyal Uyumlarının Değerlendirilmesi 2022
Yüksek Lisans Saliha Asra Baki Prof. Dr. Nesrin Nural Pandemi Sürecinin Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğuna Ve Tükenmişlik Düzeyine Etkisi 2022
Yüksek Lisans Ahmet Parlak Prof. Dr. Nesrin Nural Tip 2 Diyabetes Mellitus Tanılı Hastaların Konfor Düzeyini etkileyen Faktörlerin İncelenmesi 2022
Yüksek Lisans Dilara Gül Bülbül Prof. Dr. Nesrin Nural Koroner Yoğun Bakım Ünitesindeki Çevresel Stresörlerin Hastalarda Görülen Semptomlara Etkisi 2022
Yüksek Lisans Duha Çavuş Prof. Dr. Sevilay Hintistan Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ölüme Karşı Tutumlarının Ölmekte Olan Hasta Bakımı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi 2021
Yüksek Lisans Zeynep Pehlivan Prof. Dr. Nesrin Nural Kemoterapi Alan Hastalarda Konstipasyon Sıklığı Ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi 2021
Yüksek Lisans Müge Tezel Prof. Dr. Nesrin Nural Tip 2 Diyabet Hastalarının Tedaviye Uyumlarının Ve İnsülin Algılarının Değerlendirilmesi 2021
Yüksek Lisans Özlem Kazaz Prof. Dr. Nesrin Nural Bir Devlet Hastanesinin Acil Servisine Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi 2021
Yüksek Lisans Gülşah Topcu Altın Dr. Öğr. Üyesi Havva Karadeniz Trabzon İl Merkezindeki Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerde Kardiyovasküler Risk Faktörleri Sıklığı Ve Sağlıklı Yaşam Davranışları 2020
Yüksek Lisans Nurgül Merdan  Dr. Öğr. Üyesi Havva Karadeniz Hemşirelerde Kanıta Dayalı Akut İnme Bilgi Düzeyinin Değerlendirilmesi  2020
Yüksek Lisans Gürkan Erdoğan Doç. Dr. Sevilay Hintistan Tip 2 Diyabet Ve Kanser Riski 2019
Yüksek Lisans Özge Akbaba Prof. Dr. Nesrin Nural Tip 2 Diyabetik Hastalarda Engel Algısı Ve Psikososyal Özyeterlilik İlişkisinin İncelenmesi 2018
Yüksek Lisans Ayşenur Türkmen Doç. Dr. Sevilay Hintistan Miyokard Enfarktüsü Geçiren Hastaların Aleksitimik Özelliklerinin Belirlenmesi 2018
Yüksek Lisans Buket Daştan Doç. Dr. Sevilay Hintistan Yaşlı Diyabet Hastalarının Sorunlu Alanları Ve Aile Destek Düzeyleri  2017
Yüksek Lisans Elif Okur Prof. Dr. Nesrin Nural Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Ölüme İlişkin Depresyon Ve Ölüm Kaygısı 2017
Yüksek Lisans Semiha Alkan Doç. Dr. Nesrin Nural Kalp Yetersizliği Hastalarında Semptomların Değerlendirilmesi 2016
Yüksek Lisans Aysun Akçakaya Doç. Dr. Sevilay Hintistan Onkoloji Hastalarının Konfor Düzeyi 2016
Yüksek Lisans Amine Deniz Doç. Dr. Sevilay Hintistan Hemodiyaliz Hastalarında Ayak Refleksolojisi Uygulamasının Konstipasyona Etkisi     2016
Yüksek Lisans Yağmur Akbal Doç. Dr. Nesrin Nural Periton Diyalizi Hastalarında Fiziksel Semptomların Değerlendirilmesi: Bazı Değişkenler Ve Öz-Bakımla İlişkisi 2016
Yüksek Lisans Sevda Öztürk Doç. Dr. Nesrin Nural Giresun İli Keşap İlçe Merkezindeki Yaşlılarda Ağrı Prevalansı Ve Baş Etme Yöntemleri 2016
Yüksek Lisans Yasemin Çıracı  Doç. Dr. Nesrin Nural Onkoloji Hastalarında Yalnızlık Duygusu 2015
Yüksek Lisans Burcu Topçuoğlu Doç. Dr. Sevilay Hintistan Kronik Obstruktif Akciğer Hastalarında Uyku Kalitesi 2015
Yüksek Lisans Seher Çakmak Doç. Dr. Nesrin Nural Kemoterapi Hastalarında Oral MukozitbSıklığı Ve Risk Faktörleri 2015
Yüksek Lisans Didem Sarımehmet Doç. Dr. Sevilay Hintistan Rize İli Ardeşen İlçesi 10 Numaralı Aile Hekimliği Birimine Kayıtlı 65 Yaş Ve Üzeri Bireylerde Kronik Hastalık Sıklığı Ve İlaç Kullanımı 2014
Yüksek Lisans Seçil Gülhan Doç. Dr. Nesrin Nural Trabzon İl Merkezinde Yaşlılarda Düşme Riski, Düşme Prevalansı Ve Düşmeye Bağlı İşlevsel Yetersizlik 2013
Yüksek Lisans Hilal Pekmezci Doç. Dr. Sevilay Hintistan Kanser Hastalarına Verilen Eğitimin Kemoterapi Semptomlarına Etkisi 2013

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Perfüzyon Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program  Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı  Yıl
         

Obezite, Diyabet ve Ateroskleroz Metabolizma Anabilim Dalı
Doktora Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Doktora  Ebru Yazıcı Prof. Dr. Ahmet Menteşe Farelerde Kafeterya Diyeti Kaynaklı Karaciğer Hasarına Karşı Bergamottin?İn Etkilerinin İncelenmesi 2022

Ortodonti Anabilim Dalı
Ortak Doktora Programında Tamamlanan Tezler (Program Kapandı)
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Doktora  Neslihan Seyhan Cezairli Doç. Dr. Mehmet Bayram İskeletsel Sınıf I Vakalarda Farklı Dik Yön Paternlerinin Gülümsemeye Etkisi 2015
Doktora Sina Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Mehmet Birol Özel Self-Tapping Ve Self-Drilling Ortodontik Mikro İmplantların Ortodontik Tedavi Sürecinde Stabilitelerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi 2014
Doktora Bilge Hamdiye Cantürk Doç. Dr. Mevlüt Çelikoğlu İskeletsel Sınıf III Malokluzyonun Tedavisinde Alternate Rapid Maksiller Ekspansiyon Ve Konstriksiyon Protokolü Sırasında Ve Sonrasında Uygulanan Maksiller Protraksiyonun Etkilerinin Karşılaştırılması 2014
Doktora Tuba Ünal Doç. Dr. Mevlüt Çelikoğlu Alt Çene Gelişim Geriliğine Bağlı Geç Dönem İskeletsel Sınıf II Hastalarda İskeletsel Ankraj Desteği İle Birlikte Kullanılan Forsus FRD Apareyinin Etkilerinin Sefalometrik Olarak İncelenmesi 2014
Doktora Tekin Özlü Doç. Dr. Mehmet Bayram Alt Çene Gelişim Geriliğine Bağlı Geç Dönem  İskeletsel Sınıf II Olgularda Forsus FRD Ve Herbst IV Apareylerinin  Etkilerinin Sefalometrik Olarak Karşılaştırılması 2013
Doktora Özge Batmaz Yrd. Doç. Mehmet Birol Özel Sabit Ortodontik Tedaviler Sonrasında Mine Yüzey Kaybının In-Vıvo Ve Ex-Vıvo  Değerlendirilmesi 2013
Doktora Doğan Kılkış Doç. Dr. Metin Nur Twin-Blok Ve Essix Kaideli Modifiye Fma Apareylerinin Dentofasiyal Yapılar Üzerine Olan Etkilerinin Karşılaştırılması 2012
Doktora Serkan Özkan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bayram Direkt Ve İndirekt İskeletsel Ankraj Kullanılarak Yapılan İki Farklı Kanin Distalizasyon Tekniğinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması 2012

Patoloji Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler (Program Kapandı)
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Yüksek Lisans Yasemin Kanar Prof. Dr. Yavuz Özoran 7927 Adet Serviko-Vaginal Sitolojik Yayma Örneğinin Yeniden Değerlendirilmesi 1992

Pedodonti Anabilim Dalı
Ortak Doktora Programında Tamamlanan Tezler (Program Kapandı)
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Doktora  Görkem Yahyaoğlu Doç. Dr. Adem Kuşgöz Genç Daimi Ve Süt Azı Dişlerine Uygulanan Cam İyonomer İçerikli Farklı Restoratif Materyallerin Klinik Başarısının Değerlendirilmesi 2016
Doktora  İlkay Altıntepe Doç. Dr. Tamer Tüzüner Chlorhexıdıne, Benzalkonıum Chlorıde Ve Propolis İçeren Cam İyonomer Siman'ın Antibakteriyel, Sitotoksik, Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerinin İn-Vitro Değerlendirilmesi 2016
Doktora Mehmet Tanrıver Doç. Dr. Adem Kuşgöz Süt Dişleri Kök Kanallarında Er, Cr: Ysgg Lazer Uygulamasının Isı, Sitotoksisite Ve Kanal Dezenfeksiyonu Üzerine Etkisinin Değişik Parametreler Kullanılarak İncelenmesi 2013
Doktora İpek Arslan Yrd. Doç. Dr. Özgül Baygın Farklı Ajan Ve Sistemlerin Kavite Dezenfeksiyonunda Kullanıldığında Antibakteriyel, Nanosızıntı Ve Bağlanma Kuvvetlerine Etkilerinin İn Vitro İncelenmesi 2013
Doktora Bilge Gülsüm Nur Yrd. Doç. Dr. Tamer Tüzüner Chlorhexidine Ve Cetrimide  İçeren   Geleneksel  Cam İyonomer    Simanın Çeşitli İn-Vitro  Özelliklerinin Değerlendirilmesi 2012
Doktora Tülay Çakmak Akgündüz Yrd. Doç. Dr. Adem Kuşgöz Genç Daimi Azı Dişlerinin Sınıf II Kavitelerine Uygulanan Düşük Polimerizasyon Büzülmesi Gösteren Kompozitlerin Klinik Değerlendirilmesi 2011

