tarihçe

Milli Eğitim Bakanlığı’nın teklif yazıları üzerine, 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun Ek 30’uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 01.02.2010 tarihinde kararlaştırılmış olup (Karar Sayısı: 2010/103), kuruluş kararı 26.02.2010 tarihli 27505 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi açılmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’nün Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılması konusundaki teklifi 24.11. 2010 tarihli Yükseköğretim yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Çocuk Gelişimi Bölümünün açılması uygun görülmüştür.