duyurular

19

Şubat

2024 Yılı C Grubu Öncelikli Ar-Ge Dijital Patoloji Slayt Tarama Cihazı Proje Çağrısı Başvuruya Açılmıştır

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

Program Adı:

 

C3 - DİJİTAL PATOLOJİ - TARAMA CİHAZI

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜSEB

Amacı:

Türkiye’de dijital patoloji alanına yönelik tam slayt tarama cihazı çalışmalarının Ar-Ge aşamasından üretim aşamasına getirilerek ürüne dönüştürülmesi ile bu alanda ülkemizin ve bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Bu bağlamda, dijital patolojide tam slayt tarama cihazlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecektir.

 

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

  • Yüksek Öğretim Kurumları
  • Araştırma enstitüleri/merkezlerinde görev yapan kişiler
  • Özel kuruluşlar (KOBİ ve TGB Bünyesinde Faaliyet Gösteren Firmalar dahil olmak üzere)
  • Teknokent ve kuluçka merkezlerinde faaliyet gösteren firmalar.

Bütçesi:

Proje destek üst limiti:, 5.800.000,00 (Beş Milyon Sekiz Yüz Bin ) TL’dir.

Destek Oranı:

% 100

Süresi:

En Fazla 24 Ay

Son Başvuru Tarihi:

12/03/2024

Nasıl Başvurulur? :

 Tıklayınız.

Programa Ait Özellikler:

Çağrı kapsamında aşağıdaki alanlara yönelik başvurular kabul edilecektir.

 

-Tam slayt tarama yapabilen patoloji cihazlarının donanım ve yazılım kısımları

 

Söz konusu çağrı kapsamında; dijital patoloji ekosisteminin ana parçalarından biri olan tam slayt tarama cihazlarının donanım ve yazılım açısından birlikte geliştirilmesine yönelik çalışmalar desteklenecektir.

 

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar:

 

-Tam slayt tarama projesi çok disiplinli bir yapıda olması nedeniyle oluşturulacak araştırma ekiplerinin farklı alanlarda uzman kişilerden oluşması gerekmektedir. Bu bağlamda proje ekibinde proje konusu ile ilişkili en az bir adet alan uzmanı patolog hekim; elektronik kart vb. süreçler için elektrik, elektronik, elektronik ve haberleşme, mekatronik mühendisi; mekanik tasarım ve ürün geliştirme için makine, mekatronik mühendisi; görüntü işleme ve çevrimiçi sistem entegrasyonu için bilgisayar, yapay zekâ mühendisi yürütücü veya araştırmacı düzeyinde bulunmalıdır.

Detaylı Bilgi / Rehber İçin :

 Tıklayınız.