Periodontoloji Anabilim Dalı
Ortak Doktora Programında Tamamlanan Tezler (Program Kapandı)
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Doktora  Anıl Öztürk Prof. Dr. Esra Baltacıoğlu Peri-İmplant Hastalıkları Ve Peri-İmplant Sağlıklı Bireylerde Tükürük LPO Ve SOD Düzeylerinin Değerlendirilmesi  2023
Doktora  Elif Güven Soğuksulu Dr. Öğr. Üyesi Erkan Şüküroğlu Trombositten Zengin Fibrin Ve Alloplastik Greft Uygulamalarının Tavşan Kafatasında Oluşturulan Deneysel Kemik Defektlerinin İyileşmesi Üzerindeki Etkilerinin Histolojik Olarak İncelenmesi 2023
Doktora  Gizem Ömeroğlu Demir Prof. Dr. Esra Baltacıoğlu Serum Ve Tükürük Lipid Peroksidasyon Düzeylerinin Farklı Periodontitis Tiplerinde Değerlendirilmesi  2022
Doktora  Yusuf Karatepe Dr. Öğr. Üyesi Erkan Şüküroğlu Piezocerrahi Sistemi Kullanılarak Yapılan Krestal Yaklaşım Maksiller Sinüs Ogmentasyonu Sırasında Kemikte Oluşan Sıcaklık Artışının Değerlendirilmesi: İn Vitro Calışma 2021
Doktora  Mümin Yılmaz Prof. Dr. Esra Baltacıoğlu Tam Ve Kısmi Dişsiz Hastaların İmplant Destekli Protetik Tedavi Sonrası Ağız Sağlığı Etki Profili (Ohip-14), Hasta Memnuniyeti Ve Genel Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi 2018
Doktora  Güven Aydın Prof. Dr. Esra Baltacıoğlu Yeterli/Yetersiz Keratinize Mukoza Genişliğinin Periimplant Klinik Parametreler Ve Periimplant Oluğu Sıvısı TNF-? Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi 2017
Doktora  Cihan Uysal Dr. Öğr. Üyesi Esra Ercan Periimplantitis?te Yüzey Detoksifikasyon Yöntemi Olarak Er,Cr:Ysgg Lazer Uygulamasının Osteointegrasyon Süreci Üzerine Etkilerinin İn-Vitro İncelenmesi 2015
Doktora  Bilge Cansu Uzun Dr. Öğr. Üyesi Esra Ercan Çoklu Dişeti Çekilme Defektlerinde Titanyum İle Hazırlanan Trombositten Zengin Fibrin Ve Bağ Dokusu Grefti Uygulamalarını İçeren Tedavi Protokollerinin Karşılaştırılması 2015
Doktora Malike Aslan Kehribar Doç. Dr. Esra Baltacıoğlu Generalize Agresif Periodontitisli Bireylerde Düşük-Doz Laser Uygulamasının Ve/Veya Azitromisin Tedavisinin Dişeti Oluğu Sıvısı Rankl/Opg Oranı Ve Il-1? Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi. 2013
Doktora Arif Şaybak Yrd. Doç. Taner Arabacı Farklı İçerikli Ağız Çalkalama Solüsyonlarının İnsan Gingival Fibroblast Hücre Kültürleri Üzerindeki Toksik Etkilerinin İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi 2013
Doktora Pınar Yuva Doç. Dr. Esra Baltacıoğlu Generalize Kronik Periodontitisli Bireylerde Metranidazol+Amoksisilin Tedavisinin Serum Ve Tükürük Total Antioksidan Kapasite Ve Süperoksit Dismutaz Enzim Aktivite Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi. 2012
Doktora Özlem Saraç Doç. Dr. Esra Baltacıoğlu Kronik Periodontitisli Bireylerde Sigara Kullanımının, Serum Ve Tükürük Total Antioksidan Kapasite (Taok) , Total Oksidatif Durum (Tod) Ve Lipit Peroksidasyon (Lpo) Düzeylerine Etkisinin Değerlendirilmesi 2011

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Ortak Doktora Programında Tamamlanan Tezler (Program Kapandı)
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Doktora  Gülay Üngör Prof. Dr. Fatih Mehmet Korkmaz İmplant Ve Doğal Diş Destekli Overdenture Protezlerdeki Stres Dağılımının Sonlu Elemanlar Stres Analizi Yöntemi İle Değerlendirilmesi 2023
Doktora  Khalid Hamza Doç. Dr. Elif Aydoğan Ayaz Farklı Yöntemlerle Cilalanan Cad/Cam Seramiklerinin Yüzey Pürüzlülüğü Ve Renk Stabilitelerinin İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi  2023
Doktora  Ahsen Gülnar Prof. Dr. Subutay Han Altıntaş Farklı Boyda İki İmplantla Desteklenen Sabit Restorasyonlara Gelen Kuvvetlere Karşı İmplant Ve İmplant Çevresi Kemikte Oluşan Stres Dağılımının Sonlu Elemanlar Analizi İle Değerlendirilmesi 2021
Doktora  Muhammet Safa Taşan Prof. Dr. Sedanur Turgut Yüzey Bitim İşlemlerinin Anterior Bölgede Uygulanan Farklı İçerikteki Restorasyonların Rengine Etkisinin İn-Vivo Olarak Retrospektif Değerlendirilmesi 2021
Doktora  Nevriye Aksu Prof. Dr. Lütfü İhsan Aladağ Farklı Yüzey İşlemi Uygulanmış Zirkonyum Oksit Esaslı Alt Yapıların Üst Yapı Porselenine Olan Bağlanma Dayanımının Değerlendirilmesi 2015
Doktora  Serdar Kılıç Doç. Dr. Subutay Han Altıntaş Geçici Protez Materyali Olarak Kullanılan Akrilik Ve Kompozit Rezinlere Antibakteriyel Ajan Eklenmesinin Bakteriyel Tutuluma, Materyalin Fiziksel Ve Kimyasal Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi 2015
Doktora Bilge Beşir Kalaycı Prof. Dr. Funda Bayındır Fırınlama Sayısının Ve Yaşlandırmanın Zirkonyum Restorasyonların Rengine Etkisi 2014
Doktora Sabit Melih Ateş Prof. Dr. Zeynep Yeşil Duymuş Değişik Yöntemlerle Hazırlanmış Metal Alt Yapılar İle Zirkonya Esaslı Alt Yapıların Farklı Kenar Bitim Şekillerindeki Marjinal Uyumlarının Karşılaştırılması 2013
Doktora İpek Çağlar Prof. Dr. Nuran Yanıkoğlu Yüzey Ve Isıl İşlemlerinin Zirkonya Alt Yapı Sistemlerinin Mekanik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması Ve X-Ray Difraktometre Yüzey Analizleri İle Değerlendirilmesi 2013
Doktora Sedanur Ustaömer Doç. Dr. Bora Bağış Farklı Rezin Siman Sistemlerinin Ve Yaşlandırma İşleminin Porselen Lamina Restorasyonların Rengine Etkisinin İn Vitro Olarak Değerlendirilmesi 2011
Doktora Elif Aydoğan Yrd. Doç. Dr. Rukiye Durkan Kopolimer Yapıda Hazırlanarak Farklı Yöntemlerle Polimerize Edilen Protez Kaide Rezinlerinin Mekanik, Kimyasal Ve Termal Özelliklerinin Değerlendirilmesi 2011

Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Doktora Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Doktora  Mustafa Sadık Akdağ Prof. Dr. Cemal Yeşilyurt Diş Hekimlerinin Oklüzal Ve Aproksimal Çürüğe Müdahale Stratejilerinin Anket Yöntemiyle Değerlendirilmesi 2015
Doktora  Muhammet Kerim Ayar Prof. Dr. Tahsin Yıldırım Er,Cr:Ysgg Lazerin Farklı Parametrelerinin Rezin-Mine/Dentin Bağlanma Dayanımına Etkileri 2015
Doktora Tuğba Serin Kalay Doç. Dr. Tahsin Yıldırım Endodontik Tedavi Görmüş Mod Kaviteli Üst Premolar Dişlerin Restorasyonunda Farklı Kasp Redüksiyonlarının Dişin Kırılma Direncine Etkisinin İncelenmesi 2014
Doktora Cemile Kedici Doç. Dr. Cemal Yeşilyurt Self-Etch Adezivlerin Mineral Trioksit Agregat'In Yüzey Sertliğine Etkisi Ve Makaslama Bağlanma Dayanımı    2013
Doktora Güneş Bulut Eyüboğlu Doç. Dr. Cemal Yeşilyurt Dentin Hassasiyeti Tedavisinde Kullanılan Ajanların Sitotoksisitesi Ve Rezin-Dentin Bağlanma Dayanımına Etkisi 2011

Sağlık Fiziği Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Yüksek Lisans Hilal Uslu Aynur Prof. Dr. Tuncay Bayram Tek Foton EmisyonTomografisinde Kristal Ölü Tabakasının Sistem Performansı Üzerine Etkisinin İncelenmesi 2024
Yüksek Lisans Ömer Faruk Demirtaş Prof. Dr. Tuncay Bayram İntraoperatif Gama Prob İçin Benzetim Tabanlı Kavramsal Tasarım Geliştirme ve Optimizasyon 2024
Yüksek Lisans Merve Polat Prof. Dr. Tuncay Bayram Orbital Kavitede Metalik Artefakt Azaltma İle Hibrit Doz Azaltma Rekonstrüksiyon Tekniklerinin  Etkin Radyasyon Dozu Ve Görüntü Kalitesine Etkisinin Saptanması 2023
Yüksek Lisans Onur Sancar Doç. Dr. Emel Hacıislamoğlu Düşük Risk Prostat Kanserinde Yoğunluk Ayarlı Fraksiyone Radyoterapi İle Stereotaktik Vücut Radyoterapisinin Dozimetrik Karşılaştırılması 2023
Yüksek Lisans Seher Şahin Doç. Dr. Emine Canyılmaz Sol Meme Kanseri Radyoterapisinde Nefes Tutma Tekniğinin Risk Altındaki Organ Dozları Üzerine Etksinin Dozimetrik Olarak Karşılaştırılması 2022

