duyurular

01

Kasım

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Proje Teklif Çağrısı Açıldı !

KTUTTM

 

Program Adı:

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /
Kaynak Bilgisi:

KOSGEB

Amacı:

İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için işletmelerin öncelikli sektörlerde, savunma ve otomotiv sanayi ihtiyaçlarının, azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak suretiyle dışa bağımlılığın azaltılması ve bu suretle millileştirme faaliyetleri kapsamında yerli ürün oranını arttırmak ve savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek ile otomotiv sektöründe olmak üzere elektrikli/hibrit kara araçları için güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı uygulamaya konularak kritik teknolojilere yoğunlaşılarak daha nitelikli bir şekilde desteklenmesini sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

NACE REV 2 sınıflamasına göre ilişkili bu konu ile ilgili sektörde/sektörlerde olmak üzere; Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilecektir.

Destek Üst Limiti:

6.000.000 TL

Destek Oranı:

% 75 * (tüm bölgelerde)

* Nitelikli Personel Giderlerinde Destek oranı % 100 uygulanır.

Not: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilen kalemlerde destek oranlarına % 15 ilave edilir.

Süresi:

Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.

Son Başvuru Tarihi:

7 Aralık 2022

Nasıl Başvurulur? :

1. KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, 2021 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabilecektir. 2. Başvuruda eksik olması halinde eksiklikler sistem üzerinden bildirilecek ve işletmenin aşağıdaki süreç – zaman planında belirtilen süreler dahilinde eksikliklerini gidermesi gerekecektir. Resmi yazı ile bildirim yapılmayacak olup, sistem üzerinden yapılacak bildirimlerin (süreç - zaman planına ilişkin değişiklikler dahil) takip yükümlüğü tümüyle başvuru sahibine aittir.

Programa Ait Özellikler:

1. Otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde elektrikli otomotiv üretimine yönelik olmak üzere pil (batarya) teknolojileri ile elektrikli/hibrit otomotiv üretimine yönelik öncelikli ürünlerde Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge proje fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

2. Savunma sanayiinin ihtiyaçlarını, sürekli gelişim anlayışı ile azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak ve ihracatı artırmak üzere savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek ve edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını sağlamak amaçlanmıştır.konusunda ve/veya konularında başvurabilecektir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

Tıklayınız.