duyurular

21

Temmuz

Belmont Forum İklim ve Kültürel Miras Ortak Araştırma Aksiyonu Çağrısı Başvuruya Açılmıştır

KTUTTM

Program Adı:

Belmont Forum İklim ve Kültürel Miras Ortak Araştırma Aksiyonu

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Kültürel miras ve iklim değişikliği konusunda transdisipliner projelerin desteklenmesi, çeşitli bölgelerdeki araştırma toplulukları arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve küresel düzeyde bilgi ilerlemelerine ve politika değişikliğine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

 • Proje başına 2.500.000 TL’yi,
 • Yürütücü kuruluş başına;
 1. Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 1.500.000 TL’yi,
 2. Özel kuruluşlar için 2.500.000 TL’yi aşamaz.

Destek Oranı:

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.
 • Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Son Başvuru Tarihi:

Uluslararası başvuru için son başvuru tarihi: 8 Eylül 2023

Ulusal başvuru için son tarih: 14 Eylül 2023

Nasıl Başvurulur? :

Çağrı tek aşamalı uluslararası başvuru ve değerlendirme ile iki aşamalı ulusal başvuru süreci (ön başvuru ve detaylı başvuru) ile yürütülecektir. Çağrı kapsamında TÜBİTAK’a yapılacak ulusal başvurular, son başvuru tarihinden önce ve yalnızca elektronik imzayla (e-imza) yapılabilmektedir.

Başvurular TÜBİTAK PBS üzerinden yapılabilecektir.

Programa Ait Özellikler:

Belmont Forumu bu çağrı için aşağıdaki birbirini tamamlayan üç temaya öncelik vermektedir:

 • Tema 1: İklim değişikliğinin kültürel miras üzerindeki etkisi (The impact of climate change on cultural heritage)
 • Tema 2: İklim zararlarını azaltma ve uyum için bir kaynak olarak kültürel miras (Cultural heritage as a resource for climate mitigation and adaptation)
 • Tema 3: Kültürel miras için sürdürülebilir çözümler (Sustainable solutions for cultural heritage)

Detaylı Bilgi / Rehber:

Detaylı bilgi için tıklayınız.