Sağlık Psikolojisi Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Yüksek Lisans Aysen İzel Seyhan Dr. Öğr. Üyesi Aykut Karahan Şizofreni Hastalarında Tütün Kullanımı Ve Sağlıklı Yaşam Davranışının Psikopatoloji Şiddeti, Yürütücü İşlevler Ve Umutsuzluk İle İlişkisi 2024
Yüksek Lisans Damla Taşan Güvener Prof. Dr. Evrim Özkorumak Karagüzel Genç Yetişkinlerde Obsesif Kompülsif Semptomların Algılanan Ebeveyn İlişkileri ve Bağlanma Stilleri İle İlişkilerinin İncelenmesi 2023
Yüksek Lisans Ahmet Köroğlu Doç. Dr. Filiz Civil Arslan Psikiyatri Kliniğine Başvuran 65 Yaş Üstü Bireylerde; Yaşlı İhmali-İstismarı Ve Psikolojik Destek İhtiyacının Değerlendirilmesi 2023
Yüksek Lisans Hediye Aktürk Prof. Dr. İsmail Ak KTÜ Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Psikiyatri Hastalarına Yönelik Tutumları 2011
Yüksek Lisans Betül Altıntaş Doç. Dr. Ahmet Tiryaki Trabzon İli Merkezinde Otizm Tanısı İle Eğitim Gören Çocukların Ailelerinde Stres, Tükenmişlik Düzeyi Ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi 2011
Yüksek Lisans Esra Şahin Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tiryaki

KTÜ Tıp Fakültesi Yenidoğan Ünitesinde Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Bebek Annelerinin Normal Doğum Ağırlıklı Term Bebek Anneleri İle Depresyon Ve Anksiyete Düzeyleri Bakımından Karşılaştırılması

2009
Yüksek Lisans Serra Görgün Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tiryaki K.T.Ü. Öğrencilerinde Madde Kullanımı Ve Anne Babaya Bağlanma Biçimleri İle İlişkisi 2009
Yüksek Lisans Kerim Fazlıoğlu Yrd. Doç. Dr. Çiçek Hocaoğlu Epilepsisi Olan Çocukların Aile İşlevleri, Anne-Babalarındaki Kaygı Ve Başa Çıkma Tutumları 2008
Yüksek Lisans Dilek Ertuğ Toker Yrd. Doç. Dr. Çiçek Hocaoğlu K.T.Ü. Trabzon Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinde Yeme Tutumu Ve Aile Yapısı Arasındaki İlişki  2008
Yüksek Lisans Timur Toker Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tiryaki Madde Kullananlarda Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantılarının, Madde Kullanma Eğilimi, Benlik Saygısı Ve Başa Çıkma Tutumları İle İlişkisi  2008
Yüksek Lisans Zeynep Tekin Yrd. Doç. Dr. Çiçek Hocaoğlu Bir Psikiyatri Hastanesinde Tedavi Gören Şizofrenili Hastalarda İntihar Düşüncesi: Pozitif, Negatif Belirtiler Ve Depresyon İle İlişkisi 2007
Yüksek Lisans Elif Şimşek Doç. Dr. Mustafa Kemal Sayar Ergenlerde İntihar Düşüncesinin Yordayıcıları 2003
Yüksek Lisans Faruk Bozkır Doç. Dr. Mustafa Kemal Sayar İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Risk Etkenleri 2002
Yüksek Lisans Davut Baş Doç. Dr. Mustafa Bilici Bir Genel Hastane Ortamında Tedavi Görmekte Olan Hastaların Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler 2001
Yüksek Lisans Fatma Mete Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu Hemodiyaliz Hastalarında Ruhsal Durum Değerlendirmesi Ve Psikolojik Yardımın Hastalığın Seyri Ve Tedavi Süreci Üzerinde Etkisi 1998
Yüksek Lisans Ayşegül Giray Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bilici Tip A Davranış Örüntüsü Ve Koroner Kalp Hastalıkları Üzerine Bir Çalışma 1998
Yüksek Lisans Merih Bektaş Doç. Dr. Mehmet Bekaroğlu Bir Grup Çalışan Kadında Premenstrual Disforik Bozukluk Yaygınlığı Ve Bazı Sosyo-Demografik Özelliklerle Olan İlişkisi 1996
Yüksek Lisans İdris Deniz Doç. Dr. Mehmet Bekaroğlu Bir Grup Depresif Hastanın Bazı Ailesel Ve Psikososyal Özellikleri Üzerine Bir Araştırma 1995
Yüksek Lisans Yaşar Ugürol Doç. Dr. Mehmet Bekaroğlu Aile İçi Yaşlılara Karşı Tutumlar Ve Psikolojik Sonuçları 1993
Yüksek Lisans Salim Atay Doç. Dr. Mehmet Bekaroğlu Kronik Bel Ağrılı Vakalarda Psikoterapotik Ortamın önemi 1993

Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program  Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı  Yıl
         

