etkinlikler

31

Mayıs

Trabzon Tarihine Bir Ömürlük Katkı "Prof. Dr. Hanefi Bostan'ı Anma Paneli"

KTÜ Tarih Bölümü tarafından düzenleyeceğimiz Trabzon Tarihine Bir Ömürlük Katkı "Prof. Dr. Hanefi Bostan'ı Anma Panelinde" Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ, Öğr. Gör. Veysel USTA, Dr. Öğr. Üyesi Miraç TOSUN konuşmacı olacaklardır. Panel 31 Mayıs 2024 Cuma günü saat 14.00'da Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ KS
14:00