öğrenci sayısı

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi ABD

Yüksek lisans

Doktora

13 aktif öğrenci

16 mezun öğrenci

19 aktif öğrenci

5 mezun öğrenci