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl

Yüksek Lisans

Seçkin Kaya Prof. Dr. Ahmet Alver 7,8- Dihidroksiflavonun İnsan Karbonik Anhidraz I ve II İzoenzimleri Üzerine Etkisinin İn Vitro Araştırılması 2023
Yüksek Lisans Büşra Bilgin Prof. Dr. Asım Örem Yetişkin Bireylerde Oksidatif Stres İle Kardiyovasküler Hastalık Risk Hesaplama Sistemi Score2 Arasındaki İlişkinin İncelenmesi  2023
Yüksek Lisans Merve Akıncı Prof. Dr. Orhan Değer Türk Propolisinin Borik Asitteki Çözünürlüğünün İncelenmesi 2023
Yüksek Lisans Eda Nur Demir Dr. Öğr. Üyesi Fulya Balaban Yücesan Üç Günlük Standart Diyetin Oral Trigliserid Tolerans Testi Üzerine Etkisinin İncelenmesi 2022
Yüksek Lisans Sabrına Azı Mohamed Prof. Dr. Birgül Kural L-Theaninin Diyabetik Sıçanlarda Böbrek Dokusu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 2022
Yüksek Lisans Hüseyin Çınar Zihni Prof. Dr. Yüksel Aliyazıcıoğlu Deneysel Testiküler İskemi Reperfüzyon Modelinde P-Kumarik Asit?in Etkilerinin İncelenmesi 2021
Yüksek Lisans Büşra Uluışık Prof. Dr. Ahmet Alver Retroperitoneal Yağ Dokusunda Farklı Homojenizasyon Yöntemlerinin Superoksit Dismutaz Aktivitesine Etkisinin İncelenmesi 2019
Yüksek Lisans Huriye Patan Prof. Dr. Birgül Kural Deneysel Sepsis Oluşturulan Sıçanlarda L-Theanin'İn Karaciğer Dokusu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 2019
Yüksek Lisans İlhan İrende Prof. Dr. Ahmet Alver Lityumun Karbonik Anhidraz II Enzim Aktivitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 2019
Yüksek Lisans Berra Kartal Prof. Dr. Orhan Değer Türk Propolisinin Çeşitli Sirkelerde Çözünürlüğünün İncelenmesi 2019
Yüksek Lisans Yeşim Selvi Prof. Dr. Ahmet Alver Denervasyona Bağlı Retroperitoneal Yağ Dokusundaki Total Karbonik Anhidraz Aktivite Değişikliklerinin İncelenmesi 2018
Yüksek Lisans Mahsa Bayramı Prof. Dr. Süleyman Caner Karahan Örnek Saklama Koşullarının Serum Oksidatif Stres Biyobelirteç Düzeyleri Üzerine Etkisi 2018
Yüksek Lisans Pınar Aygün Prof. Dr. Orhan Değer Etanollü Türk Propolis Ekstraktının T-Bhp İle Uyarılmıs Oksidatif Hasara Karşı Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi 2018
Yüksek Lisans Alı Asgharı Prof. Dr. Orhan Değer Arı Sütü Ekstraktının T-Bhp İle Uyarılmış Oksidatif Hasara Karşı Olası Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi 2018
Yüksek Lisans Esma Nur Şeker Dr. Öğr. Üyesi Fulya Balaban Yücesan Koroner Arter Hastalarında Mmp-2 Ve Mmp-9 Düzeyleri İle Tiyol / Disülfid Dengesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2018
Yüksek Lisans Mehmet Erdem Prof. Dr. Süleyman Caner Karahan Farklı Tüplere Alınan Kan Örneklerinde Tayin Edilen Oksidatif Stres Biyobelirteçlerinin Değerlendirilmesi 2017
Yüksek Lisans Ertuğrul Yiğit Prof. Dr. Orhan Değer Sulu Türk Propolis Ekstraktının T-Bhp İle Uyarılmış Oksidatif Hasara Karşı Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi 2017
Yüksek Lisans Katip Korkmaz Prof. Dr. Orhan Değer Türk Polen Ekstraktının T-Bhp İle Uyarılmış Oksidatif Hasara Karşı Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi 2017
Yüksek Lisans Sevim Çerçiler Prof. Dr. Orhan Değer Türk Propolisinin Sulu Ekstraktının İnsan Laringeal Epidermoid Karsinoma (Hep-2) Hücre Serilerinde Mitokondriyal Membran Potansiyeline Etkisi 2016
Yüksek Lisans Neslihan Sağlam Prof. Dr. Ahmet Alver Retroperitoneal Yağ Dokusu Denervonunu Takiben Diyetle Obez Yapılmış Sıçanlarda Adiponektin Gen Ekspresyonu Ve Serum Seviyelerinin İncelenmesi 2016
Yüksek Lisans Elif Şahin Prof. Dr. Eşref Edip Keha Yeni Tanı Almış Tip 2 Diyabetli Hastalarda Serum İrisin Seviyesinin İncelenmesi 2016
Yüksek Lisans Serpil Tosun Prof. Dr. Asım Örem Tbars-Malondialdehit (MDA) Analizinde Hemolizin İnterferans Etkisinin İncelenmesi 2016
Yüksek Lisans Şeniz Doğramacı Doç. Dr. Ahmet Menteşe Homosisteinin Normal Ve Obez Farelerin Yağ Dokusunda CD36 Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi 2016
Yüksek Lisans Hamed Hajızadeh Tekmeh Prof. Dr. Birgül Kural Çözünür Siyah Çayın Hepatosit Hücre Serilerinde (Hepg2) Paraoksonaz -1 Ekspresyonuna Etkisinin İncelenmesi 2015
Yüksek Lisans Ecem İmamoğlu Prof. Dr. Eşref Edip Keha Aprotininli Ve Aprotininsiz Serum Ve Plazma Örneklerinde İrisin Seviyelerinin Belirlenmesi 2015
Yüksek Lisans Taghı Ahmadı Rendı Prof. Dr. Ahmet Alver Retroperitoneal Yağ Dokusu Denervasyonunu Takiben Diyetle Obez Yapılmış Sıçanlarda Leptin Sentezi Ve Serum Seviyelerinin İncelenmesi 2015
Yüksek Lisans Feyza Demir Prof. Dr. Yüksel Aliyazıcıoğlu Asit İlave Edilmiş Farklı Çözücülerde Hazırlanan Laurocerasus Officinalis Roem (Karayemiş) Ekstraklarının Antioksidan Kapasitesinin Değerlendirilmesi 2014
Yüksek Lisans Kübra Akbulut Prof. Dr. Orhan Değer Türk Propolisinin Sulu Ekstraktının İnsan Laringeal Epidermoid Karsinoma (HEp-2) Hücre Serilerinde Hücre İçi Serbest Kalsiyum Ve Hidrojen Peroksit Düzeylerine Etkisi 2014
Yüksek Lisans Sevil Kör Prof. Dr. Asım Örem Postprandiyal Lipemi İle Eritrosit Membran Kolesterol Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2014
Yüksek Lisans Morteza Rahimi Yrd. Doç. Dr. Fulya Balaban Yücesan Postprandial Lipemide Oksidan-Antioksidan Durumun Belirlenmesi 2014
Yüksek Lisans Deniz Duman Yrd. Doç. Dr. Fulya Balaban Yücesan Yüksek Yağlı Diyetle Obezite Oluşturulan Sıçanlarda N-Asetilsisteinin Serum Ve Karaciğer Paraoksanaz-1 Aktiviteleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi 2014
Yüksek Lisans Javad Ghanbari Taghiabad Prof. Dr. Orhan Değer Türk Propolisinin Sulu Ekstraktının İnsan Laringeal Epidermoid Karsinoma (HEp-2) Hücre Serilerinde Süperoksit Dismutaz (SOD) Ve Katalaz (CAT) Düzeylerine Etkisi 2014
Yüksek Lisans Sema Mısır Prof. Dr. Yüksel Aliyazıcıoğlu Türk  Propolisinin  Farklı  Çözücülerdeki  Eksraktlarının Radikal  Yakalama Ve Demir Şelatlama  Aktivitesinin  İncelenmesi 2013
Yüksek Lisans Serap Özer Prof. Dr. Asım Örem Psöriazisli Hastaların Eritrosit Membran Omega-6/Omega-3 Yağ Asidi Oranı Ve Bu Oranın Hastalık Aktivitesiyle İlişkisinin İncelenmesi 2013
Yüksek Lisans Zekeriya Düzgün Doç. Dr. Birgül Kural Bazı Lipid Düşürücü İlaçların Serum Paraoksonaz-1 Enzimine Afinitelerinin Dockıng Metodu İle İncelenmesi 2013
Yüksek Lisans Can Özgür Yalçın Prof. Dr. Yüksel Aliyazıcıoğlu Türk Propolis Ekstraktlarının İyonizan (Y-Gama) Radyasyonla Uyarılmış İnsan Lenfositleri Üzerine Olası Radyoprotektif Etkisinin Değerlendirilmesi  2012
Yüksek Lisans İmran İnce Doç. Dr. Ahmet Alver Kronik Apelin Uygulamasının Karaciğer Antioksidan (CAT, SOD, GSH-Px) Üzerine Etkisinin İncelenmesi 2012
Yüksek Lisans Yahya Altınkaynak Prof. Dr. Asım Örem Postprandial Lipemide Serum Paraoksonaz 1 (Pon1) Aktivitesinin İncelenmesi  2012
Yüksek Lisans Akın Bodur Doç. Dr. Ahmet Alver Testis Torsiyonu İle Oluşturulan Doku Hasarına Karşı N-Asetil Sistein'in Uzun Dönemde Etkisinin İncelenmesi 2012
Yüksek Lisans Fazilet Yalduz Prof. Dr. Eşref Edip Keha Hipotiroidili Ve Hipertiroidili Hastalarda Ca I Ve Ca II Otoantikorları İle Oksidatif Stres Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2012
Yüksek Lisans Sibel Karakaş Prof. Dr. Orhan Değer Türk Propolisinin Ticari Bitkisel Yağlarda Çözünürlüğünün İncelenmesi 2012
Yüksek Lisans Hanife Kara Prof. Dr. Asım Örem Hafif Düzeyde Hiperkolesterolemik Kişilerde Fındık Tüketiminin Eritrositlerdeki Antioksidan Enzimlere Etkisi 2011
Yüksek Lisans Tuğba Nigar Çakıroğlu Prof. Dr. Orhan Değer Çeşitli Çözücülerde Türk Propolisinin Çözünürlüğünün İncelenmesi 2010
Yüksek Lisans Selim Demir Doç. Dr. Yüksel Aliyazıcıoğlu Propolis Ekstraktlarının Fibroblast Hücre Serilerinde H2O2 İle Uyarılmış DNA Hasarı (Genotoksisite) Üzerine Etkisinin Comet Assay Yöntemi İle Araştırılması 2010
Yüksek Lisans Tuğba Mazlum Prof. Dr. Asım Örem Hiperkolesterolemik Bireylerde Fındık Tüketiminin Serum Ve Plazmada Oksidan- Antioksidan Dengeye Etkisinin İncelenmesi. 2009
Yüksek Lisans Diler Us Prof. Dr. Eşref Edip Keha Siprofibratın İnsan Karbonik Anhidraz II Ve Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin İn Vitro İncelenmesi 2009
Yüksek Lisans Muharrem Topal Doç. Dr. Ahmet Alver Ciglitazonun Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Ve Karbonik Anhidraz II Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi 2009
