misyon ve vizyon

Misyon

Değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda evrensel ölçütlere uygun eğitim sistemiyle, 0-18 yaş sağlıklı/özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin gelişimine ve eğitimine destek veren,  aileleri ve toplumu çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi konusunda aydınlatan, bakım, koruma, eğitim ve araştırma becerilerine sahip, profesyonel çocuk gelişimciler yetiştirmektir. Bunların yanı sıra gereksinim duyan kurum ve kuruluşlara çocuk gelişimiyle ilgili danışmanlık vermek, ülkemizin çocukları için kullanılabilecek gelişim değerlendirme araçları ve gelişimsel erken müdahale programları geliştirmek, çocuk gelişiminin önemine yönelik toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, çocukların ve toplumun yararına projeler üretmek ve uygulanmasına öncü olmak gibi misyonlarımız da bulunmaktadır.

Vizyon

Çocuk, aile ve diğer meslek elemanlarıyla yürüteceği çalışmalarında etik kurallar çerçevesinde hareket eden, bireysel ve kültürel farklılıklara saygı gösteren, yaratıcı, işbirliğine açık, dinamik, problem çözme becerileri yüksek, alanında başarılı meslek elemanları yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeylerde eğitim ve danışmanlık veren ve işbirliği yapan, ülkemizin bölgesel ve yöresel düzeyde ihtiyaçlarına duyarlı, çocuk gelişimi bilim alanındaki çalışmalara yön veren özverili, sistematik, bilimsel, etik, şeffaf, yaratıcı ve dinamik bir kurum olmaktır.