genel bilgiler

 

 

Üniversitemizde Sağlık Bilimleri Fakültesi çatısı altında kurulmuş olan Çocuk Gelişimi Bölümü güncel bilimsel gelişmeler örnek alınarak çağdaş bir anlayışla oluşturulmuştur.  Bölümümüz Çocuk Gelişimi bilim dalında; 0-18 yaş arasında normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan (üstün yetenekli, öğrenme güçlüğü, zihinsel yetersizlik, dil ve konuşma bozukluğu, görme engeli, işitme engeli, fiziksel engel, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu), çevresel ve/veya biyolojik nedenlerle gelişimi risk altında (korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci ve suça itilmiş çocuklar, hastanede yatan çocuklar) ve duygusal/davranış bozukluğu olan çocuklar ve aileleri ile çalışmalar yürütülmesi amacıyla kurulmuştur. Yürütülen çalışmalar kapsamında ailelere/çocuğa bakım veren kişilere çocuğun gelişimi ile ilgili gerekli danışmanlık hizmetleri verilirken; çocukların bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve motor gelişimleri ile özbakım becerileri desteklenmektedir.

Çocuk Gelişimi eğitim programı 4 yıldır. Çocuk Gelişimci ünvanı alan mezunlarımız, lisans eğitimleri boyunca kazandıkları bilgi ve beceriler aracılığıyla: sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler alanlarında 0-18 yaş arasındaki çocukların gelişimlerini gözlemleme, standart testler, tarama testleri, gelişimsel testler, değerlendirme envanterleri gibi formal ya da informal yöntemlerle değerlendirme, değerlendirme sonucunda çocuk ve ailenin ihtiyaçları doğrultusunda gelişimsel destek programı hazırlama, düzenli aralıklarla bu programların takibini yapma, nesnel ölçütler doğrultusunda çocukların gelişimlerinde meydana gelen sapmaları belirleyerek çocuk ve ailenin gereksinimleri doğrultusunda diğer meslek grupları ile işbirliği yapma, çocuklara yönelik hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlarda eğitim ve danışmanlık hizmeti verme gibi hizmetler sağlamaktadır.

Bir Çocuk Gelişimcinin yukarıda bahsi geçen hizmetleri topluma sunduğu düşünüldüğünde Çocuk gelişimi alanı sağlıklı nesillerin ve toplumların inşasında son derece önemli bir bilim dalıdır. Bölümümüz bu önemin bilincinde, mutlu, başarılı, gelecekten umutlu ve üretken Çocuk Gelişimciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.