Yüksek Lisans İbrahim Turan Prof. Dr. Orhan Değer Mlpa Tekniği İle Meme Kanserli Hastalarda Brca 1 Ve Brca 2 Genlerinde Delesyon Ve Duplikasyonların İncelenmesi 2008
Yüksek Lisans Müge Kopuz Doç. Dr. Süleyman Caner Karahan Tekrarlayan Düşük Olgularında Oksidan-Antioksidan Dengenin L-Karnitin İle İlişkisi 2008
Yüksek Lisans Gökçe Okur Doç. Dr. Birgül Kural Fındık Tüketiminin Hiperkolesterolemik Şahısların Eritrosit Membranı Lipid Ve Protein Oksidasyonuna Etkisi 2008
Yüksek Lisans Buket Akcan Prof. Dr. Asım Örem Fındık Tüketen Hiperkolesterolemik Bireylerden Elde Edilen HDL'nin LDL Oksidasyonu Üzerine Etkisinin İncelenmesi 2008
Yüksek Lisans Ayşe Akyüz Yrd. Doç. Dr. Ahmet Alver Romatoid Artritli Hastalarda Karbonik Anhidraz Otoantikorları Ve Antioksidan Enzimler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2008
Yüksek Lisans Nurçin Küçük Yrd. Doç. Dr. Birgül Kural Karalahananın Lipoproteinlerin Oksidasyonuna Etkisi 2007
Yüksek Lisans Sibel Yiğit Prof. Dr. Eşref Edip Keha Helicobacter Pylori Enfeksiyonlu Hastaların Serumlarında CA II Otoantikorlarının Belirlenmesi 2007
Yüksek Lisans Ayşegül Uzun Prof. Dr. Eşref Edip Keha Otoimmün Hastalıklarda Karbonik Anhidraz I Ve Karbonik Anhidraz II Otoantikorlarının Belirlenmesinde Karbonik Anhidraz Miktarı Etkisinin İncelenmesi 2007
Yüksek Lisans Nimet Aktaş Prof. Dr. Orhan Değer Metabolik Sendromda Okside LDL Düzeyleri 2006
Yüksek Lisans Ahmet Menteşe Prof. Dr. Eşref Edip Keha Otoimmün Hastalıklarda Karbonik Anhidraz II Otoantikorlarının Belirlenmesi 2005
Yüksek Lisans Zuhal İnam Prof. Dr. Eşref Edip Keha Eritrosit Membranlarının Karbonik Anhidraz Enzimlerinin Aktiviteleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 2004
Yüksek Lisans Meltem Çolak Prof. Dr. Orhan Değer Miyeloid Kanser Hücre Serilerinde Propolis Ekstraktlarının Kaspaz-3 Aktivitesi Üzerine Etkileri 2003
Yüksek Lisans Asuman Yiğit Gerigelmez Prof. Dr. Orhan Değer Miyeloid Kanser Hücre Serilerinde Polen Ekstraktlarının Kaspaz-3 Aktivitesi Üzerine Etkileri 2003
Yüksek Lisans Yaşam Barlak Prof. Dr. Orhan Değer Solunumsal Patlama Sonrası Polimorfonükleer Lökositlerden PMN Elastaz Salınmasına Propolis Ekstraktlarının Etkisi 2003
Yüksek Lisans Sevil Cengiz Öztürk Prof. Dr. Ekin Önder Miyeloid Kanser Hücre Serilerinde Sarımsak Ekstraktlarının Kaspaz-3 Aktivitesi Üzerine Etkileri 2003
Yüksek Lisans Aydın Şükrü Bengü Prof. Dr. Eşref Edip Keha Nitrat Türevi İlaç Kullanımının Eritrosit Tiyol Grupları Üzerine Etkisi 2000
Yüksek Lisans Yunus Emre Yandı Doç. Dr. Asım Örem Behçet Hastalığında Antioksidan Denge İle Düşük Dansiteli Lipoprotein Oksidasyonu Arasındaki İlişki Ve Oluşan Otoantikorların İncelenmesi 2000
Yüksek Lisans Mihriban Tahmaz Prof. Dr. Orhan Değer Polen Ve Propolis Ekstraktlarının Eritrosit Lipid Peroksidasyonu Üzerine Etkileri 2000
Yüksek Lisans Salih Zeki Kuduban Prof. Dr. Ekin Önder Sigaranın Serum Lipid, Lipoprotein Ve Lipidperoksidasyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması 1998
Yüksek Lisans Nurdan Yolcubal Yrd. Doç. Dr. Süleyman Caner Karahan Sağlıklı Bireylerin Rutin Ve Günlük İdrar Örneklerinde Total Karbonik Anhidraz Aktivitelerinin Belirlenmesi 1998
Yüksek Lisans Adem Güvenç Prof. Dr. Ekin Önder Alkolün Serum Lipid, Lipoprotein Ve Lipidperoksidasyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması 1998
Yüksek Lisans Ahmet Alver Yrd. Doç. Dr. Süleyman Caner Karahan Belirli Yaş Gruplarındaki Sağlıklı Bireylerde Serum Total Karbonik Anhidraz Ve Karbonik Anhidraz III Aktivitelerinin Belirlenmesi 1997
Yüksek Lisans Rezzan Aliyazıcıoğlu Doç. Dr. Asım Örem Depresyonlu Hastalarda Lipid Ve Lipoprotein Düzeylerinin İncelenmesi 1996
Yüksek Lisans Mustafa Calapoğlu Prof. Dr. Orhan Değer Turbidimetrik Ve Nefelometrik İmmunglobulin Tayin Metodlarının Karşılaştırılması 1996
Yüksek Lisans Derya Varol Prof. Dr. Ekin Önder Turbidimetrik Ve Nefelometrik Kompleman Tayin Metodlarının Karşılaştırılması 1996
Yüksek Lisans Gamze Göktürk Prof. Dr. Ekin Önder Gastrointestinal Malignansilerde Tümör Markerleri Olarak CEA, CA 19-9, Ferritin Düzeylerinin Değerlendirilmesi 1995
Yüksek Lisans Mahfuz Elmastaş Prof. Dr. Orhan Değer Glikozillenmiş Hemoglobin Tayininde Elektroforez (HbA1) Ve İmmunassay Metodlarının (HbA1c)  Değerlendirilmesi 1995
Yüksek Lisans Birgül Vanizor Prof. Dr. Eşref Edip Keha Eritrosit Membranı Proteinlerinin Amonyum Sülfat İle Ayrılması 1995
Yüksek Lisans M. Bahattin Seçilmişoğlu Prof. Dr. Ekin Önder İzole Bir Toplumda Eritroit Asid Fosfataz Genetik Polimorfizmi 1995
Yüksek Lisans Yusuf Ziya Karaismailoğlu Prof. Dr. Ekin Önder Sağlıklı Kişilerde Lipid Parame Relerinin Normal Değerlerinin Belirlenmesi 1994
Yüksek Lisans Hamit Birkan Prof. Dr. Ekin Önder Serumda Alkalen Fosfataz İzoenzimlerinin Elektroforez Metodu İle Tayin Edilmesi 1994
Yüksek Lisans Lütfullah Köroğlu Doç. Dr. Orhan Değer Glikozillenmiş Hemoglobin (HbAlc) Tayininde Kolon Kromatografisi Ve İmmunuoassay Metodlarının Değerlendirilmesi 1994
Yüksek Lisans Aysel Özekin Doç. Dr. Orhan Değer Kan Ve İdrarda Keton Cisimlerinin Normal Değerlerinin Belirlenmesi 1994
Yüksek Lisans Meltem Arıkan Prof. Dr. Eşref Edip Keha İnsan Ve Sığır Karbonik Anhidroz Enzimi Üzerine Albumin Ve Apotransferrin Etkisinin İncelenmesi 1994
Yüksek Lisans Sermet Yıldırmış Doç. Dr. Orhan Değer Gammopatilerin Tayininde Kullanılan İmmunoelektroforez (IPE) Ve İmmunofiksasyon Elektroforez (IFE) Metotlarının Karşılaştırılması 1994
Yüksek Lisans Hüseyin Avni Uydu Prof. Dr. Eşref Edip Keha Hipertiroidli Hastalarda Eritrosit Membranlarındaki Kolesterol Miktarlarının Belirlenmesi 1994
Yüksek Lisans B. Necef Bayar Prof. Dr. Eşref Edip Keha Koroner Arter Hastalıklarında Glutatyon Peroksidaz, Katalaz Ve Selenyum'un Rolü 1994
Yüksek Lisans Serpil Örem Doç. Dr. Orhan Değer Depressif Bozukluklarda Polimorfonükleer (PMN) Elastaz Düzeyleri 1993
Yüksek Lisans Sevgi Birinci Prof. Dr. Eşref Edip Keha Bazı Balık Türlerinin Karaciğer Glutatyon Redüktaz Ve Glukoz 6-Fosfat Dehidrogenaz Aktiviteleri İle Ağır Metal Miktarları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 1992
Yüksek Lisans Derya Uzunosmanoğlu Doç. Dr. Ekin Önder Hipertiroidili Hastalarda 5-Nükleotidaz, Adenozin Deaminaz, Alkalen Fosfataz, Serum Glutamat Pirüvat Transaminaz, Serum Glutamat Okzaloasetat Transaminaz Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi 1992
Yüksek Lisans Hasan Efe Prof. Dr. Eşref Edip Keha Metal İyonlarının Eritrositlerin Glukoz Kullanımları Üzerine Olan Etkilerinin İn Vitro İncelenmesi 1991
Yüksek Lisans Dursun Kırcı Doç.Dr. Orhan Değer PMN Elastazın İnflamatuar Hastalıklarda Markör Özelliğinin Ve Tayin Şartlarının İncelenmesi 1991
Yüksek Lisans Abdullah Al Doç.Dr. Orhan Değer Vücut Sıvılarında Adenozin Deaminaz Aktivitesi Tayin Şartlarının İncelenmesi 1991
Yüksek Lisans Abdül Celil Kayıkçı Prof. Dr. Eşref Edip Keha Dormansi Dönemine Geçiş Sürecinde Türk Çaylarının Polifenol Oksidaz Cu, Mg, Zn Ve Fe Seviyelerindeki Değişmeler  1990
Yüksek Lisans Sevilay Göktürk Doç. Dr. Orhan Değer Zihinsel Özürlü Çocuklarda Çinko-Bakır Düzeylerinin İncelenmesi 1989
Doktora Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Doktora  Elif Şahin Prof. Dr. Ahmet Alver 7,8-Dihidroksiflavonun Kafeterya Diyeti İle Uyarılmış Metabolik Sendromda Pankreas Ve Karaciğer Dokularındaki Endoplazmik Retikulum Stresine Etkisinin İncelenmesi 2023
Doktora Ertuğrul Yiğit Prof. Dr. Orhan Değer Propolisin Aterojenik Diyetle Beslenen ApoE Knockout Farelerde Ateroskleroz Gelişimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi: ADAM Proteaz İnhibisyonu Ve Ateroskleroz İlişkisi 2023
Doktora  Hülya Kılıç Yılmaz Prof. Dr. Ahmet Alver Denerve Edilmiş Sıçan Yağ Dokusunda Karbonik Anhidraz İzoenzimlerinini Gen Ekpresyonlarının İncelenmesi 2023
Doktora  Kübra Akbulut Çakıroğlu Prof. Dr. Orhan Değer Türkiye?nin Farklı Bölgelerinden Elde Edilen Propolisin Sulu Ekstraktının HPLC İle Karakterizasyonu Ve Antioksidan Potansiyelinin Belirlenmesi 2022
Doktora  Hamed Hajızadeh Tekmeh Prof. Dr. Birgül Kural L-Theaninin Diyabetik Sıçanlarda Hipokampüs Dokusu Ve Serum BDNF Ve Adipositokin Seviyelerine Etkisinin İncelenmesi 2021
Doktora  Sevil Kör Prof. Dr. Birgül Kural L-Theaninin Diyabetik Sıçanlarda Pankreas Ve Karaciğer Doku Hasarlarına Etkilerinin İncelenmesi 2021
Doktora  Serap Özer Yaman Prof. Dr. Asım Örem Postprandiyal Lipemi İle Plazma Mikrorna Ekspresyon İlişkisinin İncelenmesi 2019
Doktora  Yahya Altınkaynak Prof. Dr. Birgül Kural L-Theaninin Doksorubisin Uygulanan Sıçanlarda Nefrotoksisite Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 2018
Doktora  Hanife Kara Prof. Dr. Asım Örem Fındık Tüketiminin Erkek Sıçanların Üreme Siteminde Doksorubisin Ve Yaşlanmayla Uyarılan Oksidatif Strese Etkisinin İncelenmesi 2018
Doktora  Fazilet Yalduz Prof. Dr. Ahmet Alver De Novo Lipogenezde Karbonik Anhidraz II,III,V İzoenzimleri İle Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (Bdnf) Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2018
Doktora  Tuğba Nigar Çakıroğlu Prof. Dr. Orhan Değer Türk Propolisinin Sulu Ve Etanollü Ekstraktının HPLC Ve GC-MS İle Karakterizasyonu 2017
Doktora  İmran İnce Prof. Dr. Ahmet Alver Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör (BDNF) Heterozigot Farelerde Yüksek Yağlı Diyetin Bazı Adipokinlerin Gen Ekspresyonları Üzerine Etkisinin İncelenmesi 2017
Doktora  Akın Bodur Prof. Dr. Ahmet Alver Sukroz İçerikli Diyetle Beslenmiş Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör Heterozigot Farelerin Yağ Dokusunda Oksidatif Stresin İncelenmesi 2017
Doktora  Sema Mısır Prof. Dr. Yüksel Aliyazıcıoğlu Türk Propolisinin Meme Kanseri (MCF-7) Hücre Serisi Üzerinde Mikrorna Ekspresyonu Ve Apoptoza Etkilerinin İncelenmesi 2017
Doktora  Tuğba Mazlum Şen Prof. Dr. Asım Örem Metabolik Sendromlu Hastalarda Postprandiyal Lipemi İle Eritrosit Membran Kolesterol Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 2017
Doktora  Selim Demir Prof. Dr. Yüksel Aliyazıcıoğlu Türk Propolisinin Akciğer Kanseri (A549) Hücre Serisi Üzerindeki Sitotoksik Etkisinin İncelenmesi 2015
Doktora  Diler Us Altay Prof. Dr. Eşref Edip Keha Deneysel Olarak Mide Kanseri Oluşturulan Farelerde İrisin Hormonu Ve Bazı Kaşektik Faktörlerin Ekspresyonlarının İncelenmesi 2015
Doktora  Ayşe Şentürk Prof. Dr. Ahmet Alver Oksidatif Olarak Modifiye Edilmiş Karbonik Anhidraza Karşı Otoantikor Oluşumunun Ve Bu Antikorların Bazı Romatoid Hastalıklarla İlişkisinin İncelenmesi 2015
Doktora Yelda Birinci Prof. Dr. Orhan Değer Koenzim Q'nun Mitokondriyal Solunum Zinciri Süperkompleks I1III2'ün Yapısı Ve Fonksiyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi 2014
Doktora Ayşegül Sümer Prof. Dr. Eşref Edip Keha Topiramatın Yağ Hücresi Farklılaşması Ve Bazı Karbonik Anhidraz İzoenzimleri Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisinin İn Vitro İncelenmesi 2014
Doktora Müge Kopuz Prof. Dr. Yüksel Aliyazıcıoğlu Mitokondriyal Membran Modelindeki Süperkompleks Yapı Ve Fonsiyonuna Kardiyolipin'in Etkisinin İncelenmesi 2014
Doktora Buket Akcan Prof. Dr. Asım Örem Postprandiyal Lipemide Dolaşımdaki Endotelial Progenitor Hücre (EPC) Düzeyi  2013
Doktora Cemil Kahraman Doç. Dr. Ahmet Alver Diyetle İndüklenmiş Obezitede Yağ Dokusundaki Oksidan-Antioksidan Dengenin İncelenmesi 2013
Doktora Nurçin Küçük Doç. Dr. Birgül Kural Postprandiyal Lipemide Adipokinlerin Seviyeleri 2012
Doktora Ahmet Menteşe Doç. Dr. Ahmet Alver Homosisteinin Yağ Dokusunda OX-LDL Reseptörü Gen Ekspresyonu Üzerine Etkisi 2011
Doktora İbrahim Turan Prof. Dr. Orhan Değer Türk Propolis Ekstraktlarının Fibroblast Hücre Serilerinde Genotoksisite Üzerine Etkisinin DNA Tamir Enzimleri Vasıtasıyla İncelenmesi 2011
Doktora Meltem Çolak Prof. Dr. Orhan Değer Arı Poleni Ve Propolisinin Metastatik İnsan Prostat Kanseri Hücre Serilerinde Voltaj Kapılı Sodyum Kanalları Ekspresyonu Üzerine Etkisi 2009
Doktora Sevil Cengiz Prof. Dr. Ekin Önder Karalahananın İnsan HDL Reseptörüne (SR-B1) Etkisi 2009
Doktora Yaşam Barlak Prof. Dr. Orhan Değer Türk Propolisi Ekstraktlarının Prostat Kanser Hücre Serilerinin Proteomiğine Etkisi 2009
Doktora Mihriban Ayvaz Prof. Dr. Orhan Değer Metabolik Sendromda Abca1 Polimorfizminin İncelenmesi 2007
Doktora Fulya Balaban Yücesan Prof. Dr. Asım Örem Fındığın Aterojenik Ve Antiaterojenik Parametreler Üzerine Etkisinin İncelenmesi 2006
Doktora Yunus Emre Yandı Prof. Dr. Orhan Değer Metabolik Sendromda ABCC8 (SUR1) Polimorfizminin İncelenmesi 2006
Doktora Cihangir Erem Prof. Dr. Orhan Değer Otimmun Tiroid Hastalıklarında Arı Sütü (Royal Jelly)'nün Otoimmünite Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması 2005
Doktora Kağan Kılınç Prof. Dr. Asım Örem Serum Paraoksonaz (Pon) Aktivitesi Ve Bununponi Polimorfizmi Ve Serum HDL Düzeyi İle İlişkisi 2005
Doktora Rezzan Aliyazıcıoğlu Doç. Dr. Süleyman Caner Karahan Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan Lityumun Metabolik Etkilerinin Ve Antioksidan Özeliklerinin Araştırılması 2004
Doktora Ahmet Alver Prof. Dr. Eşref Edip Keha Sıçan Yağı Hücrelerinde Leptin Hormonu İle Karbonik Anhidraz III İzoenzimi Arasındaki Etkileşmenin İn Vitro İncelenmesi 2003
Doktora Mahfuz Elmastaş Prof. Dr. Eşref Edip Keha Tokat Çevresinde Yaşayan Annelerin Sütündeki Toplam Protein, Toplam Lipid, Laktoz Ve Serbest Amino Asitlerin Araştırılması 2002
Doktora Murat Küçük Prof. Dr. Eşref Edip Keha Saflaştırılmış Farklı Orijinli Karbonik Anhidraz Enzimleri Üzerine İn Vitro Peroksinitrit Muamelesinin Etkilerinin İncelenmesi 2002
Doktora Aysel Özekin Prof. Dr. Orhan Değer Aterosklerozda Ve İnflamasyonda Okside LDL Düzeylerinin İncelenmesi 2001
Doktora Hüseyin Avni Uydu Prof. Dr. Asım Örem Farklı Plazma Lipid Birleşimlerinin Kan Hücreleri Üzerinde Oluşturduğu Yapısal Ve Fonksiyonel Değişikliklerin İncelenmesi 2001
Doktora Sermet Yıldırmış Prof. Dr. Orhan Değer Ateroskleroz Ve İnflamasyonda Okside LDL Antikorlarının Ve PMN Elastazın Marker Özelliklerinin İncelenmesi 2001
Doktora Birgül Kural Vanizor Prof. Dr. Asım Örem Psöriasisli Hastalarda Düşük Dansiteli Lipoprotein (LDL)'in Oksidasyona Yatkınlığı Ve Bunun Oksidan-Antioksidan Denge İle İlişkisi 2001
Doktora Meltem Malkoç Prof. Dr. Asım Örem Behçet Hastalığında Apolipoprotein E Polimorfizminin İncelenmesi 2001
Doktora Mustafa Calapoğlu Prof. Dr. Orhan Değer Nefelometrik Alfa-1-Antitripsin Metodu Kurulması Ve Performans Özellikleri 2001
Doktora Derya Özsavcı Prof. Dr. Ekin Önder Hiperlipoproteinemili Hastaların Kan Örneklerinde Trombosit Yüzeyine Bağlı Fibrinojen Reseptörü Ve Apolipoprotein A1 Bağlanma Bölgesi Varlığının Flovsitometre İle Saptanması Ve Sağlıklı Kişilerle Karşılaştırılması 1999
Doktora Ali Fuat Bodur Yrd. Doç. Dr. Süleyman Caner Karahan Dejeneratif Osteoartritte Bazı Enzim Seviyelerinin İncelenmesi 1999
Doktora Salih Köroğlu Prof. Dr. Orhan Değer Trabzon'daki 16 Klinik Biokimya Laboratuvarında 10 Rutin Biokimya Parametresi İçin Eksternal Kalite Kontrol Programı Uygulaması 1998
Doktora Arslan Korkmaz Prof. Dr. Ekin Önder Akut Ve Kronik Lüsemilerde Nuklear DNA İçeriği Ve Yüzey Antijenlerinin Belirlenmesi 1997
Doktora Mehmet Aktaş Prof. Dr. Eşref Edip Keha Diyetle Alınan Margarinin Eritrosit Membranı Fosfolipid Bileşimi Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi 1996
Doktora Hasan Efe Prof. Dr. Orhan Değer Hiperlipoproteinemililerde Plazma, Eritrosit, Lenfosit Ve Nötrofil Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Lipid Peroksidasyonu Ve Çeşitli Lipid Parametreleriyle İlişkilerinin İncelenmesi 1996
Doktora Sevgi Kolaylı Prof. Dr. Eşref Edip Keha Tatlı Su Ve Deniz Suyunda Yetişen Gökkuşağı (Salmo Gairdneri) Türü Alabalıklarda Bazı Antioksidan Enzim Aktiviteleriyle Lipit Peroksidasyon Seviyeleri 1996
Doktora Dursun Kırcı Prof. Dr. Orhan Değer Hiperlipoproteinemililerde Trombosit Antioksidan Enzim Aktivitelerinin Lipid Peroksidasyonu Ve Çeşitli Lipid Parametreleriyle İlişkilerinin İncelenmesi 1996
Doktora Havva Gürpınar Prof. Dr. Orhan Değer Trabzon'daki 16 Klinik Biyokimya Laboratuvarında Enzimler Ve Elektrolitler İçin Eksternal Kalite Kontrol Programı Uygulaması 1996
Doktora Necmettin Yılmaz Prof. Dr. Eşref Edip Keha Diyette Margarin Kullanımının Bazı Plazma Ve Eritrosit Membran Lipidleri Üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi 1995
Doktora Fahri Uçar Prof. Dr. Ekin Önder Malignansi Tanısında Periferik Kan, Hücre Süspansiyonları Ve Solid Dokularda Flow Sitometrik DNA Ve Hücre Siklusu Analizleri 1994

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Yüksek Lisans Eda Güneş Doç. Dr. Tuba Dinçer Reseptörle Etkileşen Serin Treonin Kinaz 4 (RIPK4)'ü Sürekli Eksprese Eden Hacat Hücre Hattı Oluşturulması 2022
Yüksek Lisans Fikret Yanar Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Yıldız Non-İmmune Hydrops Fetalis İlişkili Sinyal Yolağının In Sılıco Yöntemlerle Araştırılması 2022
Yüksek Lisans Aleyna Nalçaoğlu Prof. Dr. Figen Celep Eyüpoğlu Farklı Meme Kanseri Hücre Hatlarında Yeni Piperazin Çevreli Silisyum Ftalosiyaninlerin Fotodinamik Terapi (PDT) Etkinliğinin Araştırılması 2019
Yüksek Lisans Burak Kaan Kasap Dr. Öğr. Üyesi Bayram Toraman Tek Karbon Reaksiyonlarına Katılan MTHFR, PHGDH Ve PSPH Genleri Üzerindeki Varyasyonların Otizm Spektrum Bozukluğu Etiyolojisindeki Etkisinin Araştırılması 2019
Yüksek Lisans İdris Er Prof. Dr. Figen Celep Eyüpoğlu Fare İnce Bağırsak Kriptlerinden Elde Edilen Hücrelerden 3-Boyutlu Kültür İle Organoid Oluşturulması 2016
Yüksek Lisans Asiye Büşra Boz Er Dr. Öğr. Üyesi Tuba Dinçer Reseptörle Etkileşen Serin Treonin Kinaz 4 (RIPK4) Ve Pleimorfik Adenomagen Benzeri 2 (PLAGL2) Proteinlerinin Etkileşimlerinin Araştırılması 2016
Yüksek Lisans Ceren Sarı Prof. Dr. Figen Celep Eyüpoğlu Kafeik Asit Fenetil Ester (Cape)'in Farklı Kolorektal Kanser Hücre Hatları Üzerindeki Apoptotik Etkileri Ve Survivin Ekspresyonundaki Değişimler 2016
Yüksek Lisans Abide Cansız Prof. Dr. Fahri Uçar Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarının Etiyolojilerine Göre HLA Doku Tiplerinin Araştırılması 2014
Yüksek Lisans Banu Öztürk  Prof. Dr. Ersan Kalay Otizm Spektrum Bozukluklarının Genetik Etiyolojisinin Araştırılması 2014
Yüksek Lisans Gülden Yorgancıoğlu Prof. Dr. Ersan Kalay Seckel Sendromunun Genetik Etiyolojisinin Araştırılması  2014
Yüksek Lisans Ceren Sümer Prof. Dr. Figen Celep Eyüpoğlu Glioblastoma Multiforme Genetiğinin Araştırılması 2013
Yüksek Lisans Sibel Mollamehmetoğlu Prof. Dr. Fahri Uçar Bölgemizdeki  Ankilozan Spondilitli Hastalarda HLA-B27 Alttiplemesi Ve Hastalık Aktivasyonu İle İlişkisi                            2013
Yüksek Lisans Adem Yıldırım Prof. Dr. Ersan Kalay Pankreatik Kanser Ve Lenfoma Hasta Serumlarında Antikor Mikroarray Yöntemi İle Biyomarkır Taraması 2013
Yüksek Lisans Pelin Küçük Prof. Dr. Figen Celep Eyüpoğlu Kafeik Asit Fenetil Ester (CAPE)'in Multipl Myelom Kanser Kök Hücreleri Üzerindeki Antitümöral Etkilerinin Araştırılması 2013
Yüksek Lisans Orhan Sezgin Doç. Dr. Ersan Kalay Aslan Tip Multiple Pterygium Sendromunun Genetik Etiyolojisinin Araştırılması 2011
Yüksek Lisans Emel Alemdaroğlu Doç. Dr. Fahri Uçar Romatoid Artritli Hastalarda HLA-DRB1 Allel Dağılımı Ve HLA-DRB1*04 Alt Gruplarının Belirlenmesi 2009
Yüksek Lisans Bahattin Artan Doç. Dr. Figen Celep Multiple Myeloma'da Kromozomal Düzensizliklerin Sitogenetik Ve FISH Yöntemleri İle Belirlenmesi 2009
Yüksek Lisans Yelda Birinci Yrd. Doç. Dr. Ersan Kalay Sclerosteosis Ön Tanılı Bir Ailede Sost Geni Mutasyon Analizi 2007
Yüksek Lisans Ayşe Çolak Prof. Dr. Ahmet Karagüzel Doğu Karadeniz Bölgesinde Çocuklarda MMR Gelişiminde Frajil X Etkisinin Moleküler Yöntemlerle Araştırılması 2004
Yüksek Lisans Bayram Toraman Prof. Dr. Ahmet Karagüzel Trabzon Ve Çevresi Okul Çağı Çocuklarında Solaklığın (Manuel Literalizasyon) Etiyolojisinde Kalıtımsal Etkilerin Araştırılması 2000
Yüksek Lisans Nilüfer Şahin Prof. Dr. Ahmet Karagüzel Damar Otu (Plangato Major) Bitkisinin Ekstraktının İnsan Lenfosit Hücrelerinin Mitotik İndeksi Üzerine Etkilerinin Araştırılması 1998
Yüksek Lisans Ayşe Sağıroğlu Prof. Dr. Ahmet Karagüzel İzokromozomal Anomaliler Ve Kromozom 2'de İlk Defa Görülen Bir İzokromozom Olgusu 1996
Yüksek Lisans Filiz Nasiri Prof. Dr. Ahmet Karagüzel Son 2 Yılda Laboratuarımızda Down Sendromu Teşhisi Alan Hastaların Değerlendirilmesi 1996
Yüksek Lisans Ersan Kalay Prof. Dr. Ahmet Karagüzel İnsan Benign Ve Malign Tiroid Tümörlerinde Flow Sitometrik DNA Ölçümlerinin Karşılaştırılması 1996
Yüksek Lisans Fatma Birinci Prof. Dr. Ahmet Karagüzel Lyme Hastalığı Etkeni Olan Kene Faunasının Bölgemizde Taksonomik Ve Biyolojik Yönden Araştırılması 1995
Yüksek Lisans Figen Celep Prof. Dr. Ahmet Karagüzel Çernobil Reaktör Kazası Sonrası Doğu Karadeniz Bölgesindeki Radioaktif Kirlenmenin Muhtemel Sonuçlarının Sitogenetik Seviyede İncelenmesi 1994
Yüksek Lisans İlhami Gök Doç. Dr. Ahmet Karagüzel Doğu Karadeniz Bölgesinde İnsan Sağlığını Etkileyen Mikroorganizmalara Portörlük Yönünden Martıların İncelenmesi 1991
Yüksek Lisans Fahri Uçar Doç. Dr. Ahmet Karagüzel Cinsiyet Kromatini (Barr cisimciği) Tayini ve Non-Fonksiyonel X-Kromozomlarının Klinik Tanıda Kullanılması ve Önemi 1990
Doktora Programında Tamamlanan Tezler
Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Doktora İdris Er Prof. Dr. Ersan Kalay CCDC84'ün RNA Kırpılması (Splicing) Sürecindeki Rolünün Araştırılması  2022
Doktora  Ceren Sarı Prof. Dr. Figen Celep Eyüpoğlu Aminofenoltiyoetanol Çevreli Yeni Silisyum Ftalosyaninlerin Farklı Meme Kanseri Hücre Hatlarındaki Fotodinamik Terapi (PDT) Etkinliğinin Araştırılması 2021
Doktora  İhsan Nalkıran Prof. Dr. Ersan Kalay Ccdc84'ün Nükleer Lokalizasyon Sinyal Dizisinin Karakterizasyonu Ve Histon Proteinleri H2A1A Ve H2A1H İle Etkileşimlerinin Araştırılması 2020
Doktora  Gülden Budak Prof. Dr. Ersan Kalay Mikrosefalik Primordial Dwarfism'in Etiyolojisinde Rol Alan CCDC84'ün mRNA Kırpılmasında Görevli PRPF3 İle Etkileşiminin Araştırılması 2019
Doktora  Ceren Sümer Dr. Öğr. ÜyesiTuba Dinçer Keratinosit Farklılaşmasında Rol Alan Reseptörle Etkileşen Serin Treonin Kinaz 4 (RIPK4) Ve Keratin 14 (KRT14) Proteinlerinin Arasındaki Etkileşimin Araştırılması 2018
Doktora  Burcu Yücel Prof. Dr. Figen Celep Eyüpoğlu Farklı Kanser Hücre Hatlarında Glukoz, Glutamin Ve Kolesterol Kısıtlamalarına Duyarlılığın Araştırılması 2015
Doktora Bayram Toraman Prof. Dr. Ahmet Karagüzel Konjenital Adrenal Hiperplazi Hastalarında 21-Hidroksilaz Gen Mutasyonlarının Araştırılması 2011
Doktora Ersan Kalay Prof. Dr. Ahmet Karagüzel Otozomal Resesif Non-Sendromik İşitme Kayıplı Bireylerde GJB2 Gen Mutasyonlarının SSCP Ve DNA Dizi Analizi İle Belirlenmesi 2002
Doktora Nilüfer Şahin Prof. Dr. Ahmet Karagüzel Non-Sendromik Otozomal Resesif İşitme Kaybının Görüldüğü Türk Ailelerinde Myo7A, Myo15, SLC26A4, Ve TMPRSS3 Genlerine Bağlantının Araştırılması 2002
Doktora Figen Celep Prof. Dr. Ahmet Karagüzel Prostat Kanserli Hastalardan Alınan Biyopsi Materyallerinde Kromozomal Düzensizliklerin Doku Kültürü Ve FISH Yöntemleriyle Belirlenmesi 1999

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tezli Yüksek Lisans Programında Tamamlanan Tezler

Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Yüksek Lisans Mona Khorshıdtalab Prof. Dr. Ali Osman Kılıç Atık Sulardan Litik Bakteriyofaj İzolasyonu Ve Karakterizasyonu 2016
Yüksek Lisans Sanaz Hamidi Prof. Dr. Ali Osman Kılıç Bazı Sentetik Kimyasal Maddelerin Ve Doğal Ekstraktların Antimikrobiyal Ve Anti-Quorum Sensing Aktivitelerinin Araştırılması 2015
Yüksek Lisans Dilek Kocabaş Yrd. Doç. Dr. Celal Kurtuluş Buruk Kan Kültürlerinden İzole Edilen Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz (GSBL) Üreten Escherichia Coli Ve Klebsiella Spp. İzolatlarinda Plazmid Aracılı Beta-Laktamaz Direnç Genlerinin Araştırılması 2014
Yüksek Lisans Ceyda Uzun Şahin Yrd. Doç. Dr. Celal Kurtuluş Buruk Sağlık Çalışanlarında Nazal Metisilin-Rezistan Staphylococcus Aureus (MRSA) Taşıyıcılığının Araştırılması 2013
Yüksek Lisans İnci Durukan Doç. Dr. Gülçin Bayramoğlu Nigella Sativa L. Tohumlarının Çoğul Dirençli Klinik İzolatlar Üzerinde Antimikrobiyal Etkisinin Araştırılması 2013
Yüksek Lisans Merve Tokdemir Doç. Dr. Neşe Kaklıkkaya Trabzon İli Erişkin Yaş Gruplarında Borrelia Burgdorferi Sensu Lato Seroprevalansının Belirlenmesi 2012
Yüksek Lisans Gülşen Uluçam Yrd. Doç. Dr. Gülçin Bayramoğlu Acinetobacter Baumannii Complex Klinik İzolatlarında Karbapenem Direncinin Moleküler Mekanizmalarının Araştırılmas 2012
Yüksek Lisans Sevil Dilek Köküm Yrd. Doç. Dr. Celal Kurtuluş Buruk Farklı Primerler Ve DNA İzolasyon Yöntemleri Kullanarak Polimeraz Zincir Reaksiyonu Yöntemiyle Dışkı Örneklerinde Helicobacter Pylori Varlığının Araştırılması Ve Sonuçların İmmünokromatografik Yöntemle Karşılaştırılması 2011
Yüksek Lisans Ahu Kamburoğlu Yrd. Doç. Dr. Celal Kurtuluş Buruk Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Escherichia Coli Ve Klebsiella spp. İzolatlarında Beta Laktamaz Direncinin Polimeraz Zincir Reaksiyonu İle Araştırılması 2011
Yüksek Lisans Şinasi Sağır Prof. Dr. Faruk Aydın Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium Tuberculosis Kompleks Suşlarının Sekonder Antitüberküloz İlaçlara Direncinin Agar Proporsiyon Yöntemi İle Araştırılması 2011
Yüksek Lisans Baran Tonyalı Prof. Dr. Murat Ertürk Doğu Karadeniz Bölgesi Propolis'inin Anti-İnfluenza Virüs Aktivitesinin İn Vitro Ve İn Vivo Değerlendirilmesi 2011
Yüksek Lisans Esma Akyıldız Doç. Dr. Neşe Kaklıkkaya Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroentereloji Kliniğine Başvuran Hastalardan İzole Edilen Helicobacter Pylori Suşlarının Klaritromisin, Tetrasiklik, Metronidazol, Amoksisilin, Levofloksasin Dirençlerinin Belirlenmesi 2010
Yüksek Lisans Nuray Demirci Yrd. Doç. Dr. Gülçin Bayramoğlu Hasta Dosyalarının, Musluk Başlarının Ve Sağlık Personelinin Kalemlerinin Bakteriyel Kontaminasyonunun Araştırılması 2009
Yüksek Lisans Ebru Gençcelep Yrd. Doç. Dr. Celal Kurtuluş Buruk Sağlık Çalışanlarında Oral Herpes Simplex Virüs Atılımı 2009
Yüksek Lisans Şafak Ceren Akan  Prof. Dr. Murat Ertürk Fagositik Dendritik Hücrelerin Analizi Ve Ebv Enfeksiyonu Olan Hastalardan Alınan, Il-2 İle Çoğaltılan T Ve NK Hücrelerinin Kontrollerle Karşılaştırılması 2008
Yüksek Lisans Şebnem Gücüyeter Yrd. Doç. Dr. Neşe Kaklıkkaya H. Pylori Enfeksiyonu Olan Non-ülser Dispepsi Ve Peptik Ülser Hastalarında Sitokin Gen Polimorfizm Profillerinin Karşılaştırılması 2007
Yüksek Lisans Nejla Cebeci Yrd. Doç. Dr. İlknur Tosun Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida Parapsilosis Kökenlerinin Salgısal Asit Proteinaz, Fosfolipaz Ve Biofilm Oluşturma Özelliklerinin Araştırılmas 2007
Yüksek Lisans Özgür Yıldırım Torun Doç. Dr. Ali Osman Kılıç Yetişkin Periodontitisli Hastalarda Etken Bakterilerin PCR İle Tanısı 1999
Yüksek Lisans Şebnem Nur Yılmaz Doç. Dr. Ali Osman Kılıç Enterik Bakterilerde Plazmide Bağlı Antibiyotik Direncinin Araştırılması 1999
Yüksek Lisans Güngör Reis Doç. Dr. Ali Osman Kılıç Gardnerella Vaginalis'in Aynı Bireylerde Farklı Epidemiyolojik Biyotiplerinin Araştırılması 1998
Yüksek Lisans Kübra Yıldızbaş Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Kılıç Bakteriyel Vajinozis Olgularda Gardnerella Vaginalis'in Tanısında Kullanılan Klasik Yöntemler Ve Bir Erken Tanı Yöntemi Olarak PCR'nin Yeri 1997
Yüksek Lisans Derya Şen Doç. Dr. Murat Ertürk Bakteriyel Vajinalis Olgularından İzole Edilen Gardnerella Vaginalis'in Epidemiyolojisi Ve SDS-PAGE Analizi 1997
Yüksek Lisans Osman Birol Özgümüş Yrd. Doç. Dr. Faruk Aydın Subinhibitör Konsantrasyondaki Bazı Antibiyotiklerin Üropatojenik Escherichia Coli'nin Hemoglütinasyonuna Ve Epitel Hücrelere İn Vitro Yapışmasına Etkileri 1996
Yüksek Lisans Sema Kalfa Yrd. Doç. Dr. Faruk Aydın Değişik Hasta Materyallerinden İzole Edilen Nonfermantatif Bakterilerin Belirlenmesi 1995
Yüksek Lisans Tülin Algan Yrd. Doç. Dr. Faruk Aydın Değişik Hasta Materyallerinden İzole Edilen Stofilokokların Cins Ve Tür Özelliklerinin Belirlenmesi 1995
Yüksek Lisans Hatice Koç Doç. Dr. Murat Ertürk Uretral Akıntılı Erkek Hastalarda Klamidyal Antijenlerin ELISA Ve Fluoresan Antikor Yöntemleri İle Araştırılması 1995
Yüksek Lisans Türkan Mert Prof. Dr. Recep Bingöl Sağlıklı Kişilerden Ve Üst Solunum Sistemi İnfeksiyonu Olanlardan İzole Edilen Moraxella (Branhamella) Catarrhalis Suşlarının Biyoşimik Özellikleri Ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 1994
Yüksek Lisans Tülay Ergün Prof. Dr. Recep Bingöl Akut Veya Kronik Gastroenteristli Hastalarda Campylobacter Jejuni'ye Karşı Spesifik Antikorların Belirlenmesi 1994
Yüksek Lisans Meral Telatar Prof. Dr. Recep Bingöl Çocuklarda Helicobacter Pylori'ye Karşı Oluşan IgG Antikorlarının Serolojik Yöntemlerle Araştırılması 1994
Yüksek Lisans Belma Öksüz Prof. Dr. Recep Bingöl Akut Veya Kronik Gastroenteritli Hastalarda Campylobacter Jejuni'nin İzolasyon Ve İdentifikasyonu 1994
Yüksek Lisans Şengül Alpay Prof. Dr. Recep Bingöl Nazlı Üreme Gösteren Bazı Hastalık Etkeni Bakterilerin Üretilme Ve Saklama Koşullarının Belirlenmesi 1994
Yüksek Lisans İlknur Tosun Prof. Dr. Recep Bingöl Hastalardan İzole Edilen Dermatofitlerin İzolasyon Ve İdentifikasyonu 1994
Yüksek Lisans Fethiye Köseahmet Prof. Dr. Recep Bingöl Campylobacter pylori ve antral gastrit: Campylobacter (Helicobacter) pylorinin antral mukoza biyopsi örneklerinde belirlenmesi 1992
Yüksek Lisans Zehra Cirav Prof. Dr. Recep Bingöl Poliklinik ve yatan hasta örneklerinden izole edilen bakterilerin bazı özellikleri ve hastane enfeksiyonları açısından önemi 1989
Yüksek Lisans Funda Aker Prof. Dr. Recep Bingöl Değişik Klinik Materyallerden İzole Edilen Bakterilerin Morfolojik, Kültürel, Biyoşimik ve Antibiyotik Dirençliliği Üzerine Bir Çalışma 1989

Doktora Programında Tamamlanan Tezler

Program Öğrencinin
Adı Soyadı
Danışmanın
Unvanı, Adı Soyadı
Tezin Adı Yıl
Doktora İnci Durukan Prof. Dr. Gülçin Bayramoğlu Clostridium Difficile Klinik İzolatlarının Antimikrobiyal Direnci, Moleküler Epidemiyolojisi, Toksin Genleri Ve Fajlarının Araştırılması 2023
Doktora  Gülşen Uluçam Atay Doç. Dr. Gülçin Bayramoğlu Karbapenem Dirençli Acinetobacter Baumannii Klinik İzolatlarının Moleküler Epidemiyolojisinin Araştırılmasında Farklı Yöntemlerlerin Karşılaştırılması 2019
Doktora  Mujıb Abdulkadır Abdurahman Prof. Dr. Ali Osman Kılıç Recombinant Phage Endolysins Production And İnvestigation Of Their Efficacy Against Staphylococcal Biofilms 
Faj Kaynaklı Endolizinin Rekombinant Olarak Üretilmesi Ve Staphylococcus Biyofilmleri Üzerine Etkisinin Araştırılması
2018
Doktora  Jaleel Najah Jaleel Samanje Prof. Dr. Ali Osman Kılıç Investigation Of Probiotic And Biosurfactant Properties Of Lactobacillus İsolated From Different Fermented Food
Farklı Gıdalardan İzole Edilen Laktobasil Türlerinin Probiyotik Ve Biyosürfektan Özelliklerinin Araştırılması
2018
Doktora  Sana Tabbouche Prof. Dr. Ali Osman Kılıç Investigation Of Freshwater Microalgae For Their Bioactive Compounds
Tatlı Sulardan İzole Edilen Mikroalglerin Biyoaktif Madde Yönünden Araştırılması
2018
Doktora  Merve Cora Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya Doğu Karadeniz Propolis Örneklerinin Herpes Simpleks Virüs Tip 1 Üzerine Antiviral Etkilerinin Değerlendirilmesi 2018
Doktora  Enis Fuat Tüfekci Prof. Dr. Ali Osman Kılıç Ağız Mikrobiyotasında Bulunan Canlı Fakat Kültür Edilmeyen Bakterilerin Üretilmesinde Quorum Sensing İnhibitörlerinin Kullanılması 2017
Doktora  Ahu Reis Prof. Dr. Ali Osman Kılıç Kan Kültürlerinden İzole Edilen Escherichia Coli Suşlarında İntegron Gen Kasetlerinin Moleküler Karakterizasyonu 2017
Doktora Nejla Cebeci Güler Prof. Dr. İlknur Tosun Kan Kültürlerinden İzole Edilmiş  Meyerozyma Guilliermondii Suşlarının Genotipik Ve Virülans Özelliklerinin Araştırılması 2014
Doktora Mehdi Ghasemi Prof. Dr. Murat Ertürk Herpes Sımplex Virüs Tip 1 Viral Proteinleri İle Yüklenmiş Dendritik Hücrelerin Balb/C Farelerde Deneysel Akut Ve Latent Herpes Sımplex Virüs Enfeksiyonunu Önlemedeki Rolü 2011
Doktora Celal Kurtuluş Buruk Yrd. Doç. Dr. Faruk Aydın Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Yetişen Bazı Endemik Bitkilerin Antimikrobiyal Etkilerinin Araştırılması 2002
Doktora Osman Birol Özgümüş Doç. Dr. Ali Osman Kılıç Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Enterik Bakterilerde Plazmidle Kodlanan TEM Ve SHV-Tipi Beta-Laktamaz Genlerinin Moleküler Epidemiyolojisi 2001
Doktora Şengül Alpay Doç. Dr. Ali Osman Kılıç Vajinal Kaynaklı Laktobasillerde Bakteriyofaj Ve Bakteriyosinlerin Araştırılması 1999
Doktora Hasan Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Faruk Aydın Sağlıklı Ve Bakteriyel Vajinozisli Kadınlardan İzole Edilen Gardnerella Vaginalis Suşlarının Biyotiplendirilmesi Ve Genetik Karakzterizasyonu 1999
Doktora Fetiye Köseahmet Kolaylı Prof. Dr. Murat Ertürk G.Vaginalis'in sekiz Epidemiyolojik Tipinin İmminodominant Yapısal Proteinleri Ve Adherans Özelliklerinin Belirlenmesi 1999
Doktora İlknur Tosun Prof. Dr. Murat Ertürk Vajinal Sürüntü Örneklerinden İzole Edilen C. Albicans Kökenlerinin Salgısal Asit Proteinaz (Sap) Aktivitelerinin Belirlenmesi Ve Sap Enziminin İndüklenmesinde Etkili Faktörlerin Araştırılması 1999
Doktora Neşe Kaklıkkaya Yrd. Doç. Dr. Faruk Aydın Helicobacter Pylori'ye Karşı Gelişen Antikorlar İle Değişik Klinik Durumlar Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi 1999